Jumaat, 15 Mac 2013

RPH MINGGU 9 2013


RPH MINGGU 9 2013

Tarikh : 25.2.13

Hari     : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
–menyusun  perkataan menjadi ayat tunggal
-          Membina ayat tunggal berdasarkan gambar
Objektif
-          Menyusun 3 dpd 4 ayat tunggal dengan tepat
-          Membina 3 dpd ayat tunggal berdasarkan gambar dengan sempurna
FU
FS
8.0
8.1 ( 2.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan
- membuat latihan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
 Am / psv
Nilai
Bekerjasama /kerajinan
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
 pelajar menyusun  dan membina  ayat  dengan  tepat
 

 

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C/2N
Masa
5 dan 6 / 8 dan 9
Tajuk
Bacaan  NILAM
objektif
membaca buku dengan berkesan
FU
-
FS
-
Aktiviti
-membaca buku dengan senyap
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Buku-buku cerita
Komen/refleksi
Pelajar membaca buku dengan berkesan

 

 

 

 

Tarikh  : 26.2.13

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Komsas –tema dan persoalan
Genre
novel
Objektif
- menjelaskan tema novel secara terperinci
-menyatakan dan menghuraikan persoalan-persoalan yang ada dalam novel
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan antara pelajar berjalan lancar

 

Tarikh : 27.2.13

Hari     : Rabu

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas –tema dan persoalan
Genre
novel
Objektif
- menjelaskan tema novel secara terperinci
-menyatakan dan menghuraikan persoalan-persoalan yang ada dalam novel
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan antara pelajar berjalan lancar

 

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
7
Tajuk
PRA PMR 1

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8  dan 9
Tajuk
 Morfologi – imbuhan awalan meN
Objektif
- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
- membentuk  sekurang-kurangnya 10 daripada  15  perkataan   
   dengan menggunakan kata imbuhan meN
FU
 2.0
FS
  2.1 (1.1 , 2.1)
aktiviti
-Membaca petikan pendek
-perbincangan teks dan maksud perkataan sukar
-mengenal pasti perkataan berimbuhan meN dalam petikan
- membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am, kewarganegaraan
nilai
Kesedaran,hormat-menghormati, hemah tinggi
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca perlu bimbingan guru semasa membaca dan  membuat latihan

 

Tarikh : 28.2.13

Hari     : Khamis

Kelas
2C / 2N
masa
1 dan 2 / 3 dan 4
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan – surat rasmi
Objektif
-Menghasilkan surat rasmi dengan format yang betul
- menghuraikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jelas
Aktiviti
-membaca contoh surat rasmi
- perbincangan isi petikan
-penerangan format oleh guru
-menulis surat rasmi
FU
FS
12.0  ,8.0
12.3, 12.4   (1.3)    8.4 (1.2)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Pendidikan moral
Nilai
Kesedaran, bertanggungjawab
BBM/Rujukan
Buku teks, buku rujukan
Komen/Refleksi
Pelajar dapat menghasilkan surat rasmi dengan sempurna

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
Ejaan
Objektif
-          Mengeja separuh daripada perkataan dengan betul
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Pelajar mengeja perkataan yang diberikan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
 kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengeja dengan betul

 

Tarikh   : 1.3.13

Hari       : Jumaat

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
2 dan 3
Tajuk
PRA PMR 1

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
 6  dan 7
Tajuk
Bacaan  NILAM
objektif
membaca buku dengan berkesan
FU
-
FS
-
Aktiviti
-membaca buku dengan senyap
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Buku-buku cerita
Komen/refleksi
Pelajar membaca buku dengan berkesan

 

Tarikh   : 2.3.13

Hari       : sabtu  (Jumaat)

 

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
2 dan 3
Tajuk
Pembetulan pra pmr
Sub topic
-
Objektif
-memberi separuh jawapan dengan tepat
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti
-perbincangan
-membuat pembetulan
Penerapan
bekerjasama
KBT
menganalisa
Patriotisme
Cintakan negara
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi  jawapan  dengan  tepat

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  dan 7
Tajuk
 Sintaksis- ayat majmuk-menggabung dan melengkapkan ayat
Objektif
- menggabung 2 daripada 3 ayat yang diberikan
- melengkapkan 4 daripada 5 ayat dengan kata hubung yang sesuai
FU
  6.0  
FS
   6.2 ( 1.1 ,2.1) 
aktiviti
-Membaca contoh ayat
-menggabungkan ayat yang diberikan
-melengkapkan ayat yang diberikan/membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Kesedaran,  bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Majoriti  pelajar masih lemah dalam menggabungkan ayat

Tiada ulasan:

Catat Ulasan