Ahad, 19 Mei 2013

rph minggu 17 2013


RPH MINGGU 17 2013
Tarikh :22.4.13
Hari     : Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1& 2
Tajuk
Lukisan peralatan  nelayan
Objektif
- melukis peralatan yang diberikan dan menamakan  serta mengklsifikasikan jenis dan tempat digunakan
FU
 2.0
FS
  2.1 ( 1.1,  2.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-pelajar melukis gambar yang diberi
Sistem bahasa
-
Aspek bahasa
pemahaman
penerapan
PSV
nilai
Kesedaran , kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan lukisan yang menarik


Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
5 dan 6
Tajuk
Bab 4- kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri
Sub topic
 ke arah perpaduan kaum
a.       penubuhan jawatan kuasa antara kaum
b.      penubuhan dan kerjasama parti-parti politik
Objektif
-mengetahui tujuan penubuhan CLC
- mengenalpasti parti-parti yang ada dan tujuan penubuhan
Hasil pembelajaran
1.2 memerihalkan tentang jawatankuasa hubungan antara kaum
1.3 mengumpul maklumat tentang parti-parti politik
Aktiviti
-penerangan guru
-soal jawab
-pelajar membuat catatan
Penerapan
bekerjasama
KBT
menganalisa
Patriotisme
-perpaduan teras kejayaan negara kita
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Mengenalpasti  cara-cara pupuk perpaduan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
8 dan 9
Tajuk
  kata seru
Objektif
- melengkapkan 7 dpd 10 ayat dengan kata seru yang sesuai
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
aktiviti
-mengenalpasti kata-kata seru yang ada
-membaca contoh  kata –kata seru yang diberi
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
penerapan
Kesihatan
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat melengkapkan ayat  dengan kata seru  yang sesuai

Tarikh :23.4.13
Hari     : Selasa
--------------------------------CRK -------------------------------------------------------------------

Tarikh  :24.4.13
Hari      : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1  dan 2
Tajuk
 Komsas –   bahasa
Genre
Novel
Objektif
-menjelaskan secara ringkas bahasa  yang digunakan dalam novel
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.6 (2.1)
Aktiviti
-Membuat catatan  secara ringkas
-penerangan guru
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman/penulisan
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat mengetahui cara menjawab soalan yang berkaitan secara lisan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
5 dan  6
Tajuk
BACAAN NILAM
Objektif
MEMBACA DENGAN BERKESAN
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Membaca   buku cerita
-          Membuat catatan

Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan
Penerapan
 Am
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku cerita
Komen/refleksi
 pelajar membaca buku dengan berkesan

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 & 9
Tajuk
Pemulihan
Objektif
Memberi contoh makanan berasaskan produk ikan
FU
 9.0
FS
  9.3 ( 3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-pelajar berbincang sesama diri
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
ERT
nilai
bekerjasama kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menyenaraikan  dengan bantuan guru


Tarikh  : 25.4.13
Hari      : khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  & 7
Tajuk
Bacaan luas- raja buah
Objektif
Menyatakan produk-produk hasil daripada buah durian
FU
 9.0
FS
  9.3 ( 1.1, 2.1 )
aktiviti
-bacaan beramai-ramai
-penerangan petikan oleh guru
-mencari maksud perbendaharaan kata
-menyatakan beberapa hasil produk buah durian
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
KHB – sains pertanian dan ERT
nilai
Bekerjasama, kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P & p berjalan lancar


Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
9
Tajuk
Bab 4- kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri
Sub topic
 ke arah perpaduan kaum
c.       Pendidikan alat perpaduan
Objektif
- mengenalpasti sekolah-sekolah vernacular pada zaman penjajahan British
Hasil pembelajaran
3.1 membincangkan kepentingan pendidikan dalam usaha mewujudkan perpaduan
Aktiviti
-soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
-kuiz pendek
-pelajar membuat catatan
Penerapan
bekerjasama
KBT
menganalisa
Patriotisme
-perpaduan teras kejayaan negara kita
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Mengenalpasti  cara-cara pupuk perpaduan melaui pendidikan

Tarikh  : 26.4.13
Hari      : Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
2  dan 3
Tajuk
 Karangan Peribahasa
Objektif
- menghasilkan karangan peribahasa dengan baik
FU
7.0 ,12 .0
FS
7.5 (1.1)   12.2  (3.1)
aktiviti
-membaca contoh  karangan jenis peribahasa
- penerangan guru tentang penulisan isi-isi karanagn
- menulis karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 penulisan
penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku rujukan pmr kertas 2
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan peribahasa dengan bimbingan guru

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 & 7
Tajuk
Menulis karangan pendek – kehidupan sehari nelayan di laut
Objektif
Menulis karangan pendek berdasarkan maklumat yang diberi
FU
 9.0
FS
  9.3 ( 3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-pelajar menulis karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
geografi
nilai
bekerjasama kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan pendek dengan bantuan guruTiada ulasan:

Catat Ulasan