Ahad, 15 April 2012

MINGGU 15 2012


RPH MINGGU 15

Tarikh  : 9.4.12

Hari      : Isnin

CUTI PERISTIWA – EASTHER MONDAY



Tarikh   : 10 . 4 12

Hari       Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Komsas –  capa rengat
Genre
cerpen
Objektif
-menceritakan secara ringkas cerpen cepa rengat
- memberi maksud beberapa perkataan sukar dalam cerpen
-- membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan dan sebagainya
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.4 (2.1)
aktiviti
-Menceritakan secara ringkas
-Memberi maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas cerpen



Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas –tema dan persoalan
Genre
novel
Objektif
- menjelaskan tema novel secara terperinci
-menyatakan dan menghuraikan persoalan-persoalan yang ada dalam novel
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan antara pelajar berjalan lancar



Tarikh : 11 4 12

Hari     : Rabu



CUTI UMUM – PERTABALAN  YDP AGONG



Tarikh  : 12.4.12

Hari       : Khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
2E
Masa
 1 dan 2
Tajuk
 Komsas-pantun empat kerat(perpaduan dan muhibbah)
Genre
Pantun
Objektif
-menyatakan maksud pantun rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan pantun
FU
 10.0 , 7.0
FS
 10.3 ,10.5 (1.6) , 7.5  (1.5)
aktiviti
-membaca pantun
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang pantun
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan /,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Perpaduan,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Pelajar dapat memberi maksud pantun secara ringkas





Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Negara Bersih Rakyat Sihat
Objektif
- menjawab ketiga-tiga pantun teka-teki yang diberikan
-menyatakan 2 langkah bagi menjaga kebersihan berdasarkan gambar
FU
 1.0
FS
  1.3  (1.1,  2.1)
aktiviti
-membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul
-perbincangan jawapan pantun teka-teki
-memberi cara –cara menjaga kebersihan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan
penerapan
Kewarganegaraan
nilai
bertanggungjawab, kesedaran, pentingnya menjaga kebersihan dan kesihatan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan perlu bimbingan guru



Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Karangan jenis imaginasi
Objektif
- menghasilkan satu karangan jenis imaginasi dengan baik
-menyatakan dan menghuraikan  isi –isi dengan jelas
FU
12 .0 ,7.0
FS
12.4 (3.1) 7.2 (2.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan contoh karangan imaginasi
-menulis karangan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Rujukan  BM PMR
Komen /refleksi
 pelajar cuba menulis karanagan dengan baik



Tarikh   :  13.4.12

Hari       : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
4 dan 5
Tajuk
 Karangan jenis imaginasi
Objektif
- menghasilkan satu karangan jenis imaginasi dengan baik
-menyatakan dan menghuraikan  isi –isi dengan jelas
FU
12 .0 ,7.0
FS
12.4 (3.1) 7.2 (2.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan contoh karangan imaginasi
-menulis karangan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Rujukan  BM PMR
Komen /refleksi
 pelajar cuba menulis karanagan dengan baik



Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Negara Bersih Rakyat Sihat- sebutan baku
Objektif
- menyebut perkataan dengan sebutan yang betul
-membina  3 daripada 6 ayat dengan menggunakan perkataan  yang diberikan
FU
 1.0
FS
  1.3  (3.1)
aktiviti
-menyebut perkataan dengan sebutan baku yang betul
- membina ayat dengan perkataan yang diberi
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
geografi
nilai
bertanggungjawab, kesedaran, pentingnya menjaga kebersihan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat membina ayat dengan bimbingan guru


1 ulasan: