Khamis, 25 September 2014

rph minggu 35 2014

Rph minggu 35 2014
Tarikh   : 25.8.14
Hari       : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
1N
Masa
1 dan 2
Tajuk
TAMAN NEGARA GUNUNG MULU                                                          
Objektif
-          Memberi maksud beberapa patah perkataan
-          Menjawab 3  dpd  5  soalan yg diberikan
FU
FS
-12.2 (1.1)
   8.5 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
LISAN DAN PEMAHAMAN
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat secara lisan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
5  dan 6
Tajuk
pepatah                                                         
Objektif
-          Memberi maksud beberapa pepatah perkataan
-          Menjawab 3  dpd  5  soalan yg diberikan
FU
FS
-12 (1.1)
   8.4 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan dan pepatah
-          Melengkapkan petikan dengan pepatah yang sesuai
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama, keyakinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat

Tarikh  : 26.8.14
Hari      : Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
1A
Masa
1  dan 2
Tajuk
Kata penguat                                                       
Objektif
-          Membina beberapa ayat dengan kata penguat yang diberikan
FU
FS
-12(1.1)
   8.4 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca contoh kata penguat
-          Penerangan guru
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
 keyakinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat membina ayat dengan kata penguat dengan baik

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
5  dan 6
Tajuk
pepatah                                                         
Objektif
-          Memberi maksud beberapa pepatah perkataan
-          Menjawab 3  dpd  5  soalan yg diberikan
FU
FS
-12 (1.1)
   8.4 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan dan pepatah
-          Melengkapkan petikan dengan pepatah yang sesuai
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama, keyakinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat

Tarikh  :27.8.14
Hari      : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1  dan 2
Tajuk
Komsas – sajak warkah kpd generasi                                                        
Objektif
-          Memberi maksud sajak secara keseluruhan
FU
FS
-10.5 (1.1)
   8.4 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca sajak
-          Perbincangan maksud sajak
-          Membuat rumusan sajak secara keseluruhan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengenal pasti maksud sajak

Mata pelajaran
BM
Kelas
1A/1N
Masa
1 dan 2 /  6  dan 7
Tajuk
komsas             - sajak                  
Objektif
-          Memberi maksud beberapa patah perkataan
-          Membuat rumusan  sajak secara keseluruhan
FU
FS
-10. 3 (1.1)
   8.2  (1.2)
Aktiviti
-          Membaca sajak
-          Perbincangan maksud sajak keseluruhan
-          Membuat rumusan sajak secara keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Teks  komsas
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi maksud sajak dengan jelas
1N – dibimbing oleh guru

Tarikh  : 28.8.14
Hari      : Khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1  dan 2
Tajuk
karangan jenis perbincangan                                                  
Objektif
-          Menyata dan menghuraikan sekurang-kurangnya 3 isi  pro  dan kontra
FU
FS
12.2 (1.5)
   8.1 (1.2)
Aktiviti
-          Penerangan guru tentang format
-          Perbincangan secara berpasangan
-          Membuat karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
-rujukan bm t2
Komen/refleksi
Pelajar dapat menyata dan menghuraikan  isi dengan jelas

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
3  dan 4
Tajuk
Komsas – sajak warkah kpd generasi                                                        
Objektif
-          Memberi maksud sajak secara keseluruhan
FU
FS
-10.5 (1.1)
   8.4 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca sajak
-          Perbincangan maksud sajak
-          Membuat rumusan sajak secara keseluruhan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
Pelajar dapat mengenal pasti maksud sajak (bimbingan guru)

Mata pelajaran
BM
Kelas
1N
Masa
8  dan 9
Tajuk
Karangan fakta                                                
Objektif
-          Menyata dan menghuraikan sekurang-kurangnya 3 isi berkaitan
FU
FS
-12.5 (1.1)
   8.3 (1.2)
Aktiviti
-          Penerangan guru
-          Perbincangan isi
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Rujukan bm t1
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi isi-isi dengan bimbingan guru

Tarikh  : 29.8.14
Hari      : Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
1A
Masa
1  dan 2
Tajuk
Karangan fakta                                                
Objektif
-          Menyata dan menghuraikan sekurang-kurangnya 3 isi berkaitan
FU
FS
-12.5 (1.1)
   8.3 (1.2)
Aktiviti
-          Penerangan guru
-          Perbincangan isi
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Rujukan bm t1
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi isi-isi dengan bimbingan guru


Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
5  dan 6
Tajuk
karangan jenis perbincangan                                                  
Objektif
-          Menyata dan menghuraikan sekurang-kurangnya 3 isi  pro  dan kontra
FU
FS
12.2 (1.5)
   8.1 (1.2)
Aktiviti
-          Penerangan guru tentang format
-          Perbincangan secara berpasangan
-          Membuat karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
-rujukan bm t2
Komen/refleksi
Pelajar dapat menyata dan menghuraikan  isi dengan jelas

Tiada ulasan:

Catat Ulasan