Jumaat, 4 November 2011

RPH MINGGU 41Tarikh  : 17.10.11

Hari      : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan  2
Tajuk
Pengayaan – bacaan luas (membaca dan mencari makna perkataan)- VIRUS KOMPUTER
Objektif
-Memberi maksud 3 daripada 5 perkataan yang diberikan dalam petikan.
- menjawab 2 daripada 3 soalan  yang diberikan secara lisan
FU
10.0
FS
10.1  ( 2.1) 10.1 (3.1)
Aktiviti
- membaca petikan
-perbincangan petikan
- mencari maksud perkataan yang diberikan
-Menjawab soalan secara lisan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
 lisan
Penerapan
Sains dan teknologi
Nilai
 Kesedaran, bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba mencari maksud perkataan dan menjawab soalan secara lisanMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
3
Tajuk
Bab 11- Sabah
Sub-tajuk
- sosio budaya
Objektif
-mengetahui sosio budaya Sabah
Hasil pembelajaran
1.4  menceritakan  cara hidup dan  budaya kumpulan etnik di sabah
2.1 menghubungkaitkan kawasan penempatan kumpulan etnik di sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi.
                                                      
Aktiviti
-soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
-kuiz pendek
Penerapan
Bekerjasama, kesedaran
Patriotisme
Semangat bermasyarakat
BBM/rujukan
Buku teks , nota bercetak
Komen/refleksi
 Pelajar mengetahui dan mengenalpasti kegiatan sosio budaya etnik di sabahMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
8  dan   9
Tajuk
 Ayat seruan
Objektif
Melengkapkan ayat dengan kata seru yang sesuai
FU
3.0
FS
 3.1  (1.1 , 3.2)
Aktiviti
-membaca contoh contoh ayat seruan
-membuat latihan
-perbincangan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks ,rujukan BM T2
Komen /refleksi
Pelajar cuba membuat latihan sendiriTarikh  : 18 10.11

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L      /2F
Masa
1 dan   2 /  3 dan 4
Tajuk
 Ayat perintah
Objektif
Membina beberapa ayat perintah sendiri berdasarkan contoh yang diberi
FU
3.0
FS
 3.1 ( 3.2)
Aktiviti
-membaca contoh contoh ayat perintah
-membina ayat
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks ,rujukan BM T2
Komen /refleksi
Pelajar cuba membina ayat sendiriMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 11- Sabah
Sub-tajuk
Kegiatan ekonomi
Objektif
-mengetahui kegiatan ekonomi etnik di Sabah dan kaum-kaum yang terlibat
Hasil pembelajaran
1.5 menyenaraikan  jenis kegiatan ekonomi di Sabah
                                                      
Aktiviti
-soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
-menjawab soalan secara lisan
Penerapan
Bekerjasama, kesedaran
Patriotisme
Semangat bermasyarakat
BBM/rujukan
Buku teks , nota bercetak
Komen/refleksi
 Pelajar mengetahui dan mengenalpasti kegiatan ekonomi etnik di SabahTarikh  : 19.10.11

Hari      : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan  9
Tajuk
Malaysia dan Angkasawan- angkasawan malaysia
Objektif
-Memberi maksud 3 daripada 5 perkataan yang diberikan dalam petikan.
- mengetahui dan mengenalpasti angkasawan 1 malaysia
FU
3.0
FS
3.2( 2.1) 10.1 (3.1)
Aktiviti
- membaca petikan
-perbincangan petikan
- mencari maksud perkataan yang diberikan
-Menjawab soalan secara lisan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
 lisan
Penerapan
Sains dan teknologi
Nilai
 Kesedaran, bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba mencari maksud perkataan dan menjawab soalan secara lisanTarikh : 20.10.11

Hari     : KhamisMata pelajaran
BM
Kelas
2L    
Masa
 3 dan 4
Tajuk
 Ayat nafi
Objektif
Melengkapkan ayat dengan kata nafi  yang sesuai
FU
3.0
FS
 3.1 ( 3.2)
Aktiviti
-membaca contoh- contoh ayat nafi
-melengkapakan ayat dengan kata nafi
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks ,rujukan BM T2
Komen /refleksi
Pelajar cuba melengkapkan ayat sendiriMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
4 dan  5
Tajuk
Kata sendi nama ke     dan    di
Objektif
-Membetulkan  4  daripada 6 ayat yang diberikan
FU
3.0
FS
3.2(  1.1, 2.1)
Aktiviti
- penerangan guru
-menjawab soalan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 penulisan
Penerapan
Sains dan teknologi
Nilai
  bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks, rujukan bm t1
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan dengan bimbingan guruMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
9
Tajuk
Bab 11- Sabah
Sub-tajuk
Latihan objektif
Objektif
-menjawab separuh daripada soalan dengan tepat
Hasil pembelajaran
-
                                                      
Aktiviti
-menjawab soalan
Penerapan
Bekerjasama, bertanggungjawab
Patriotisme
Semangat bermasyarakat
BBM/rujukan
Buku teks , buku kerja
Komen/refleksi
 Pelajar cuba  menjawab soalanTarikh  : 21.10.11

Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L    /2F
Masa
   1 dan 2         /    3 dan 4
Tajuk
 Bacaan
Objektif
Membaca seberapa banyak buku yang dapat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-membaca buku cerita
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
 lisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku cerita
Komen /refleksi
Pelajar membaca buku dengan tekunMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  dan  7
Tajuk
Subjek dan predikat
Objektif
-Mengenalpasti subjek dan predikat  4  daripada 6 ayat yang diberikan
FU
3.0
FS
3.2(  2.1, 3.1)
Aktiviti
- penerangan guru
-menjawab soalan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 penulisan
Penerapan
Sains dan teknologi
Nilai
  bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan sendiri


Tiada ulasan:

Catat Ulasan