Ahad, 13 Mac 2011

RPH MINGGU 9

                           RPH  MINGGU 9
Tarikh    : 28 .2. 2011
Hari        : Isnin


Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Mengenal pasti ayat induk
Objektif
- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
- menggabungkan  sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat dengan menggunakan kata hubung yang sesuai
FU
 8.0
FS
  8.2 (1.1 , 2.1)
aktiviti
-Membaca petikan pendek
-perbincangan teks dan maksud perkataan sukar
-mengenal pasti ayat induk
- membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am, kesihatan
nilai
Kesedaran,hormat-menghormati, hemah tinggi
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca perlu bimbingan guru semasa membaca dan  membuat latihanMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
3
tajuk
Bab 4– Pengasasan kesultanan melayu Melaka
Sub-tajuk
-Pengenalan
- kedatangan parameswara
Objektif
-          Menyatakan tahun pengasasan melaka
-          Menceritakan secara ringkas kedatangan parameswara
Hasil pembelajaran
1.3 menceritakan perjalanan parameswara dari Palembang ke Melaka
1.1 memerihalkan peristiwa pengasasan kesultanan melayu melaka
aktiviti
-penerangan guru
-penjelasan oleh pelajar
penerapan
Kegigihan, bangga,bekerjasama
patriotisme
Kepimpinan berwawasan
KBT
Kegigihan mencapai cita
BBM/rujukan
Buku teks ,peta
Komen/refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas perjalanan parameswaraMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas-pantun empat kerat(perpaduan dan muhibbah)
Objektif
-menyatakan maksud pantun rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan pantun
FU
1.0   , 10.0
FS
1.4 (1.4) ,10.6 (2.1)
aktiviti
-membaca pantun
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang pantun
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Perpaduan,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar
Tarikh    : 1.3.2011
Hari        : Selasa


Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
3  dan 4
Tajuk
 Komsas-pantun empat kerat(perpaduan dan muhibbah)
Objektif
-menyatakan maksud pantun rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan pantun
FU
1.0   , 10.0
FS
1.4 (1.4) ,10.6 (2.1)
aktiviti
-membaca pantun
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang pantun
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Perpaduan,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan dengan lancarMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
tajuk
Bab 4– Pengasasan kesultanan melayu Melaka
Sub-tajuk
-Asal usul nama Melaka
- parameswara membina melaka
Objektif
-          Menyatakan asal-usul nama Melaka
-          Menceritakan secara ringkas peristiwa pembinaan Melaka
-          Menyatakan sekurang-kurangya 3 cara pembangunan Melaka oleh parameswara
Hasil pembelajaran
1.2  menceritakan asal usul nama melaka
1.4 menyatakan kegigihan dan wawasan parameswara
2.1 menerangkan tindakan parameswara dalam usaha membina melaka
aktiviti
-penerangan guru
-penjelasan oleh pelajar
penerapan
Kegigihan, bangga,bekerjasama
patriotisme
Kepimpinan berwawasan
KBT
Kegigihan mencapai cita
BBM/rujukan
Buku teks ,peta
Komen/refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas pembinaan dan pembangunan Melaka oleh parameswaraTarikh : 2.3.2011
Hari      : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
 2F /2L
Masa
1 dan 2   / 3 dan 4
Tajuk
 Komsas-pantun empat kerat(agama)
Objektif
-menyatakan maksud pantun rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan pantun
FU
1.0   , 10.0
FS
1.4 (1.4) ,10.6 (2.1)
aktiviti
-membaca pantun
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang pantun
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Keinsafan, keimanan
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Bacaaan luas – mengatasi ancaman dadah
Objektif
- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
- menyatakan  3 langkah atasi ancaman dadah berdasarkan petikan
FU
  6.0   ,8.0
FS
   6.1  (2.1)  8.2 (1.1 , 3.1)
aktiviti
-Membaca petikan yang diberikan
-perbincangan maksud perkataan sukar
-perbincangan langkah-langkah atasi ancaman dadah
- pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/ pemahaman
penerapan
Pengetahuan am, kesihatan
nilai
Kesedaran, hemah tinggi, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pengajaran pembelajaran hari ini ditunda pada keesokan hari kerana guru tingkatan menerangkan maklumat tentang SMM kepada pelajarTarikh  : 3.3.2011
Hari      : Khamis


Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Bacaaan luas – mengatasi ancaman dadah
Objektif
- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
- menyatakan  3 langkah atasi ancaman dadah berdasarkan petikan
FU
  6.0   ,8.0
FS
   6.1  (2.1)  8.2 (1.1 , 3.1)
aktiviti
-Membaca petikan yang diberikan
-perbincangan maksud perkataan sukar
-perbincangan langkah-langkah atasi ancaman dadah
- pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/ pemahaman
penerapan
Pengetahuan am, kesihatan
nilai
Kesedaran, hemah tinggi, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Perbincangaan berjalan lancar
Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
9
tajuk
Bab 4– Pengasasan kesultanan melayu Melaka
Sub-tajuk
- parameswara membina Melaka- sambungan
Objektif
Menyatakan sekurang-kurangya 3 cara pembangunan Melaka oleh parameswara
Hasil pembelajaran
1.4 menyatakan kegigihan dan wawasan parameswara
2.1 menerangkan tindakan parameswara dalam usaha membina melaka
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan antara guru  dan  pelajar
-membuat catatan
penerapan
Kegigihan, bangga,bekerjasama
patriotisme
Kepimpinan berwawasan
KBT
Kegigihan mencapai cita
BBM/rujukan
Buku teks ,peta
Komen/refleksi
P&p berjalan lancarTarikh  : 4.3.2011
Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
 2L /2F
Masa
1 dan 2   / 4 dan 5
Tajuk
 Komsas-syair nasihat
Objektif
-menyatakan maksud syair rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan syair
FU
1.0   , 10.0
FS
1.4 (1.4) ,10.6 (2.1)
aktiviti
-membaca syair
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang syair
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kesedaran , bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  dan 7
Tajuk
 Ejaan
Objektif
- mencatat /menulis perkataan yang diberikan dengan tepat
- mencatat sekurang-kurangnya separuh daripada perkataan dengan tepat
FU
  6.0   ,8.0
FS
   6.1  (2.1)  8.2 (1.1 , 3.1)
aktiviti
-Mencatat perkataan
-perbincangan maksud perkataan sukar – pelajar-pelajar disuruh mencatat ejaan yang betul di papan hitam
-pelajar membuat pembetulan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/ pemahaman
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Kesedaran, hemah tinggi, bertanggungjawab , bekerjasama
BBM/rujukan
-
Komen /refleksi
Separuh daripada pelajar tidak  dapat  mengeja perkataan dengan betul
Tiada ulasan:

Catat Ulasan