Ahad, 25 Januari 2015

rph minggu 2 2015

Rph minggu 2 2015

Tarikh  : 19.1.15
Hari     : Isnin

Kelas
2I/2D
masa
3 dan 4 / 5 dan 6
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Kata Nama – Khas dan Am
Objektif
Menggariskan atau mengasingkan kata nama Am dan  kata nama Khas dalam petikan
Aktiviti
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
FU
FS
1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Geografi
Nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti KNA dan KNK


Tarikh : 20.1.15
Hari     : Selasa

Kelas
1H  / 1D
masa
3  dan 4 / 5 dan 6
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Kata Nama – Khas dan Am
Objektif
Menggariskan atau mengasingkan kata nama Am dan  kata nama Khas dalam petikan
Aktiviti
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
FU
FS
1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
am
Nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti KNA dan KNK

Tarikh : 21.1.15
Hari     : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
 2D /2I
Masa
1 dan 2  / 8  dan 9
Tajuk
Antologi : Pantun 2 kerat (nasihat)
Objektif
Memberi maksud sekurang-kurangnya 3 rangkap pantun
FU
FS
7.0, 10.0
7.5(1.5),10.3, 10.5(1.4)
Aktiviti
-          Membaca pantun
-          Perbincangan maksud pantun
-          Membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan, bahasa, bentuk, nilai dan pengajaran
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman/lisan
Penerapan
Pendidikan moral
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks/komsas/antologi
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi maksud dengan jelas


Kelas
 1H
Masa
3 dan 4
Mata pelajaran
BM
Tajuk
-          Pengenalan umum komsas
-   
objektif
-mengenal pasti komsas secara umum
FU
FS
1.0,2.0
1.1 (1.1) , 2.1 (2.1)
Aktiviti
-        -  Guru menerangkan maklumat-maklumat umum komsas
-pelajar-pelajar membuat catatan
Sistem bahasa
Istilah komsas
Aspek bahasa
pemahaman
penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks komsas, rujukan komsas t1
Komen/refleksi
-P dan p berjalan lancar


Tarikh  :22.1.15
Hari      : khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
2I / 2 D
Masa
1 dan 2 / 7 dan 8
Tajuk
 Surat Tidak Rasmi
objektif
-menulis surat tidak rasmi dengan format yang betul dan menepati kehendak soalan
Fu
12.4  (1.40
FS
7.1 (1.1)
Aktiviti
  -Membaca petikan dan perbincangan petikan
-Mengenalpasti format penulisan surat
-Menulis surat kiriman tidak rasmi
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
  Pengetahuan am, geografi
nilai
Bertanggungjawab , bekerjasama
BBM/rujukan
 Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar  dapat menulis surat kiriman tidak rasmi dengan baik


Kelas
 1D
Masa
5 dan 6
Mata pelajaran
BM
Tajuk
-          Pengenalan umum komsas
-   
objektif
-mengenal pasti komsas secara umum
FU
FS
1.0,2.0
1.1 (1.1) , 2.1 (2.1)
Aktiviti
-        -  Guru menerangkan maklumat-maklumat umum komsas
-pelajar-pelajar membuat catatan
Sistem bahasa
Istilah komsas
Aspek bahasa
pemahaman
penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks komsas, rujukan komsas t1
Komen/refleksi
-P dan p berjalan lancar

Tarikh : 23.1.15
Hari    : Jumaat

Kelas
1D / 1H
Masa
1  dan 2 / 6 dan 7
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan  jenis pengalaman – pengalaman masuk ke sekolah menengah
objektif
Menceritakan pengalaman  masuk sekolah menengah dan  manfaat yang diperolehi
FU
FS
            1.0 ,7.0,11.0
1.2 (1.1)   ,7.2 (1.2) , 11.1 (1.1)
aktiviti
-penerangan contoh karangan jenis pengalaman
-membuat latihan karangan berpandukan buku teks
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Kerajinan,kesedaran,bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan dengan bimbingan guru


Tiada ulasan:

Catat Ulasan