Isnin, 1 April 2013

RPH MINGGU 10 2013


RPH MINGGU 10 2013
Tarikh    : 4.3.13
Hari        : Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Pemulihan –menyusun ayat menjadi karangan lengkap
Objektif
-Menyusun ayat menjadi satu perenggan yang lengkap
FU
8.0
FS
8.3 (1.1) (3.1)
aktiviti
-Membaca ayat yang diberi
-perbincangan dalam menyusun ayat
-membuat latihan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
Bertanggungjawab ,bekerjasama, semangat kejiranan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca perlu bimbingan guru dan kawan-kawan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C/2N
Masa
5 dan 6 / 8 dan 9
Tajuk
Kata adjektif
objektif
-Melengkapkan sekurang-kurangnya separuh daripada petikan dengan kata adjektif yang sesuai
- menggariskan sebahagian daripada   kata adjektif terbitan  dalam petikan yang diberikan.
FU
3.0 , 1.0
FS
3.2  (1.2) , 1.1 (1.1)
Aktiviti
-penerangan oleh guru berdasarkan contoh yang diberi
-perbincangan jawapan bersama rakan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Sains , sejarah
nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan dengan lancar  dan pelajar dapat menjawab soalan dengan mudah


Tarikh  : 5.3.13
Hari      : Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
5 dan 6 
Tajuk
 Komsas –  watak dan perwatakan
Genre
novel
Objektif
-menyata dan menghuraikan watak serta perwatakan yang ada dalam novel
FU
8.0,10.0
FS
8.2 (1.3)  10.5 (2.1)
aktiviti
-Menyatakan watak-watak yang ada
Menghuraikan setiap perwatakan yang ada
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas watak perwatakan dalam novel

Tarikh  :6.3.13
Hari       : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas –  watak dan perwatakan
Genre
novel
Objektif
-menyata dan menghuraikan watak serta perwatakan yang ada dalam novel
FU
8.0,10.0
FS
8.2 (1.3)  10.5 (2.1)
aktiviti
-Menyatakan watak-watak yang ada
Menghuraikan setiap perwatakan yang ada
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas watak perwatakan dalam novel

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
7
Tajuk
bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub topic
-perjuangan dan perkembangan UMNO
Objektif
-menyatakan 3 dpd 7  perjuangan  Umno
Hasil pembelajaran
2.1 membincangkan usaha UMNO menyatapadukan orang Melayu
3.2 mentafsir lambang  dan bendera UMNO
Aktiviti
-soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
-membuat catatan
Penerapan
Setia pada negara
KBT
menganalisa
Patriotisme
Kekentalan semangat  juang menyatukan bangsa
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengetahui perjuangan dan perkembangan UMNO

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Pemulihan –mencari makna dan membina ayat
Objektif
-Memberi  maksud 4 dpd 6 perkataan yang diberi
- membina dengan melengkapkan 4 dpd 6 ayat yang diberikan
FU
8.0
FS
8.3 (1.1) (2.1)
aktiviti
-perbincangan maksud perkataan yang diberi
-melengkapkan ayat yang diberi
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan/lisan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
 semangat kejiranan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca perlu bimbingan guru dan kawan-kawan

Tarikh :7.3.13
Hari     : Khamis


BERTUGAS SEMASA PERKHEMAHAN KEM  BERSEPADU KADET BOMBA DAN PENYELAMAT PERINGKAT DAERAH SAMARAHAN


Tarikh   : 8.3.13
Hari       : Jumaat
Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
2 dan 3
Tajuk
bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub topic
-penubuhan Persekutuan Tanh Melayu-rundingan kea rah penubuhan PTM
Objektif
-menyatakan 2  dpd 4 sebab British bersetuju tubuh PTM
Hasil pembelajaran
1.1   Memerihalkan tentang rundingan kea rah  penggubalan  perlembagaan PTM
1.2   Menyatakan sebab pembentukan PTM
Aktiviti
-soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
-membuat catatan
Penerapan
Bertanggungjawab dalam tindakan
KBT
menganalisa
Patriotisme
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar mengetahui sebab-sebab pembentukan PTM

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Bacaan luas – sepak takraw
Objektif
- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
-Memberi  maksud 5 dpd 7 perkataan yang diberi

FU
8.0
FS
8.3 (1.1) (3.1)
aktiviti
- membaca petikan
- perbincangan isi petikan
-perbincangan maksud perkataan berdasarkan petikan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pehamanan/lisan
penerapan
PJK
nilai
 semangat kesukanan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P&p berjalan lancarTiada ulasan:

Catat Ulasan