Sabtu, 5 Februari 2011

Minggu 3

Minggu 3


Tarikh : 17.1.2011
Hari : Isnin

Mata pelajaran
Bm
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
Pengayaan – Kata Nama Khas dan Am, simpulan bahasa
Objektif
-          Mengkategorikan kata nama am dan kata nama Khas
-          Memadankan simpulan bahasa dengan maksud yang diberikan
FU
FS
8.0
8.1(1.1), 8.3(3.1)
Aktiviti
-          Penerangan guru
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Kesihatan
Nilai
Kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Memuaskan
Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
3 dan 4
Tajuk
Antologi : Pantun 2 kerat (nasihat)
Objektif
Memberi maksud sekurang-kurangnya 3 rangkap pantun
FU
FS
7.0, 10.0
7.5(1.5),10.3, 10.5(1.4)
Aktiviti
-          Membaca pantun
-          Perbincangan maksud pantun
-          Membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan, bahasa, bentuk, nilai dan pengajaran
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman/lisan
Penerapan
Pendidikan moral
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks/komsas/antologi
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi maksud dengan jelasTarikh : 18.1.2011
Hari : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
1 dan 2
Tajuk
Karangan fakta
Objektif
-          Menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi
-          Menghuraikan ketiga-tiga  isi dengan baik
FU
FS
1.0, 12.0
1.2(2.1), 12.4(12.2)
Aktiviti
-          Perbincangan secara lisan
-          Membuat karangan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Geografi dan kesihatan
Nilai
Kesedaran, bekerjasama, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Rujukan PMR – mahir karangan
Komen/refleksi
Dapat menghasilkan karangan fakta dengan baik

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 1 -Sejarah dan kita
Sub topik
Kaedah pengkajian sejarah
Objektif
Menyatakan 2 daripada 3 kaedah yang ada
Hasil pembelajaran
2.3 – Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah
Aktiviti
-          Seisi soal jawab pelajaran lepas
-          Penerangan guru
Penerapan
Kesedaran, kerajinan
Patriotisme
Berbangga dengan sejarah negara
KBT
Bangga jadi rakyat Malaysia
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Memuaskan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
Antologi : Pantun 2 kerat (nasihat)
Objektif
Memberi maksud sekurang-kurangnya 3 rangkap pantun
FU
FS
7.0, 10.0
7.5(1.5),10.3, 10.5(1.4)
Aktiviti
-          Membaca pantun
-          Perbincangan maksud pantun
-          Membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan, bahasa, bentuk, nilai dan pengajaran
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman/lisan
Penerapan
Pendidikan moral
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks/komsas/antologi
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi maksud dengan jelas
Tarikh : 19.1.2011
Hari : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
1 dan 2
Tajuk
Surat tidak rasmi
Objektif
-          Menghasilkan surat tidak rasmi dengan format yang sesuai
-          Menceritakan secara ringkas pelancongan akua kepada rakan di luar negara
FU
FS
2.0, 8.0, 9.0
2.1(1.2), 8.2(1.2), 9.2(1.2)
Aktiviti
-          Membaca contoh surat
-          Penerangan format surat tidak rasmi
-          Penerangan tentang pelancongan akua
-          Membuat surat
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Geografi/sains
nilai
Bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan surat dengan format yang betul

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 1- Sejarah dan kita
Sub topik
Kepentingan sejarah – tujuan dan faedah
Hasil pembelajaran
-          Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah
-          Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut
-          Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020
Ativiti
-          Soal jawab pelajaran lepas
-          Penerangan guru
-          Perbincanagan tentang suasana negara pada tahun 2020
Penerapan
Kesedaran
Patriotisme
Berbangga dengan sejarah negara
KBT
Mengilustrasikan negara pada tahun 2020
BBM/rujukan
Buku rujukan
Komen/refleksi
Memuaskan
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
Sekolah dalam taman – hari pertama di sekolah baru
Objektif
-          Menceritakan secara ringkas perasaan hari pertama di sekolah baharu
-          Menjawab 2 daripada 4 soalan yang dikemukakan berdasarkan petikan
FU
FS
2.0
2.1(1.1)(2.1)
Aktiviti
-          Menceritakan secara ringkas perasaan hari pertama di sekolah baharu
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Menjawab soalan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/pemahaman
Penerapan
Pendidikan moral
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar


Tarikh : 20.1.2011
Hari : Khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
1 dan 2
Tajuk
Kata ganti nama
Objektif
Melengkapkan petikan yang diberikan dengan kata ganti nama yang sesuai
FU
FS
3.0, 7.0
3.3(2.2), 7.5(1.5)
Aktiviti
-          Penerangan tentang kata ganti nama
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Menghormati
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menyiapkan latihan dalam masa yang ditetapkan

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
Pemulihan dan pengayaan
Objektif
-          Melengkapkan 2 daripada 4 ayat dengan kata ganti nama diri yang sesuai
-          Menyusun 2 daripada 4 ayat yang diberikan supaya menjadi ayat tunggal yang betul
FU
FS
8.0
8.1(1.1)(2.1)
Aktiviti
-          Membaca contoh ayat
-          Perbincangan-melengkapkan ayat dengan kata ganti nama yang sesuai
-          Menyusun ayat agar jadi ayat tunggal yang betul
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Geografi
Nilai
Bangga, kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat membuat latihan dengan bimbingan guru


Tarikh : 21.1.2011
Hari : Jumaat

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
1
Tajuk
Latihan bab 1
Objektif
-          Menjawab 3 daripada 5 soalan objektif yang diberikan dengan tepat
-          Melengkapkan sekurang-kurangnya 2 maklumat berkaitan dengan sejarah dan kita dengan betul
Aktiviti
-          Perbincangan soalan
-          Membuat latihan
Penerapan
Berbangga, bersyukur
Patriotisme
Berbangga dengan sejarah negara
KBT
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar
Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
4 dan 5
Tajuk
Kata ganti nama
Objektif
Melengkapkan petikan yang diberikan dengan kata ganti nama yang sesuai
FU
FS
3.0, 7.0
3.3(2.2), 7.5(1.5)
Aktiviti
-          Penerangan tentang kata ganti nama
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Menghormati
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menyiapkan latihan dalam masa yang ditetapkanMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
Bacaan luas – Putrajaya Bandar dalam Taman
Objektif
-          Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul
-          Menyatakan sekurang-kurangnya 5 maksud perbendaharaan kata berdasarkan petikan
-          Memberi 3 keistimewaan Putrajaya secara lisan
FU
FS
5.0
5.2(1.1, 2.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Memberi maksud perbendaharaan kata
-          Menyatakan keistimewaan Putrajaya
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman /lisan
Penerapan
Geografi
Nilai
Kesyukuran
BBM/rujukan
Buku teks/kamus
Komen/refleksi
Memuaskan


Tarikh : 22.1.2011
Hari     : Sabtu (Isnin)

Mata pelajaran
BM
kelas
Peralihan
masa
1 dan 2
Tajuk
Makanan untuk Kesihatan
Objektif
-          Membaca petikan dengan jelas
-          Mengenalpasti makanan yang baik untuk kesihatan
-          Menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan yang diberikan dengan tepat
FU
FS
1.0
1.3 (1.1,2.1,3.1)
aktiviti
-membaca petikan dengan jelas
-menyatakan jenis-jenis makanan mengikut kesesuaian kumpulan
-menjawab soalan yang diberikan berdasarkan pyramid makanan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan/pemahaman
penerapan
ERT/kesihatan
nilai
Menghargai, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
memuaskanMata pelajaran
BM
kelas
2F
masa
3 dan 4
Tajuk
Novel- Di  sebalik wajah – bab 2
Objektif
-menceritakan secara ringkas peristiwa dalam bab 2
- memberi maksud beberapa perkataan sukar /peribahasa
-menyatakan watak, tempat dan nilai yang ada dalam bab 2
FU
FS
7.0 , 10.0
7.5 (1.5) 10.4 (1.4)
aktiviti
-Menceritakan secara ringkas
- perbincangan maksud kosa kata/peribahasa
- menjawab soalan berkaitan watak, nilai dan latar tempat dalam bab 2
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata/peribahasa
Aspek bahasa
Pemahaman/lisan
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Bersyukur, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
P&p berjalan dengan lancar

Tiada ulasan:

Catat Ulasan