Sabtu, 15 Februari 2014

RPH MINGGU 3 2014
Tarikh   : 13.1.14
Hari       : Isnin
Kelas
1A  / 1N
masa
1  dan 2 / 5 dan 6
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Kata Nama – Khas dan Am
Objektif
Menggariskan atau mengasingkan kata nama Am dan  kata nama Khas dalam petikan
Aktiviti
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
FU
FS
1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
am
Nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti KNA dan KNK

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
 8 dan 9
Tajuk
Peribahasa – simpulan bahasa
Objektif
- membaca dialog dengan intonasi yang sesuai 
      -Menyatakan sekurang-kurangnya 5 maksud peribahasa yang diberikan
- melengkapkan ayat dengan simpulan bahasa yang sesuai
FU
FS
1.0, 10.0
1.2(2.1), 10.5(1.5)
Aktiviti
-          Membaca petikan dialog
-          Perbincangan petikan
-          Menggariskan peribahasa dalam petikan
-          Berbincang maksud peribahasa  dalam  kumpulan
-          Pembentangan maksud (setiap kumpulan satu peribahasa)
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman dan penulisan
Penerapan
Pendidikan moral
Nilai
Kerajinan, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi maksud hasil perbincangan

Tarikh   : 14.1.14
Hari       ; Selasa                                      CUTI   MAULIDUL   RASULTarikh    :15.1.14
Hari        : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C /2N
Masa
 1 dan 2 / 6 dan 7   
Tajuk
 -Komsas-pantun empat kerat(perpaduan dan muhibbah)
Objektif
-menyatakan maksud pantun rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan pantun
FU
 10.0 , 7.0
FS
 10.3 ,10.5 (1.6) , 7.5  (1.5)
aktiviti
-membaca pantun
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang pantun
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan /,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Perpaduan,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar

Tarikh  : 16.1.14
Hari       : Khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
      1 dan 2 
Tajuk
Ringkasan
-punca-punca berlakunya gengsterisme
objektif
-menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting daripada petikan
-menghasilkan ringkasan yang baik
-menjawab soalan
Fu
1.0 , 8.0
FS
1.1 (1.1) 8.2 (1.2)
Aktiviti
  -Membaca petikan dan perbincangan petikan
-Menggariskan isi-isi penting yang berkaitan
-Membuat ringkasan  dan menjawab soalan berkaitan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
  Pengetahuan am
nilai
Bertanggungjawab , bekerjasama
BBM/rujukan
 Kertas soalan
Komen/refleksi
Pelajar  dapat  menghasilkan  satu  ringkasan  yang baik

Kelas
1A /1N
masa
6  dan 7 / 8 dan 9
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan – surat tidak rasmi
Objektif
-Menghasilkan surat tidak rasmi dengan format yang betul
- menghuraikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jelas
Aktiviti
-membaca contoh surat tidak rasmi
- perbincangan isi petikan-penerangan format oleh guru
-menulis surat tidak  rasmi
FU
FS
8.0 , 9.0
8.2  (1.2)   , 9.2 (1.2)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
am
Nilai
Kesedaran, bertanggungjawab
BBM/Rujukan
Buku teks, buku rujukan
Komen/Refleksi
-Pelajar dapat menulis surat dengan format yang betul  (1A)
-T 1N  DITUNDA  KERANA ADA PERHIMPUNAN

Tarikh   : 17.1.14
Hari        : Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
      1 dan 2 
Tajuk
Ringkasan
-punca-punca berlakunya gengsterisme
objektif
-menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting daripada petikan
-menghasilkan ringkasan yang baik
-menjawab soalan
Fu
1.0 , 8.0
FS
1.1 (1.1) 8.2 (1.2)
Aktiviti
  -Membaca petikan dan perbincangan petikan
-Menggariskan isi-isi penting yang berkaitan
-Membuat ringkasan  dan menjawab soalan berkaitan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
  Pengetahuan am
nilai
Bertanggungjawab , bekerjasama
BBM/rujukan
 Kertas soalan
Komen/refleksi
Pelajar  dapat  menghasilkan  satu  ringkasan  yang baik dengan bimbingan guru


Tiada ulasan:

Catat Ulasan