Rabu, 2 Mei 2012

RPH MINGGU 16 2012


RPH MINGGU 16  2012

Tarikh  :  16.4.12

Hari      :IsninMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Morfologi –penjodoh bilangan
 Objektif
- menyatakan sebahagian daripada penjodoh bilangan berdasarkan  petikan yang diberi
- memberi penjodoh bilangan yang bersesuaian dengan gambar
FU
 1.0
FS
  1.3 (1.1,2.1 )
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pendidikan seni
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan perlu bimbingan guruMata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
3  dan 4
Tajuk
 Kata praklausa
Objektif
- menenalpasti kata-kata yang tergolong dalam kata praklausa
-melengkapkan sebahagian daripada teks dengan kata praklausa yang tepet
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
aktiviti
-mengenalpasti kata-kata dalam kata prafrasa
-membaca conto  kata –kata prafrasa
-membaca contoh kata bantu
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
penerapan
Kesihatan
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat melengkapkan petikan dengan kata bantu yang sesuai

Kelas
3D
Masa
8  dan 9
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hidup bermasyarakat
Tajuk
Pencemaran alam dan bencana alam
objektif
-menjawab separuh daripada soalan  yang dikemukakan
- menyatakan jenis-jenis pencemaran alam dan benca alam
Hasil pembelajaran
-menyedari punca dan kesan pencemaran alam dan bencana alam
Aktiviti
-membaca petikan
-mencari maklumat
-menjawab soalan secara lisan
-mencatat jenis-jenis bencana alam
penerapan
Geografi
nilai
kesedaran , bertanggungjawab
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar mencari maklumat tentang punca dan kesan pencemaran alamTarikh  : 17.4.12 Hari     :  Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L /2B
Masa
5 dan 6  / 8 dan 9
Tajuk
 Komsas –  watak dan perwatakan
Genre
novel
Objektif
-menyata dan menghuraikan watak serta perwatakan yang ada dalam novel
FU
8.0,10.0
FS
8.2 (1.3)  10.5 (2.1)
aktiviti
-Menyatakan watak-watak yang ada
Menghuraikan setiap perwatakan yang ada
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas watak perwatakan dalam novelTarikh    : 18.4.12

Hari       : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3  dan 4
Tajuk
 Kata praklausa
Objektif
- menenalpasti kata-kata yang tergolong dalam kata praklausa
-melengkapkan sebahagian daripada teks dengan kata praklausa yang tepet
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
aktiviti
-mengenalpasti kata-kata dalam kata prafrasa
-membaca conto  kata –kata prafrasa
-membaca contoh kata bantu
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
penerapan
Kesihatan
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat melengkapkan petikan dengan kata bantu yang sesuaiKelas
3M
Masa
6  dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hidup bermasyarakat
Tajuk
Pencemaran alam dan bencana alam
objektif
-menjawab separuh daripada soalan  yang dikemukakan
- menyatakan jenis-jenis pencemaran alam dan benca alam
Hasil pembelajaran
-menyedari punca dan kesan pencemaran alam dan bencana alam
Aktiviti
-membaca petikan
-mencari maklumat
-menjawab soalan secara lisan
-mencatat jenis-jenis bencana alam
penerapan
Geografi
nilai
kesedaran , bertanggungjawab
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar mencari maklumat tentang punca dan kesan pencemaran alamMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Morfologi – penjodoh bilangan
Objektif
- menyenaraikan kata nama yang sesuai dengan penjodoh bilangan yang diberi
FU
 1.0
FS
  1.3 (3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan pelajar
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pendidikan seni
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan bekerjasama antara rakan untuk melengkapan jadualTarikh    : 19.4.12

Hari        : KhamisMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5  dan 6
Tajuk
 Sajak – apa khabar sungai
Objektif
- membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang baik
FU
 5.0
FS
  15.2 (1.1 , 2.1)
aktiviti
-penerangan guru
- mendeklamasikan sajak
-perbincangan kosa kata
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
Sastera / geografi
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan Berjaya mendeklamasikan sajak

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8  dan  9
Tajuk
BACAAN NILAM
Objektif
MEMBACA DENGAN BERKESAN
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Membaca   buku cerita
-          Membuat catatan

Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan
Penerapan
 Am
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku cerita
Komen/refleksi
 pelajar membaca buku dengan berkesan

Tarikh  : 20.4.12

Hari      : JumaatMata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
4  dan  5
Tajuk
BACAAN NILAM
Objektif
MEMBACA DENGAN BERKESAN
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Membaca   buku cerita
-          Membuat catatan

Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan
Penerapan
 Am
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku cerita
Komen/refleksi
 pelajar membaca buku dengan berkesanMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Sintaksis - ayat penyata
Objektif
Menyalin ayat penyata dalam petikan
-membina ayat  penyata berdasarkan gambar
FU
 5.0
FS
  5.2 ( 1.1,  3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan petikan
- membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan /penulisan
penerapan
am
nilai
Bekerjasama,  kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar menyiapkan latihan dengan bimbingan guru
Tarikh    : 21.4.12

Hari        : SabtuMata pelajaran
BM
Kelas
peralihan
Masa
5  dan  6
Tajuk
BACAAN NILAM
Objektif
MEMBACA DENGAN BERKESAN
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Membaca   buku cerita
-          Membuat catatan

Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan
Penerapan
 Am
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku cerita
Komen/refleksi
 pelajar membaca buku dengan berkesanMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan  9
Tajuk
Bacaan luas- makanan dan vitamin satu keperluan asas
Objektif
Menyatakan maksud kosa kata dalam petikan
Menjawab soalan secara lisan
FU
FS
9.0
9.2 (1.2, 3.1)
Aktiviti
-          Membaca   petikan
-          Mencari maksud kosa kata
-          Menjawab soalan secara lisan

Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan
Penerapan
 Am
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
 pelajar dapat memberi maksud kosa kata dan menjawab soalan secara lisan


Tiada ulasan:

Catat Ulasan