Jumaat, 4 Februari 2011

RPH 2
Minggu 2
Tarikh : 10.1.2011
Hari : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
Ayat tunggal
Objektif
-          Menyatakan 3 ayat tunggal daripada petikan
-          Menyatakan 3 ayat majmuk daripada petikan
FU
FS
5.0
5.1(1.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Geografi dan kesihatan
Nilai
Bersimpati, menghargai, bertanggungjawab
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
p&p berjalan lancar namun ada segelintir pelajar kurang  memahami ayat tunggal 

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
3 dan 4
Tajuk
Novel : Di Sebalik Wajah- bab 1
Objektif
-          Menyatakan maksud sekurang-kurangnya 5 perkataan sukar/peribahasa dalam petikan
-          Menceritakan secara ringkas peristiwa dalam novel tersebut
FU
FS
1.0, 12.0
1.4(1.4), 12(12.2)
Aktiviti
-          Memberi maksud perbendaharaan kata
-          Menceritakan secara ringkas peristiwa dalam bab 1
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata, peribahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapaan
Bersyukur, tabah
Unsur
Kesusasteraan Melayu
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
Pelajar dapat memahami dan menghayati  cerita dalam bab 1Tarikh : 11.1.2011
Hari : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
1 dan 2
Tajuk
Karangan – perbualan/dialog
Objektif
Menghasilkan dialog yang bermutu
FU
FS
1.0, 12.0
1.2(1.4, 2.1), 12.4(12.2)
Aktiviti
-          Membaca contoh dialog
-          Penerangan oleh guru
-          Menghasilkan karangan dialog
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Nilai
Bekerjasama, kesedaran, bertanggungjawab
Penerapan
Kewarganegaraan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Ada yang dapat menghasilkan karangan jenis dialog dengan baik

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 1 : Sejarah dan kita
Sub topik
Kemahiran sejarah-pengenalan
                                  -definisi sejarah
Objektif
1.       Memberi contoh peristiwa sejarah negara yang paling penting
2.       Menyatakan sekurang-kurangnya 2 definisi sejarah
Hasil pembelajaran
1.2 – Mendifinisikan istilah sejarah
Aktiviti
-          Memberi penjelasan perlunya mempelajari sejarah
-          Menyatakan peristiwa penting bagi sejarah negara
-          Memberi maksud definisi sejarah
Penerapan
Bangga, bersyukur, bekerjasama
KBT
Bersyukur menjadi rakyat Malaysia
Patriotisme
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Memuaskan


Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
Novel : Di Sebalik Wajah- bab 1
Objektif
-          Menyatakan maksud sekurang-kurangnya 5 perkataan sukar/peribahasa dalam petikan
-          Menceritakan secara ringkas peristiwa dalam novel tersebut
FU
FS
1.0, 12.0
1.4(1.4), 12(12.2)
Aktiviti
-          Memberi maksud perbendaharaan kata
-          Menceritakan secara ringkas peristiwa dalam bab 1
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata, peribahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapaan
Bersyukur, tabah
Unsur
Sastera
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
Pelajar memahami peristiwa dalam bab 1Tarikh : 12.1.2011
Hari : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
1 dan 2
Tajuk
Karangan fakta
Objektif
-          Menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi
-          Menghuraikan ketiga-tiga  isi dengan baik
FU
FS
1.0, 12.0
1.2(2.1), 12.4(12.2)
Aktiviti
-          Perbincangan secara lisan
-          Membuat karangan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Geografi dan kesihatan
Nilai
Kesedaran, bekerjasama, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Rujukan PMR – mahir karangan
Komen/refleksi
Dapat menghasilkan karangan fakta dengan baik


Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 1 – Sejarah dan kita
Sub topik
Kemahiran sejarah – ciri-ciri sejarah
Objektif
-          Menyatakan 2 ciri-ciri sejarah
-          Memberi contoh kedua-dua ciri-ciri sejarah
Hasil pembelajaran
1.3 – menyenaraikan ciri-ciri sejarah
Aktiviti
-          Soal jawab pelajaran lepas
-          Penerangan ciri-ciri sejarah
Penerapan
Kesedaran
Patriotisme
Cintakan negara
KBT
Bersyukur menjadi rakyat Malaysia
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P&p berjalan lancer

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
Sintaksis : Ayat dasar
Objektif
Menentukan 4 pola ayat dasar berdasarkan ayat yang diberikan
FU
FS
5.0
5.1(2.1)
Aktiviti
-          Membaca contoh 4 pola ayat dasar
-          Membuat latihan
-          Perbincangan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Kesihatan
Nilai
Bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengelaskan pola ayat dasar dengan bimbingan guru


Tarikh : 13.1.2011
Hari : Khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
1 dan 2
Tajuk
Peribahasa – simpulan bahasa
Objektif
-          Menyatakan sekurang-kurangnya 5 maksud peribahasa yang diberikan
-          Melengkapkan sekurang-kurangnya 5 daripada 10 ayat yang diberikan dengan simpulan bahasa yang sesuai
FU
FS
1.0, 10.0
1.2(2.1), 10.5(1.5)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Menggariskan peribahasa dalam peetikan dan memberi  maksud
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Pendidikan moral
Nilai
Kerajinan, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Memuaskan

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
Kemudahan awam
Objektif
-          Memberi contoh beberapa kemudahan awam
-          Menyatakan kepentingan menjaga kemudahan awam
FU
FS
8.0
8.1(1.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
-          Memadankan kemudahan awam dengan gambar yang sesuai
-          Perbincangan tentang kepentingan menjaga kemudahan awam
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan
Penerapan
Kesihatan
Nilai
Kesedaran, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Memuaskan
Tarikh : 14.1.2011
Hari : Jumaat


Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
1
Tajuk
Bab1 : Sejarah dan kita
Sub topik
Sumber-sumber sejarah
Objektif
-          Menyatakan 2 sumber sejarah
-          Memberi 2 contoh bagi setiap sumber
Hasil pembelajaran
1.4 – Mentafsir dan memberi contoh sumber sejarah
3.2 – Mengelaskan sumber sejarah
Aktiviti
-          Soal jawab pelajaran lepas
-          Penerangan guru
Penerapan
Kesedaran
Patriotisme
Bangga dengan warisan negara
KBT
Bersyukur jadi rakyat Malaysia
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Memuaskan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
4 dan 5
Tajuk
Peribahasa – simpulan bahasa
Objektif
-          Menyatakan sekurang-kurangnya 5 maksud peribahasa yang diberikan
-          Melengkapkan sekurang-kurangnya 5 daripada 10 ayat yang diberikan dengan simpulan bahasa yang sesuai
FU
FS
1.0, 10.0
1.2(2.1), 10.5(1.5)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Menggariskan peribahasa dalam peetikan dan memberi  maksud
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Pendidikan moral
Nilai
Kerajinan, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
MemuaskanMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
Mengenal pasti sebab dan akibat
Objektif
-          Mengenal pasti sebab dan akibat jika kemudahan awam tidak dijaga
-          Membuat perkataan dengan mencantumkan suku kata
-          Melengkapkan teks dengan kata nama yang sesuai
FU
FS
8.0
8.1(2.1)
Aktiviti
-          Perbincangan secara ringkas
-          Menyebut beberapa perkataan dengan jelas betul
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
Penerapan
Kesihatan/geografi
Nilai
Pentingnya menjaga kebersihan, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P&p berjalan lancar 


Tiada ulasan:

Catat Ulasan