Sabtu, 16 Februari 2013

minggu 5 2013


RPH MINGGU 5 2013

 Tarikh  :28.1.13

Hari       : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan  2
Tajuk
Hari pertama di sekolah  baharu
Objektif
-          Menjawab 2 daripada 4 soalan yang dikemukakan
FU
FS
2.0
2.1 (2.1, 3.1)
Aktiviti
-          Membaca  petikan secara beramai -ramai
-          Perbincangan petikan
-          Menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
 geografi
Nilai
kesedaran
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
p&p berjalan lancar  dan  pelajar dapat menjawab soalan dengan tepat melaui perbincangan secara berpasangan

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C /2N
Masa
 5 dan 6 / 8 dan 9
Tajuk
 Kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri
Objektif
-melengkapkan  separuh daripada ayat dengan kata ganti nama tunjuk dan ganti nama diri dengan tepat
FU
 2,0
FS
 2.5 (2.2)
aktiviti
-perbincangan  dan membaca contoh bagi kedua-dua kata ganti nama
-membuat  latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks / rujukan  tatabahasa  t2
Komen /refleksi
Pelajar dapat menjawab sebahagian soalan  dengan  tepat

 

Tarikh    :29.1.13

Hari       : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
 5 dan 6   
Tajuk
 -Komsas-pantun empat kerat(perpaduan dan muhibbah serta agama)
-PBS DILAKSANAKAN
Objektif
-menyatakan maksud pantun rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan pantun
FU
 10.0 , 7.0
FS
 10.3 ,10.5 (1.6) , 7.5  (1.5)
aktiviti
-membaca pantun
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang pantun
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan /,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Perpaduan,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar

 

Tarikh  :30.1.13

Hari       :Rabu

Kelas
2C
Masa
 3 dan 4  
Tajuk
 -Komsas-pantun empat kerat(perpaduan dan muhibbah)
-PBS DILAKSANAKAN
Objektif
-menyatakan maksud pantun rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan pantun
FU
 10.0 , 7.0
FS
 10.3 ,10.5 (1.6) , 7.5  (1.5)
aktiviti
-membaca pantun
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang pantun
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan /,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Perpaduan,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar

 

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
7
Tajuk
bab 1 : Pemerintahan  Jepun di Negara Kita
Sub topic
latihan
Objektif
-Menjawab  sebahagian  daripada soalan yang dikemukakan
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti
-          Perbincangan soalan
-          Membuat latihan
Penerapan
kebijaksanaan
KBT
-
Patriotisme
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan dengan mudah

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8  dan  9
Tajuk
Kata ganti nama diri
Objektif
-          Membina 4 daripada  8 ayat dengan menggunakan kata ganti nama diri yang diberi
FU
FS
2.0
2.1 ( 3.1)
Aktiviti
-          Membaca  petikan secara beramai -ramai
-          Perbincangan petikan
-          Membaca dengan  kuat kata ganti nama diri yang ada dalam petikan
-          Penerangan guru
-          Membina ayat
 
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
 sastera
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
p&p berjalan lancar  dan  pelajar cuba membina ayat sendiri

 

Tarikh  : 31.1.13

Hari      : Khamis

Kelas
2C / 2N
masa
1 dan 2 / 8 dan 9
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan – surat tidak rasmi
Objektif
-Menghasilkan surat tidak rasmi dengan format yang betul
- menghuraikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jelas
Aktiviti
-membaca contoh surat tidak rasmi
- perbincangan isi petikan-penerangan format oleh guru
-menulis surat tidak  rasmi
FU
FS
8.0 , 9.0
8.2  (1.2)   , 9.2 (1.2)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
am
Nilai
Kesedaran, bertanggungjawab
BBM/Rujukan
Buku teks, buku rujukan
Komen/Refleksi
-Pelajar dapat menulis surat dengan format yang betul  (2C)
-T 2N  DITUNDA  KERANA ADA PERHIMPUNAN

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan  6
Tajuk
SINTAKSIS ; AYAT TUNGGAL
Objektif
-          Menyalin ayat tunggal daripada petikan yang diberi
FU
FS
8.0
8.1 ( 1.1 , 2.1 )
Aktiviti
-          Membaca  petikan secara beramai -ramai
-          Perbincangan petikan
-          Mengenalpasti  ayat tunggal dalam petikan
-          Penerangan guru
-          Menyalin ayat dengan tepat
 
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
 am
Nilai
bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
 pelajar menentukan ayat tunggal dalam petikan dan  menyalin ayat tersebut dengan tepat

 

Tarikh  : 1.2.13

Hari      :Jumaat

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
2 dan 3
Tajuk
bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub topic
-Keganasan 14 hari
-Pentadbiran tentera british
Objektif
-menyatakan kekejaman yg dilakukan oleh PKM
-menjelaskan tujuan dan kejayaan PTB
Hasil pembelajaran
1.1   mengumpul maklumat tentang keganasan 14 hari
2.1 menjelaskan tindakan ganas bintang tiga
Aktiviti
-          guru mendapat maklumbalas tentang cerita komunis di negara kita
-          penerangan oleh guru ttg keganasan 14 hari dan kejayaan PTB
Penerapan
Setia pada negara
KBT
bercerita
Patriotisme
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengetahui cerita ttg keganasan komunis

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan  7
Tajuk
Pengukuhan tatabahasa
Objektif
-          Menjawab sebahagian daripada soalan dengan tepat
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Menjawab soalan dengan tepat
 
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
 am
Nilai
bekerjasama
BBM/Rujukan
Latihan bercetak
Komen/refleksi
 pelajar cuba menjawab soalan dengan tepattersebut dengan tepat

 

Tarikh  : 2.2.13

Hari      : Sabtu (Khamis)

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C// PERALIHAN
Masa
1  dan  2 / 7 dan 8
Tajuk
BACAAN NILAM
Objektif
MEMBACA DENGAN BERKESAN
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Membaca   buku cerita
-          Membuat catatan
 
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
lisan
Penerapan
 am
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku cerita
Komen/refleksi
 pelajar membaca buku dengan berkesan

 

Kelas
2N
masa
7 dan 8
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan – surat tidak rasmi
Objektif
-Menghasilkan surat tidak rasmi dengan format yang betul
- menghuraikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jelas
Aktiviti
-membaca contoh surat tidak rasmi
- perbincangan isi petikan-penerangan format oleh guru
-menulis surat tidak  rasmi
FU
FS
8.0 , 9.0
8.2  (1.2)   , 9.2 (1.2)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
am
Nilai
Kesedaran, bertanggungjawab
BBM/Rujukan
Buku teks, buku rujukan
Komen/Refleksi
-Pelajar dapat menulis surat dengan format yang betul 

 

1 ulasan:

  1. Semakan RPH Minggu 5 & 6: Terima kasih kerana menulis dan menghantar RPH yang telah dikemaskini. Keep it up cikgu!

    BalasPadam