Jumaat, 16 Mac 2012

RPH MINGGU 10 2012


RPH MINGGU 10 2012

Tarikh  : 5.3.12

Hari       : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
 Peralihan
Masa
1 dan 2  
Tajuk
 UJIAN BULANAN 1
Objektif
-menjawab soalan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Membaca dan menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Umum
Nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Ujian berjalan lancarMata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
3  dan 4
Tajuk
Kata kerja- transitif dan tak transitif
Objektif
Melengkapkan 7 daripada 10 ruangan kosong yang diberikan dalam petikan dengan tepat
Fu
2.0 , 8.0
FS
2.2 (1.2)  8.2 (1.2)
Aktiviti
Penerangan dan perbincangan
Membaca contoh kata kerja transitif dan tak transitif
Membuat latihan
System bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Perdagangan/kesihatan
Nilai
Bekerjasama
KBT
Mengetahui pemakanan seimbang
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti kata kerja transitif dan tak transitifTarikh : 6.3.12

Hari     : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L /2B
Masa
5 dan 6 / 8 dan 9
Tajuk
 Komsas-antologi – anak penggunting rambut
Objektif
- menceritakan  peristiwa dalam cerpen secara ringkas
-menyatakan sekurang-kuranhnya 7 maksud kosa kata dalam petikan
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Kasih sayang, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Pelajar dapat memahami cerita dengan jelas dan menjawab soalan secara lisan dengan ringkasTarikh  : 7.3.12

Hari      : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3  dan 4
Tajuk
Kata kerja- transitif dan tak transitif
Objektif
Melengkapkan 7 daripada 10 ruangan kosong yang diberikan dalam petikan dengan tepat
Fu
2.0 , 8.0
FS
2.2 (1.2)  8.2 (1.2)
Aktiviti
Penerangan dan perbincangan
Membaca contoh kata kerja transitif dan tak transitif
Membuat latihan
System bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Perdagangan/kesihatan
Nilai
Bekerjasama
KBT
Mengetahui pemakanan seimbang
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti kata kerja transitif dan tak transitifKelas
3M
Masa
6 dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
-
Tajuk
ULANGKAJI (UJIAN BULANAN  1)
Objektif
-
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti
-
Penerapan
-
Nilai
-
ABM/rujukan
-
Komen/refleksi
Pelajar buat ulangkaji sendiri secara senyapMata pelajaran
BM
Kelas
 Peralihan
Masa
8 dan 9 
Tajuk
 PEMBETULAN  UJIAN BULANAN 1
Objektif
-mengenalpasti jawapan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Membuat pembetulan soalan yang salah
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Am
nilai
Kerajinan/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Perbincangan soalan berjalan lancarTarikh   : 8.3.12

Hari       : Khamis

Kelas
3D
Masa
1 dan 2
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
-
Tajuk
ULANGKAJI (UJIAN BULANAN  1)
objektif
-
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti
-
penerapan
-
nilai
-
ABM/rujukan
-
Komen/refleksi
Pelajar buat ulangkaji sendiri secara senyapMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Morfologi – imbuhan awalan meN
Objektif
- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
- membentuk  sekurang-kurangnya 10 daripada  15  perkataan   
   dengan menggunakan kata imbuhan meN
FU
 2.0
FS
  2.1 (1.1 , 2.1)
aktiviti
-Membaca petikan pendek
-perbincangan teks dan maksud perkataan sukar
-mengenal pasti perkataan berimbuhan meN dalam petikan
- membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am, kewarganegaraan
nilai
Kesedaran,hormat-menghormati, hemah tinggi
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca perlu bimbingan guru semasa membaca dan  membuat latihanMata pelajaran
BM
Kelas
 2L
Masa
8 dan 9  
Tajuk
 UJIAN BULANAN 1
Objektif
-menjawab soalan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Membaca dan menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
am
nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Ujian berjalan lancar

Tarikh : 9.3.12

Hari     : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
 2B
Masa
4 dan 5  
Tajuk
 UJIAN BULANAN 1
Objektif
-menjawab soalan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Membaca dan menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
am
nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Ujian berjalan lancarMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Menulis surat rasmi
Objektif
- membaca petikan surat dengan sebutan dan intonasi yang betul
- menyatakan  format penulisan surat rasmi dengan tepat
FU
  6.0  
FS
   6.2 (1.1 ,2.1 , 3.1)
aktiviti
-Membaca petikan surat yang diberikan
- penerangan dan perbincangan format surat rasmi oleh guru dan pelajar
-menulis surst rasmi dengan mengubahsuai maklumat-maklumat tertentu
  surat rasmi yang diberikan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am, kesukanan
nilai
Bekerjasama  ,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pengajaran pembelajaran ditunda dan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana SESI PETANG BALIK AWAL

Tiada ulasan:

Catat Ulasan