Sabtu, 15 Februari 2014

RPH MINGGU 2 2014
Tarikh    : 6.1.14
Hari        : Isnin
Kelas
1A dan 1N
Masa
1 dan 2 / 5  dan 6
Mata Pelajaran
BM


  -Minggu   orientasi untuk pelajar peralihan dan t1-

Kelas
2C
masa
8 dan 9
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Kata Nama – Khas dan Am
Objektif
Menggariskan atau mengasingkan kata nama Am dan  kata nama Khas dalam petikan
Aktiviti
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
- menyalin semula petikan dengan ejaan kata nama khas yang tepat
FU
FS
1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Geografi
Nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti KNA dan KNK

Tarikh  : 7.1.14
Hari      : Selasa
Kelas
2N
masa
1  dan 2
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Kata Nama – Khas dan Am
Objektif
Menggariskan atau mengasingkan kata nama Am dan  kata nama Khas dalam petikan
Aktiviti
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
- menyalin semula petikan dengan ejaan kata nama khas yang tepat
FU
FS
1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Geografi
Nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti KNA dan KNK

Kelas
1N  dan 1A
Masa
 5  dan 6   / 8 dan 9
Mata Pelajaran
BM


  -PENGAGIHAN BUKU TEKS -

Tarikh  : 8.1.14
Hari      : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
 2C /2N
Masa
1 dan 2  / 6  dan 7
Tajuk
Antologi : Pantun 2 kerat (nasihat)
Objektif
Memberi maksud sekurang-kurangnya 3 rangkap pantun
FU
FS
7.0, 10.0
7.5(1.5),10.3, 10.5(1.4)
Aktiviti
-          Membaca pantun
-          Perbincangan maksud pantun
-          Membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan, bahasa, bentuk, nilai dan pengajaran
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman/lisan
Penerapan
Pendidikan moral
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks/komsas/antologi
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi maksud dengan jelas

Tarikh  : 9.1.14
Hari       : khamis
Kelas
2C
Masa
1  dan 2
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan  jenis pengalaman – pengalaman masa cuti
objektif
Menceritakan pengalaman  pada  masa  cuti  dan  manfaat yang diperolehi
FU
FS
1.0   ,7.0,11.0
1.2 (1.1)   ,7.2 (1.2) , 11.1 (1.1)
aktiviti
-penerangan contoh karangan jenis pengalaman
-membuat latihan karangan berpandukan buku teks
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Geografi
nilai
Kerajinan,kesedaran,bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan dengan bimbingan guru

Kelas
 1A /1N
Masa
6 dan 7  /  8 dan 9
Mata pelajaran
BM
Tajuk
-          Pengenalan format  kertas 2
-          Dialog hari pertama persekolahan di sekolah baharu

objektif
-mengenal pasti format  k2
-bercerita tentang  hari pertama persekolahan

FU
FS
1.0,2.0
1.1 (1.1) , 2.1 (2.1)
Aktiviti
-          Guru menerangkan maklumat-maklumat tentang format  k2
-          Pelajar berdialog secara  spontan secara berpasangan tentang hari pertama  persekolahan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
am
nilai
Bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
-Perbincangan berjalan lancar

Tarikh   : 10.1.14
Hari       : Jumaat
Kelas
2N
Masa
1  dan 2
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan  jenis pengalaman – pengalaman masa cuti
objektif
Menceritakan pengalaman  pada  masa  cuti  dan  manfaat yang diperolehi
FU
FS
2.0   ,7.0,11.0
1.2 (1.1)   ,7.2 (1.2) , 11.1 (1.1)
aktiviti
-penerangan contoh karangan jenis pengalaman
-membuat latihan karangan berpandukan buku teks
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Geografi
nilai
Kerajinan,kesedaran,bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan dengan bimbingan guru


Tiada ulasan:

Catat Ulasan