Sabtu, 5 Februari 2011

Minggu 4

MINGGU 4
Tarikh : 24.1.2011
Hari     : Isnin

Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
Cita-cita saya
Objektif
-Pelajar-pelajar dapat menghasilkan esei pendek berkaitan dengan tajuk yang diberikan
FU
8.0
FS
8.1 (1.1,1.2)
aktiviti
-membaca petikan
-Perbincangan petikan
-menulis esei pendek
Sistem bahasa
Tatabahasa-ayat tunggal
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Am
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar menghasilkan esei pendek dengan bimbingan guruMata pelajaran
BM
kelas
2F
masa
3 dan 4
Tajuk
Novel di sebalik wajah – bab 3 dan 4
objektif
-menceritakan secara ringkas bab 3 dan 4
-menyatakan maksud perbendaharaan kata / peribahasa
-membuat sinopsis untuk bab 3 dan 4
Fu
7.0
FS
7.5 (1.5) 10.4 (1.4)
aktiviti
-menceritakan secara ringkas bab 3 dan 4 berdasarkan soalan yang dikemukakan
- memberi maksud perkataan sukar/peribahasa secara perbincangan
-membuat sinopsis
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata/peribahasa
Aspek bahasa
pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Bekerjasama/kerajinan
BBm/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
P &p berjalan lancar
Tarikh  :25.1.2011
Hari      :Selasa

Mata pelajaran
BM
kelas
2F
masa
1 dan 2
tajuk
Ringkasan dan pemahaman
-langkah-langkah mengatasi masalah jenayah ragut
objektif
-menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting daripada petikan
-menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan yang dikemukakan dengan betul
Fu
1.0 , 8.0
FS
1.1 (1.1) 8.2 (1.2)
Aktiviti
  -Membaca petikan dan perbincangan petikan
-Menggariskan isi-isi penting yang berkaitan
-Membuat ringkasan dan menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
pemahaman
penerapan
  Pendidikan moral
nilai
Berhati-hati, bekerjasama
BBM/rujukan
 Kertas soalan
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan satu ringkasan yang baikMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
Tajuk
Bab 2- Zaman Prasejarah
Sub-topik
-Pengenalan
-zaman paleolitik
objektif
-Menyatakan zaman prasejarah dunia dan Malaysia
-menjelaskan ciri-ciri zaman paleolitik dari segi penempatan,kegiatan, peralatan, kepercayaan dan budaya.
Hasil pembelajaran
1.1  menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah
1.2  menyebut nama peralatan pada zaman paleolitik
1.3  menyatakan lokasi penempatan zaman paleolitik
aktiviti
-penerangan guru ttg perkembangan zaman pra sejarah dunia dan Malaysia
-membuat catatan
penerapan
Kesedaran
patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
memuaskanMata pelajaran
BM
kelas
2L
masa
8 dan 9
Tajuk
Novel di sebalik wajah – bab 3 dan 4
objektif
-menceritakan secara ringkas bab 3 dan 4
-menyatakan maksud perbendaharaan kata / peribahasa
-membuat sinopsis untuk bab 3 dan 4
Fu
7.0
FS
7.5 (1.5) 10.4 (1.4)
aktiviti
-menceritakan secara ringkas bab 3 dan 4 berdasarkan soalan yang dikemukakan
- memberi maksud perkataan sukar/peribahasa secara perbincangan
-membuat sinopsis
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata/peribahasa
Aspek bahasa
pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Bekerjasama/kerajinan
BBm/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
P &p berjalan lancarTarikh : 26.1.2011
Hari    : Rabu


Mata pelajaran
BM
kelas
2L
masa
1 dan 2
tajuk
Ringkasan dan pemahaman
-langkah-langkah mengatasi masalah jenayah ragut
objektif
-menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting daripada petikan
-menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan yang dikemukakan dengan betul
Fu
1.0 , 8.0
FS
1.1 (1.1) 8.2 (1.2)
Aktiviti
  -Membaca petikan dan perbincangan petikan
-Menggariskan isi-isi penting yang berkaitan
-Membuat ringkasan dan menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
pemahaman
penerapan
  Pendidikan moral
nilai
Berhati-hati, bekerjasama
BBM/rujukan
 Kertas soalan
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan satu ringkasan yang baikMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
tajuk
Bab 2- zaman prasejarah
Sub topik
Zaman neolitik dan zaman logam
Objektif
-menyatakan bermulanya  kedua-dua zaman tersebut
-menyatakan ciri-ciri kedua zaman tersebut
Hasil pembelajaran
1.3  menyatakan lokasi penempatan kedua-dua zaman tersebut
2.1 membandingkan tahap zaman prasejarah dari segi  
       penempatan,aktiviti dan peralatan.
aktiviti
-Sesi soal jawab pelajaran lepas
-penerangan zaman neolitik dan zaman logam
-membuat catatan
KBT
Dapat membezakan zaman prasejarah dan sekarang
penerapan
Kesedaran
patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
BBm/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P&p berjalan lancarMata pelajaran
BM
kelas
Peralihan
masa
8 dan 9
Tajuk
Sekolah impian
objektif
-menyatakan beberapa ciri sekolah impian
-memberi alasan memilih ciri-ciri sekolah impian sedemikian
FU
8.0
FS
8.1 (1.1,2.1,3.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dalam kumpulan
-pembentangan
-ulasan guru
System bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan
penerapan
Geografi
nilai
Kesedaran/bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Memuaskan
Tarikh: 27.1.2011
Hari    :khamis


Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
masa
1 dan 2
tajuk
Kata kerja- transitif dan tak transitif
objektif
Melengkapkan 7 daripada 10 ruangan kosong yang diberikan dalam petikan dengan tepat
Fu
2.0 , 8.0
FS
2.2 (1.2)  8.2 (1.2)
aktiviti
Penerangan dan perbincangan
Membaca contoh kata kerja transitif dan tak transitif
Membuat latihan
System bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Perdagangan/kesihatan
nilai
Bekerjasama
KBT
Mengetahui pemakanan seimbang
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P&p berjalan lancarMata pelajaran
BM
kelas
Peralihan
masa
5 dan 6
tajuk
Makanan kegemaran
objektif
Menceritakan secara ringkas makanan kegemaran masing-masing
FU
1.0
FS
1.3 (1.1,3.1)
aktiviti
Membaca petikan dengan kuat
Menceritakan secara ringkas makanan kegemaran masing-masing
System bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan
penerapan
Kesihatan
Nilai
Kesedaran,kesederhanaan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
memuaskan
Tarikh  : 28.1.2011
Hari       : Jumaat


Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
masa
1
Tajuk
Latihan bab 2
objektif
Menjawab sebahagian daripada soalan yang dikemukakan
Hasil pembelajaran
1.2 menyatan tahap perkembangan zaman prasejarah
2.1 membandingkan tahap zaman prasejarah dari segi 
       penempatan,peralatan dan kegiatan
aktiviti
Penerangan
Menjawab soalan
Penerapan
Kerajinan
patriotisme
Bekerja keras dan yakin diri
KBT
Mengetahui perkembangan masyarakat zaman kini
BBM/rujukan
Buku kerja
Komen/refleksi
Dapat menjawab soalan dengan baik
Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
masa
5 dan 6
tajuk
Kata kerja- transitif dan tak transitif
objektif
Melengkapkan 7 daripada 10 ruangan kosong yang diberikan dalam petikan dengan tepat
Fu
2.0 , 8.0
FS
2.2 (1.2)  8.2 (1.2)
aktiviti
Penerangan dan perbincangan
Membaca contoh kata kerja transitif dan tak transitif
Membuat latihan
System bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Perdagangan/kesihatan
nilai
Bekerjasama
KBT
Mengetahui pemakanan seimbang
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P&p berjalan lancar

Mata pelajaran
BM
kelas
Peralihan
masa
6
tajuk
Sebutan baku
objektif
Menyebut beberapa perkataan dengan sebutan baku yang betul
Fu
1.0
FS
1.3 (1.1, 2.1)
aktiviti
Sebutan baku
Perbincangan maksud perkataan
Membina ayat mudah secara lisan
System bahasa
Sebutan baku
Aspek bahasa
Lisan
penerapan
Kesihatan/ERT
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/ refleksi
memuaskan


1 ulasan: