Isnin, 14 Mei 2012


RPH MINGGU 19 2012

Tarikh  : 7.5.12

Hari      :Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 & 2
Tajuk
Merekod maklumat dalam bentuk grafik dan melukis ikan di dalamakuarium
Objektif
- merekod separuh daripa maklumat dengan tepat
-menghasilkan lukisan akuarium dengan cantik
FU
 6.0
FS
  6.1 ( 1.1,  2.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-merekod maklumat
-pelajar melukis gambar akuarium yang diberi
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman /lisan
penerapan
PSV/geografi
nilai
Kesedaran , kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat  merekod maklumat dengan berkesan dan menghasilkan lukisan yang menarik
Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Kata kerja –tunggal dan terbitan
Objektif
- menyenaraikan kata kerja tunggal dalam petikan
-menyenaraikan kata kerja terbitan dalam petikan
FU
2.0, 8.0
FS
2.5 (1.5)     8.3  (1.3)
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan petikan dan kata tunggal serta kata terbitan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks,
Komen /refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti kata kerja tunggal dan terbitan

Tarikh  : 8.5.12

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Komsas- prosa tradisional Raja  Muda
Genre
Prosa tradisional
Objektif
-menceritakan secara ringkas  prosa yang diberikan
-memberi maksud beberapa perkataan sukar
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menceritakan secara ringkas prosa yang telah dibaca
- memberi maksud kosa kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas jalan prosa yang adaMata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas – syair mendapat gemala naga
Genre
Puisi
Objektif
-membaca syair dengan sebutan .intonasi dan nada yang tepat
- memberi maksud syair dengan jelas
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.4 (2.1)
aktiviti
-Membaca syair
-Memberi maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
P & p  berjalan lancar dan pelajar dapat membuat rumusan.Tarikh : 9.5.12

Hari    : RabuMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Kata kerja –tunggal dan terbitan
Objektif
- menyenaraikan kata kerja tunggal dalam petikan
-menyenaraikan kata kerja terbitan dalam petikan
FU
2.0, 8.0
FS
2.5 (1.5)     8.3  (1.3)
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan petikan dan kata tunggal serta kata terbitan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks,
Komen /refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti kata kerja tunggal dan terbitanKelas
3M
Masa
6 dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk
Keunikan kaum di Malaysia
objektif
-menjawab separuh daripada soalan  yang dikemukakan
Hasil pembelajaran
-memahami adat resam dan pantang larang  pelbagai kaum di Malaysia
-menerima dan menghormati adat resam dan pantang larang pelbagai kaum
Aktiviti
-membaca petikan adat resam dan pantang  kaum di Malaysia
-perbincanagn petikan
-menjawab soalan yang dikemukakan secara lisan
penerapan
Kebudayaan
nilai
kesedaran , bertanggungjawab
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan secara lisanMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 & 9
Tajuk
Pemulihan
Objektif
Memberi contoh makanan berasaskan produk ikan
FU
 9.0
FS
  9.3 ( 3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-pelajar berbincang sesama diri
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
ERT
nilai
bekerjasama kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menyenaraikan  dengan bantuan guru
Tarikh : 10.5.12

Hari     : Khamis

Kelas
3D
Masa
1dan 2
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk
Keunikan kaum di Malaysia
objektif
-menjawab separuh daripada soalan  yang dikemukakan
Hasil pembelajaran
-memahami adat resam dan pantang larang  pelbagai kaum di Malaysia
-menerima dan menghormati adat resam dan pantang larang pelbagai kaum
Aktiviti
-membaca petikan adat resam dan pantang  kaum di Malaysia
-perbincanagn petikan
-menjawab soalan yang dikemukakan secara lisan
penerapan
Kebudayaan
nilai
kesedaran , bertanggungjawab
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan secara lisanMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 & 6
Tajuk
Bacaan luas- raja buah
Objektif
Menyatakan produk-produk hasil daripada buah durian
FU
 9.0
FS
  9.3 ( 1.1, 2.1 )
aktiviti
-bacaan beramai-ramai
-penerangan petikan oleh guru
-mencari maksud perbendaharaan kata
-menyatakan beberapa hasil produk buah durian
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
KHB – sains pertanian dan ERT
nilai
Bekerjasama, kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P & p berjalan lancar
Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8  dan 9
Tajuk
 Komsas –   watak perwatakan , latar dan plot
Genre
novel
Objektif
-menceritakan secara ringkas watak , latar dan plot dalam novel
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.6 (2.1)
aktiviti
-Menceritakan secara ringkas
-penerangan guru
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman/penulisan
penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat mengetahui cara menjawab soalan yang berkaitan secara lisanTarikh  : 11.5.12

Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
4 dan 5
Tajuk
 Komsas- prosa tradisional Raja  Muda
Genre
Prosa tradisional
Objektif
-menceritakan secara ringkas  prosa yang diberikan
-memberi maksud beberapa perkataan sukar
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menceritakan secara ringkas prosa yang telah dibaca
- memberi maksud kosa kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas jalan prosa yang adaMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 & 7
Tajuk
Menulis karangan pendek – kehidupan sehari nelayan di laut
Objektif
Menulis karangan pendek berdasarkan maklumat yang diberi
FU
 9.0
FS
  9.3 ( 3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-pelajar menulis karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
geografi
nilai
bekerjasama kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan pendek dengan bantuan guru1 ulasan: