Ahad, 15 Jun 2014

RPH MINGGU 17 2014

RPH MINGGU 17 2014
Tarikh :21.4.14
Hari     : Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
1A/1N
Masa
1 dan 2 /5 dan 6
Tajuk
Kata hubung
Objektif
-          Membina  sekurang-kurangnya  5 ayat berdasarkan kata hubung  yang diberikan (1A)
-          Melengkapkan  5 daripada 7 ruangan kosong dalam petikan yang diberikan(1N)
FU
FS
2.3 (1.3)
 8.5(1.1)
Aktiviti
-          Membaca  contoh ayat yang diberikan
-          Penerangan guru
-          Membina ayat (1A)
-          Melengkapkan petikan(1N)
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Pengetahua n  am
nilai
Kerajinan ,kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P & p berjalan dengan lancar dan pelajar dapat membina ayat dengan baik (1A) dan melengkapkan ayat dengan tepat (1N)

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
8 dan 9
Tajuk
bidalan
Objektif
-          Membina  sekurang-kurangnya  5 ayat berdasarkan bidalan  yang diberikan
FU
FS
2.0  (2.1)
 8.5(1.1)
Aktiviti
-          Membaca  contoh bidalan  yang diberikan
-          Perbincangan maksud
-          Membina ayat
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan dan pemahaman
Penerapan
Pengetahua n  am
nilai
Kerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P & p berjalan dengan lancar dan pelajar dapat membina ayat  dengan baik

Tarikh  :22.4.14
Hari   : Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
1 dan 2
Tajuk
bidalan
Objektif
-          Melengkapkan  sekurang-kurangnya  5 ayat berdasarkan bidalan  yang diberikan
FU
FS
2.0  (2.1)
 8.5(1.1)
Aktiviti
-          Membaca  contoh bidalan  yang diberikan
-          Perbincangan maksud
-          Melengkapkan ayat
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan dan pemahaman
Penerapan
Pengetahua n  am
nilai
Kerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P & p berjalan dengan lancar dan pelajar dapat melengkapkan  ayat  dengan baik

Mata pelajaran
BM
Kelas
1N / 1A
Masa
5 dan 6/8  dan 9
Tajuk
 Komsas –  LATIHAN (watak)
Genre
Novel
Objektif
-menjawab soalan dengan memberi beberapa contoh berkaitan dengan watak yang diberikan
FU
10.6 (2.1)
FS
8.1 (1.3) 
Aktiviti
-penerangan guru
-membuat latihan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
Kesusasteraan melayu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghuraikan watak dalam novel berserta contoh

Tarikh : 23.4.14
Hari     : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C/2N
Masa
 1 dan 2 /6 dan 7
Tajuk
 Komsas –   latihan
Genre
Novel
Objektif
-menjelaskan secara ringkas nilai yang terdapat dalam novel
FU
10.4 (2.2)
FS
8.2 (1.2) 
Aktiviti
-penerangan guru
-membuat latihan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menjelaskan  nilai  dalam novel berserta contoh

Tarikh  : 24.4.14
Hari      : khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
      1 dan 2 
Tajuk
Pertandingan perbahasan – peringkat 2
objektif
-menyata dan menghuraikan sekurang-kurangnya 5 hujah penting daripada setiap pasukan
Fu
12.0
FS
7.1 (1.1)
Aktiviti
  -setiap pasukan mengambil tempat
-perbahasan berlangsung sebanyak 1 pusingan (2 pasukan)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
  Pengetahuan am
nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
 Pelbagai, am
Komen/refleksi
Para peserta dapat  menyampaikan hujah dengan berkesan

Mata pelajaran
BM
Kelas
1A/1N
Masa
 6 dan 7/ 8 dan 9
Tajuk
pemahaman – kepentingan internet
objektif
-menjawab  2 dpd 3 soalan
Fu
12.2  (1.2)
FS
 8.2 (1.2)
Aktiviti
  -Membaca petikan dan perbincangan petikan
- menjawab soalan berkaitan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
  SAINS TEKNOLOGI
nilai
Bertanggungjawab , bekerjasama
BBM/rujukan
PETIKAN
Komen/refleksi
Pelajar  dapat  menjawab soalan dengan baik (1A )
-dibimbing oleh guru (1N)

Tarikh  :25.4.14
Hari     : Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Menyusun perenggan dengan betul
Objektif
- menyusun perenggan dengan  mengikut urutan yang betul
FU
12 .0
FS
12.2  (3.1)
aktiviti
-penerangan guru
- menyusun perenggan (lisan)
- menulis karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 penulisan
penerapan
Sastera
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku rujukan bm t2
Komen /refleksi
Pelajar dapat menyusun isi-isi  dengan bimbingan guruTiada ulasan:

Catat Ulasan