Jumaat, 16 Mac 2012

RPH MINGGU 9 (2012)


RPH MINGGU 9 2012

 Tarikh  : 27.2.2012

Hari       : IsninMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Pemulihan -Kata kerja dan menyusun ayat
Objektif
-Melengkapkan teks dengan kata kerja yang sesuai
- menyusun ayat agar menjadi ayat yang betul
FU
1.0
FS
1.3 (1.1) (2.1)
aktiviti
-Membaca petikan
-melengkapkan teks dengan kata kerja yang sesuai
-menyusun ayat dengan tepat
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Geografi , kesihatan
nilai
Kesedaran,pentingnya menjaga pemakanan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca perlu bimbingan guruMata pelajaran
BM
Kelas
2B
masa
3  dan 4
tajuk
Kata kerja- transitif dan tak transitif
objektif
Membina ayat dengan kata kerja transitif dan tak transitif  dengan tepat secara lisan
Fu
2.0 , 8.0
FS
2.2 (1.2)  8.2 (1.2)
aktiviti
Penerangan dan perbincangan
Membaca contoh kata kerja transitif dan tak transitif
Membina ayat secara lisan
System bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Perdagangan/kesihatan
nilai
Bekerjasama
KBT
Mengetahui pemakanan seimbang
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti kata kerja transitif dan tak transitif

Tarikh  : 28.2.12

Hari      : SelasaMata pelajaran
BM
Kelas
2L
masa
5  dan 6
tajuk
Kata kerja- transitif dan tak transitif
objektif
Membina ayat dengan kata kerja transitif dan tak transitif  dengan tepat secara lisan
Fu
2.0 , 8.0
FS
2.2 (1.2)  8.2 (1.2)
aktiviti
Penerangan dan perbincangan
Membaca contoh kata kerja transitif dan tak transitif
Membina ayat secara lisan
System bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Perdagangan/kesihatan
nilai
Bekerjasama
KBT
Mengetahui pemakanan seimbang
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti kata kerja transitif dan tak transitif

Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas- di sebalik wajah- bab  6 hingga 9
Genre
novel
Objektif
-menyatakan maksud perbendaharaan kata
-menceritakan secara ringkas peristiwa dalam bab  6,7,8 dan 9
- menjawab  sebahagian daripada  soalan yang dikemukakan
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.1 (1.1) ,10.6 (2.1)
aktiviti
-menceritakan secara ringkas peristiwa dalam bab 6,7, 8 dan 9
-perbincangan maksud perbendaharaan kata
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Menghormati rakan , berprasangka baik
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Mengetahui dan memahami jalan cerita dengan baik

Tarikh :29.2.12

Hari    : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Komsas- di sebalik wajah- bab  6 hingga 9
Genre
novel
Objektif
-menyatakan maksud perbendaharaan kata
-menceritakan secara ringkas peristiwa dalam bab  6,7,8 dan 9
- menjawab  sebahagian daripada  soalan yang dikemukakan
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.1 (1.1) ,10.6 (2.1)
aktiviti
-menceritakan secara ringkas peristiwa dalam bab 6,7, 8 dan 9
-perbincangan maksud perbendaharaan kata
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Menghormati rakan , berprasangka baik
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Mengetahui dan memahami jalan cerita dengan baikKelas
3M
Masa
6 dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hidup bermasyarakat
Tajuk
Pemeliharaan dan pemuliharaan  alam sekitar
objektif
a.       Mengenalpasti tarikh dan acara sambutan alam sekitar
b.      Menjawab 4 dpd 6 soalan subjektif yang diberikan
Hasil pembelajaran
a.       Memahami dan menyedari kepentingan pemelharaan dan pemuliharaan alam sekitar
b.      Menghargai dan menyayangi alam sekitar yang bersih dan selamat
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan soalan
-          Membuat latihan
penerapan
geografi
nilai
kesedaran / bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab separuh dpd soalan berdasarkan buku teksMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8  dan 9
Tajuk
Bacaan luas : mengenalpasti istilah sains
Objektif
-          Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
-          Memberi   maksud  perkataan  sukar
-          Mengenalpasti istilah sains dalam petikan
FU
FS
 8.0
8.2 (1.1 , 3.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan dengan jelas
-          Perbincangan petikan
-          Mencari maksud perbendaharaan kata
-          Mengenalpasti istilah sains
Sistem bahasa
Kosa kata /perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan
Penerapan
kesihatan/sains
nilai
Pentingnya menjaga pemakanan dan kesihatan , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat  memahami istilah sains dengan bimbingan guruTarikh : 1 .3 12

Hari      : Khamis

Kelas
3D
Masa
1 dan 2
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hidup bermasyarakat
Tajuk
Pemeliharaan dan pemuliharaan  alam sekitar
objektif
c.       Mengenalpasti tarikh dan acara sambutan alam sekitar
d.      Menjawab 4 dpd 6 soalan subjektif yang diberikan
Hasil pembelajaran
c.       Memahami dan menyedari kepentingan pemelharaan dan pemuliharaan alam sekitar
d.      Menghargai dan menyayangi alam sekitar yang bersih dan selamat
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan soalan
-          Membuat latihan
penerapan
geografi
nilai
kesedaran / bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab separuh dpd soalan berdasarkan buku teksMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5  dan 6
Tajuk
Dadah musuh negara
Objektif
-          Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
-          Melengkapkan 3 daripada 5 ruangan kosong dengan kata hubung yang sesuai
FU
FS
1.0
1.7 (1.1) (2.1) (3.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan dengan jelas
-          Perbincangan petikan dan maksud perbendaharaan kata
-          Membuat latihan
-          Membina ayat berdasarkan gambar
Sistem bahasa
Tatabahasa- kata hubung
Aspek bahasa
Penulisan/lisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bertanggungjawab , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat membina ayat secara lisanMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
Karangan  fakta – nyata dan huraikan kesan-kesan dan langkah-langkah mengatasi  pencemaran alam sekitar
objektif
- mengenalpasti  kesan-kesan dan langkah-langkah atasi pencemaran alam sekitar
--Menghuraikan isi-isi dengan jelas
FU
9.0,12.0
FS
9.1 (1.1) 12.64 (1.1)
Aktiviti
-penerangan guru tentang kehendak soalan
-perbincangan kesan-kesan dan langkah-langkah
-menghasilkan karangan yang bermutu
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Buku rujukan BM PMR
Komen/refleksi
Pelajar dapt menghasilkan karangan fakta dengan baikTarikh  : 2.3.12

Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
4 dan 5
Tajuk
Karangan  fakta – nyata dan huraikan kesan-kesan dan langkah-langkah mengatasi  pencemaran alam sekitar
objektif
- mengenalpasti  kesan-kesan dan langkah-langkah atasi pencemaran alam sekitar
--Menghuraikan isi-isi dengan jelas
FU
9.0,12.0
FS
9.1 (1.1) 12.64 (1.1)
Aktiviti
-penerangan guru tentang kehendak soalan
-perbincangan kesan-kesan dan langkah-langkah
-menghasilkan karangan yang bermutu
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Buku rujukan BM PMR
Komen/refleksi
Pelajar dapt menghasilkan karangan fakta dengan baikMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
Dadah musuh negara
Objektif
-          Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
-          Melengkapkan 3 daripada 5 ruangan kosong dengan kata hubung yang sesuai
FU
FS
1.0
1.7 (1.1) (2.1) (3.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan dengan jelas
-          Perbincangan petikan dan maksud perbendaharaan kata
-          Membuat latihan
-          Membina ayat berdasarkan gambar
Sistem bahasa
Tatabahasa- kata hubung
Aspek bahasa
Penulisan/lisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bertanggungjawab , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat membina ayat secara lisanTarikh  : 3.3.12

Hari      : Sabtu (Jumaat)

Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
4 dan 5
Tajuk
Bacaan  NILAM
objektif
membaca buku dengan berkesan
FU
-
FS
-
Aktiviti
-membaca buku dengan senyap
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Buku-buku cerita
Komen/refleksi
Pelajar membaca buku dengan berkesan

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
Ejaan
Objektif
-          Mengeja separuh daripada perkataan dengan betul
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Pelajar mengeja perkataan yang diberikan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
 kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengeja dengan betul


Tiada ulasan:

Catat Ulasan