Sabtu, 15 Februari 2014

RPH MINGGU 5 2014
Tarikh    : 27.1.14
Hari        : Isnin
Kelas
1A  / 1N
masa
1  dan 2 / 5 dan 6
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Penjodoh bilangan
Objektif
-- melengkapkan sebahagian daripada ayat –ayat yang diberikan dengan penjodoh bilangan yang sesuai.
Aktiviti
-membaca petikan yang diberikab dengan bacaan kuat
- perbincangan tentang petikan
-Menyatakan penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan
- membuat latihan
FU
FS
7.0 (1.1)
7.2 ( 1.2)
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
am
Nilai
 kerajinan
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pelajar dapat  memberi  jawapan bagi soalan yang dikemukakan
-          Kelas !N perlu bimbingan guru

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
 8 dan 9
Tajuk
Membidas hujah dan mencari makna rangkai kata
Objektif
- melengkapkan separuh daripada  latihan dengan penjodoh bilangan yang sesuia
FU
FS
7.2 (1.2)
1.0 (1.3)
Aktiviti
-          Membaca  petikan
-          Menyenaraikan  penjodoh bilangan  yang terdapat dalam petikan
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
 penulisan
Penerapan
am
Nilai
Kerajinan, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan dengan tepat

Tarikh   : 28.1.14
Hari       : Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
 1 dan 2
Tajuk
Penjodoh bilangan
Objektif
- melengkapkan separuh daripada  latihan dengan penjodoh bilangan yang sesuai
FU
FS
7.2 (1.2)
1.0 (1.3)
Aktiviti
-          Membaca  petikan
-          Menyenaraikan  penjodoh bilangan  yang terdapat dalam petikan
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
 penulisan
Penerapan
am
Nilai
Kerajinan, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan dengan bimbingan guru

Mata pelajaran
BM
Kelas
 1N /1A
Masa
5 dan 6  / 8  dan 9
Tajuk
Antologi : Pantun 4  kerat
Objektif
Memberi maksud sekurang-kurangnya 3 rangkap pantun
FU
FS
10.5 (1.1)
2.0   (1.1)
Aktiviti
-          Membaca pantun
-          Perbincangan maksud pantun
-          Membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan, bahasa, bentuk, nilai dan pengajaran
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman/lisan
Penerapan
kesusasteraan
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks/komsas/antologi
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi maksud dengan jelas dengan bimbingan guru

Tarikh    : 29.1.14
Hari        : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C /2N
Masa
 1 dan 2 / 6 dan 7   
Tajuk
 -membina pantun
Objektif
-membina pantun dengan baik
FU
 12.1 (1.1)
FS

12.0 (1.1)

aktiviti
- penerangan guru tentang cara pembinaan pantun
-perbincangan dalam kumpulan (ikut tema)
-membina pantun
-membaca pantun yang dihasilkan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan /,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Pelajar dapat membina pantun dengan baik
-          2N  perlu bimbingan guru

Tarikh  : 30.1.14 – 31.1.14
Hari       : Khamis – jumaat


                                               CUTI TAHUN BARU CINA

Tiada ulasan:

Catat Ulasan