Ahad, 1 April 2012

RPH MINGGU 12 2012

RPH MINGGU 12 2012

Tarikh ; 19.3.12

Hari     : IsninMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Menulis surat rasmi
Objektif
- membaca petikan surat dengan sebutan dan intonasi yang betul
- menyatakan  format penulisan surat rasmi dengan tepat
FU
  6.0  
FS
   6.2 (1.1 ,2.1 , 3.1)
aktiviti
-Membaca petikan surat yang diberikan
- penerangan dan perbincangan format surat rasmi oleh guru dan pelajar
-menulis surst rasmi dengan mengubahsuai maklumat-maklumat tertentu
  surat rasmi yang diberikan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am, kesukanan
nilai
Bekerjasama  ,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menulis semula surat kiriman rasmi dengan format yang betulMata pelajaran
BM
Kelas
 2B
Masa
3 dan 4 
Tajuk
 UJIAN BULANAN 1 (kertas 2)
Objektif
-menjawab soalan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Membaca dan menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
am
nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Ujian berjalan lancar

Tarikh  : 20.3.12

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
 2L
Masa
5 dan 6 
Tajuk
 UJIAN BULANAN 1 (kertas 2)
Objektif
-menjawab soalan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Membaca dan menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
am
nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Ujian berjalan lancarMata pelajaran
BM
Kelas
 2B
Masa
8 dan 9 
Tajuk
 Pembetulan UJIAN BULANAN 1 (kertas 1)
Objektif
-memberi jawapan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Perbincanagn soalan
-          Membuat pembetulan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Tatabahasa /Pemahaman
penerapan
am
nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Perbincangan  berjalan lancarTarikh : 21.3.12

Hari     : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
 2L
Masa
3 dan 4 
Tajuk
 Pembetulan UJIAN BULANAN 1 (kertas 1)
Objektif
-memberi jawapan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Perbincanagn soalan
-          Membuat pembetulan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Tatabahasa /Pemahaman
penerapan
am
nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Perbincangan  berjalan lancarKelas
3M
Masa
6 dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
-
Tajuk
UJIAN BULANAN  1
objektif
-menjawab separuh daripada soalan dengan tepat
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti
Menjawab soalan
penerapan
-
nilai
Kerajinan, kesedaran , bertanggungjawab
ABM/rujukan
Kertas ujian
Komen/refleksi
Pelajar menjawab soalan dengan bersungguh-sungguhMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
  surat rasmi – menjawab soalan
Objektif
- membaca petikan surat dengan sebutan dan intonasi yang betul
- menjawab 4 dpd 6 soalan yang dikemukakan
FU
  6.0  
FS
   6.2 (1.1 , 3.1)
aktiviti
-Membaca petikan surat yang diberikan
- menjawab soalan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Pengetahuan am, kesukanan
nilai
Bekerjasama  ,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan dengan bimbingan guruTarikh : 22.3.12

Hari     : Khamis

Kelas
3D
Masa
1 dan 2
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
-
Tajuk
UJIAN BULANAN  1
objektif
-menjawab separuh daripada soalan dengan tepat
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti
Menjawab soalan
penerapan
-
nilai
Kerajinan, kesedaran , bertanggungjawab
ABM/rujukan
Kertas ujian
Komen/refleksi
Pelajar menjawab soalan dengan bersungguh-sungguhMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5  dan 6
Tajuk
 Sintaksis- ayat majmuk-menggabung dan melengkapkan ayat
Objektif
- menggabung 2 daripada 3 ayat yang diberikan
- melengkapkan 4 daripada 5 ayat dengan kata hubung yang sesuai
FU
  6.0  
FS
   6.2 ( 1.1 ,2.1) 
aktiviti
-Membaca contoh ayat
-menggabungkan ayat yang diberikan
-melengkapkan ayat yang diberikan/membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Kesedaran,  bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Majoriti  pelajar masih lemah dalam menggabungkan ayatMata pelajaran
BM
Kelas
 2L
Masa
8  dan 9 
Tajuk
 Pembetulan UJIAN BULANAN 1 (kertas 2)
Objektif
-memberi jawapan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Perbincanagn soalan
-          Membuat pembetulan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan /Pemahaman
penerapan
am
nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Perbincangan  berjalan lancarTarikh   :23.3.12

Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
 2B
Masa
4  dan 5 
Tajuk
 Pembetulan UJIAN BULANAN 1 (kertas 2)
Objektif
-memberi jawapan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-          Perbincanagn soalan
-          Membuat pembetulan
Sistem bahasa
Kosa kata/tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan /Pemahaman
penerapan
am
nilai
Kesedaran/bertanggungjawab
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen /refleksi
Perbincangan  berjalan lancarMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Pemulihan –menyusun ayat menjadi karangan lengkap
Objektif
-Menyusun ayat menjadi satu perenggan yang lengkap
FU
8.0
FS
8.3 (1.1) (3.1)
aktiviti
-Membaca ayat yang diberi
-perbincangan dalam menyusun ayat
-membuat latihan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
Bertanggungjawab ,bekerjasama, semangat kejiranan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca perlu bimbingan guru dan kawan-kawan
Tiada ulasan:

Catat Ulasan