Jumaat, 4 November 2011

RPH MINGGU 42

Tarikh  : 24.10.11

Hari      : IsninMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan  2
Tajuk
PENGEMBALIAN BUKU TEKS
Objektif
-
FU
-
FS
-
Aktiviti
-
Sistem bahasa
-
Aspek bahasa
 -
Penerapan
-
Nilai
 -
BBM/rujukan
-
Komen /refleksi
Tiada p & pMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
3
Tajuk
PENGEMBALIAN BUKU TEKS
Sub-tajuk
-
Objektif
-
Hasil pembelajaran
-
                                                      
Aktiviti
-
Penerapan
-
Patriotisme
-
BBM/rujukan
-
Komen/refleksi
 Tiada p & pMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
8  dan   9
Tajuk
 Ayat  majmuk gabungan dan pancangan (komplemen,relatif dan keterangan)
Objektif
-Melengkapkan petikan dengan ayat majmuk gabungan yang tepat
- menyatakan jenis ayat majmuk pancangan dengan tepat
FU
3.0
FS
2.2 ( 3.1)
Aktiviti
-membaca contoh  ayat majmuk gabungan dan pancangan
-penerangan guru
-melengkapkan dan membuat ayat dengan tepat secara lisan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
 Lisan
Penerapan
Sastera  dan  am
Nilai
 Bekerjasama , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Secara berpasangan pelajar cuba melengkapkan ayat dengan kata gabungan yang sesuai dan menentukan jenis ayat pancangan yang diberiTarikh   : 25.10.11

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L   dan   2 F
Masa
1 dan  2 /  3 dan 4
Tajuk
PENGEMBALIAN BUKU TEKS
Objektif
-
FU
-
FS
-
Aktiviti
-
Sistem bahasa
-
Aspek bahasa
 -
Penerapan
-
Nilai
 -
BBM/rujukan
-
Komen /refleksi
Tiada p & pMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 11- Sabah
Sub-tajuk
Latihan  subjektif
Objektif
Menjawab sebahagian daripada soalan dengan tepat
Hasil pembelajaran

-
                                                    
Aktiviti
-perbincangan jawapan
Penerapan
Bekerjasama, kesedaran
Patriotisme
Semangat bermasyarakat
BBM/rujukan
Buku kerja , buku teks
Komen/refleksi
 Pelajar dapat memberi separuh jawapan dengan tepatTarikh  : 26.10.11

Hari      : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan  9
Tajuk
Pembetulan ejaan
Objektif
Dapat mengeja perkataan yang diberikan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
- pelajar menulis ejaan yang tepat di papan hitam
- guru membetulkan ejaan
-membuat pembetulan dalam buku latihan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
Kerajinan
Nilai
 Bekerjasama
BBM/rujukan
-
Komen /refleksi
Segelintir pelajar dapat mengeja dengan tepat.Tarikh  : 27.10.11

Hari      : khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan  4
Tajuk
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNMata pelajaran
BM
Kelas
peralihan
Masa
5 dan  6
Tajuk
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Mata pelajaran
sejarah
Kelas
1A
Masa
9
Tajuk
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Tarikh : 28.10.11

Hari     : JumaatMata pelajaran
BM
Kelas
2L/2F
Masa
1 dan 2  / 4 dan 5
Tajuk
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
7
Tajuk
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


Tiada ulasan:

Catat Ulasan