Ahad, 30 Mac 2014

rph minggu 11 2014

RPH MINGGU 11 2014
Tarikh  : 10.3.14
Hari      : Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
1A/1N
Masa
1 dan 2/5 dan 6
Tajuk
 Sintaksis – simpulan bahasa
Objektif
- menyatakan  maksud sebahagian daripada simpulan bahasa berdasarkan
  gambar  yang  diberi
- membina beberapa ayat  dengan simpulan bahasa yang diberikan
FU
 3.0
FS
  3.2 (2.1 )
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Peribahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat membina ayat-ayat dengan simpulan bahasa yang betul (1N – dibimbing oleh guru )

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
8 dan 9
Tajuk
  kata bantu
Objektif
- menenalpasti kata-kata bantu
-melengkapkan sebahagian daripada petikan dengan kata bantu yang sesuai
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
Aktiviti
-mengenalpasti kata bantu
-membaca contoh  kata bantu
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
Penerapan
Kesihatan
Nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat melengkapkan petikan dengan kata bantu yang sesuai

Tarikh   : 11.3.14
Hari       : Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
1 dan 2
Tajuk
  kata penyambung ayat
Objektif
- menenalpasti kata-kata penyambung ayat
-melengkapkan sebahagian daripada petikan dengan kata penyambung ayat yang sesuai
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
Aktiviti
-mengenalpasti kata-kata penyambung ayat
-membaca contoh  kata –kata penyambung ayat
-melengkapkan ayat dengan kata penyambung ayat yang sesuai
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
Penerapan
am
Nilai
Bekerjasama,kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat melengkapkan petikan dengan kata penyambung ayat yang sesuai

Mata pelajaran
BM
Kelas
 1N /1A
Masa
5 dan 6  / 8  dan 9
Tajuk
Cerpen kasut kelopak jantung
Objektif
Memberi maksud sekurang-kurangnya 3 rangkap pantun
FU
FS
10.6 (1.2)
2.0   (1.1)
Aktiviti
-          Menceritakan cerpen secara ringkas
-          Perbincangan maksud perkataan sukar
-          Membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan, bahasa, watak/perwatakan,  nilai dan pengajaran
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman/lisan
Penerapan
kesusasteraan
nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks komsas antologi
Komen/refleksi
Pelajar dapat menceritakan cerpen secara ringkas

Tarikh  :12.3.14
Hari      ; Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C/2N
Masa
1  dan 2/ 6 dan 7
Tajuk
 Komsas –  latar
Genre
novel
Objektif
-menceritakan secara ringkas  latar peristiwa dan contoh-contoh yang ada
FU
10.6 (2.1)
FS
8.1 (1.3) 
aktiviti
-penerangan guru
-membuat rumusan tentang latar tempat,masa dan masyarakat
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman/penulisan
penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
kesedaran
 BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat mengetahui secara ringkas tentang latar dalam novel

Tarikh  : 13.3.14
Hari      : khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1 dan 2
Tajuk
Rumusan – bahagian B
objektif
-Menyatakan  sekurang-kurangnya 3 isi  yang  berkaiatan dengan soalan yang dikemukakan dengan  betul.
- menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas
FU
2.0 ,8.0
FS
2.2  (1.2) , 8.2 (1.2)
Aktiviti
-penerangan oleh guru
-perbincangan isi dan memberi contoh huraian
-membuat rumusan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Isu-isu semasa - am
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Buku rujukan kertas 2
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan  rumusan dengan berkesan

Mata pelajaran
BM
Kelas
1A/1N
Masa
6 dan 7 / 8 dan 9
Tajuk
Rumusan – bahagian B
objektif
-Menyatakan  sekurang-kurangnya 3 isi  yang  berkaiatan dengan soalan yang dikemukakan dengan  betul.
- menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas
FU
8.1 (1.1)
FS
2.1  (1.2 )
Aktiviti
-penerangan oleh guru
-perbincangan isi dan memberi contoh huraian
-membuat rumusan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Isu-isu semasa - am
nilai
Kesedaran ,bekerjasama
BBM/rujukan
Buku rujukan kertas 2
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan  rumusan dengan berkesan (1N- dibimbing oleh  guru )

Tarikh  14.3.14
Hari      : Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
1 dan 2
Tajuk
Rumusan – bahagian B
objektif
-Menyatakan  sekurang-kurangnya 3 isi  yang  berkaiatan dengan soalan yang dikemukakan dengan  betul.
- menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas
FU
2.0 ,8.0
FS
2.2  (1.2) , 8.2 (1.2)
Aktiviti
-penerangan oleh guru
-perbincangan isi dan memberi contoh huraian
-membuat rumusan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Isu-isu semasa - am
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Buku rujukan kertas 2
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan  rumusan dengan berkesan

Tarikh  : 15.3.14
Hari      : Sabtu  (Selasa)

HARI PELANCARAN SAMBUTAN JUBLI EMAS SMK SERIANTiada ulasan:

Catat Ulasan