Isnin, 28 April 2014

rph minggu 14 2014

RPH MINGGU 14 2014
Tarikh  : 31.3.14
Hari      :Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
1 A/ 1N
Masa
1 dan 2 / 5 dan 6
Tajuk
Statistik kemalangan jalan raya  mengikut umur
objektif
Menjawab soalan secara lisan dengan berkesan
FU
7.5
FS
7.2
Aktiviti
-menganalisa graf bar yg diberi
- menjawab bbrp soalan yang diberi berdasarkan graf
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Buku pendidikan jalan raya
Komen/refleksi
Pelajar menganalisa graf dengan berkesan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
 8 dan 9
Tajuk
 Kata prafrasa-  kata penguat
Objektif
- menenalpasti kata-kata yang tergolong dalam kata penguat
- membina 3 kata penguat bagi setiap jenis
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
Aktiviti
-mengenalpasti kata-kata dalam kata penguat
-membaca contoh  kata penguat
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
Penerapan
Kesihatan
Nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat  membina ayat dengan kata penguat

Tarikh  :1.4.14
Hari      : Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
 1 dan 2
Tajuk
 Kata prafrasa-  kata penguat
Objektif
- menenalpasti kata-kata yang tergolong dalam kata penguat
- membina 3 kata penguat bagi setiap jenis
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
Aktiviti
-mengenalpasti kata-kata dalam kata penguat
-membaca contoh  kata penguat
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
Penerapan
Kesihatan
Nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat  membina ayat dengan kata penguat dengan bimbingan guru

Mata pelajaran
BM
Kelas
 1N /1A
Masa
5 dan 6  / 8  dan 9
Tajuk
Cerpen Tempang
Objektif
Membuat rumusan secara keseluruhan
FU
FS
10.6 (1.2)
2.0   (1.1)
Aktiviti
-          Menceritakan cerpen secara ringkas
-          Perbincangan maksud perkataan sukar
-          Membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan, bahasa, watak/perwatakan,  nilai dan pengajaran
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman/lisan
Penerapan
kesusasteraan
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks komsas antologi
Komen/refleksi
Pelajar dapat menceritakan cerpen secara ringkas
1N – perlu bimbingan guru

Tarikh : 2.4.14
Hari  : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C/2N
Masa
1 dan 2/ 6 dan 7
Tajuk
 Komsas –  maafku pinta
Genre
Cerpen
Objektif
-menceritakan secara ringkas cerpen maafku pinta
- memberi maksud beberapa perkataan sukar dalam cerpen
-- membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan dan sebagainya
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.4 (2.1)
aktiviti
-Menceritakan secara ringkas
-Memberi maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas cerpen

Tarikh   :3.4.14
Hari      : Khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Karangan Peribahasa
Objektif
- menghasilkan karangan peribahasa dengan baik
FU
7.0 ,12 .0
FS
7.5 (1.1)   12.2  (3.1)
aktiviti
-membaca contoh  karangan jenis peribahasa
- penerangan guru tentang penulisan isi-isi karanagn
- menulis karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 penulisan
penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku rujukan pmr kertas 2
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan peribahasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
1A /1N
Masa
6  dan 7/8 dan 9
Tajuk
 Melengkapkan perenggan/cereka
Objektif
- menghasilkan karangan cereka dengan baik
FU
12 .0
FS
12.2  (3.1)
aktiviti
-penerangan guru tentang penulisan isi-isi karanagn
- menulis karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 penulisan
penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku rujukan bm t1
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan cereka dengan baik

Tarikh  :4.4.14
Hari      :Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Karangan Peribahasa
Objektif
- menghasilkan karangan peribahasa dengan baik
FU
7.0 ,12 .0
FS
7.5 (1.1)   12.2  (3.1)
aktiviti
-membaca contoh  karangan jenis peribahasa
- penerangan guru tentang penulisan isi-isi karanagn
- menulis karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 penulisan
penerapan
sastera
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku rujukan pmr kertas 2
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan peribahasa dengan bimbingan guru


Tiada ulasan:

Catat Ulasan