Isnin, 1 September 2014

rph minggu 32 2014

RPH MINGGU  32  2014
Tarikh  : 4.8.14
Hari     : Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
1A
Masa
1 dan 2
Tajuk
pepatah
Objektif
-          Memberi maksud pepatah dengan tepat
-          Melengkapkan teks dengan pepatah yang sesuai
FU
FS
2.2 (1.2)
8.2 ( 2.2)
Aktiviti
-          Membincangkan maksud pepatah
-           Mencatat maksud pepatah
-          Melengkapkan  ayat  dengan pepatah   yang sesuai
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
am
nilai
Bekerjasama, bertanggung jawab
BBM/rujukan
Buku teks, rujukan BM t1
Komen/refleksi
Pelajar melengkapkan petikan  dengan tepat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
5 dan 6
Tajuk
perumpamaan
Objektif
-          Memberi maksud perumpamaan dengan tepat
-          Melengkapkan ayat dengan perumpamaan yang betul
FU
FS
2.2 (1.2)
8.2 ( 2.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan dan mengenalpasti perumpamaan yang ada             
-           Perbincangan  maksud  perumpamaan
-           Melengkapkan ayat dengan perumpamaan yang sesuai
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
am
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks/rujukan BM t2
Komen/refleksi
Pelajar boleh melengkapkan ayat  dengan perumpamaan yang sesuai

Tarikh   :5.8.14
Hari       : Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
1A  / 1N
Masa
3 dan 4 / 5 dan 6
Tajuk
PROGRAM NILAM                                               
Objektif
-          MeMBACA BEBERAPA BUAH BUKU
FU
FS
-
Aktiviti
-          MEMBACA BUKU
-          MEMBUAT CATATAN
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
MEMBACA
Penerapan
AM
nilai
KeRAJINAN
BBM/rujukan
BUKU CERITA
Komen/refleksi
Pelajar membaca buku dengan berkesan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
8  dan 9
Tajuk
perumpamaan
Objektif
-          Memberi maksud perumpamaan dengan tepat
-          Melengkapkan ayat dengan perumpamaan yang betul
FU
FS
2.2 (1.2)
8.2 ( 2.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan dan mengenalpasti perumpamaan yang ada             
-           Perbincangan  maksud  perumpamaan
-           Melengkapkan ayat dengan perumpamaan yang sesuai
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
am
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks/rujukan BM t2
Komen/refleksi
Pelajar boleh melengkapkan ayat  dengan perumpamaan yang sesuai

Tarikh   :6.8.14
Hari      : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
1A
Masa
3 dan 4
Tajuk
Pemahaman- Sarawak Destinasi  Pelancongan                                                          
Objektif
-          Memberi maksud beberapa patah perkataan
-          Menjawab 4 dpd 6 soalan yg diberikan
FU
FS
-12.1 (1.1)
   8.2 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
6  dan 7
Tajuk
Drama – Di sini bakti bersemadi
Objektif
-          Membuat rumusan secara keseluruhan berkaitan tema, persoalan, bahasa dan sebagainya
FU
FS
10.5  (1.2)
8.2 (1.2)
Aktiviti
-          Guru mengemukakan bbrp soalan kpd pelajar
-          Penerangan guru berkaitan dengan drama          
-          Membuat catatan
Sistem bahasa
peribahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama, kerajinan
BBM
Teks komsas
Komen/refleksi
Pelajar mengetahui serba sedikit drama yg dibaca

Tarikh   : 7.8.14
Hari      :  Khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C  / 2N
Masa
1 dan 2 / 3 dan 4
Tajuk
PROGRAM NILAM                                               
Objektif
-          MeMBACA BEBERAPA BUAH BUKU
FU
FS
-
Aktiviti
-          MEMBACA BUKU
-          MEMBUAT CATATAN
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
MEMBACA
Penerapan
AM
nilai
KeRAJINAN
BBM/rujukan
BUKU CERITA
Komen/refleksi
Pelajar membaca buku dengan berkesan

Mata pelajaran
BM
Kelas
1N
Masa
8  dan 9
Tajuk
pepatah
Objektif
-          Memberi maksud pepatah dengan tepat
-          Melengkapkan teks dengan pepatah yang sesuai
FU
FS
2.2 (1.2)
8.2 ( 2.2)
Aktiviti
-          Membincangkan maksud pepatah
-           Mencatat maksud pepatah
-          Melengkapkan  ayat  dengan pepatah   yang sesuai
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
am
nilai
Bekerjasama, bertanggung jawab
BBM/rujukan
Buku teks, rujukan BM t1
Komen/refleksi
Pelajar melengkapkan petikan  dengan tepat

Tarikh   :8.8.14
Hari       : Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
2  dan 3
Tajuk
Pemahaman – bacaan luas
Objektif
-          Memberi maksud beberapa patah perkataan berdasarkan petikan
-          Menjawab 3 dpd 5 soalan yang diberikan dengan tepat
FU
FS
11.2  (1.2)
8.2 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan dan maksud perkataan
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
geografi
nilai
 Kerajinan, kesedaran
BBM
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab beberapa soalan yang dikemukakan dengan mudah

Mata pelajaran
BM
Kelas
1N
Masa
6  dan 7
Tajuk
Pemahaman- Sarawak Destinasi  Pelancongan                                                          
Objektif
-          Memberi maksud beberapa patah perkataan
-          Menjawab 4 dpd 6 soalan yg diberikan
FU
FS
-12.1 (1.1)
   8.2 (1.2)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan bimbingan guru


Tiada ulasan:

Catat Ulasan