Ahad, 8 September 2013

RPH MINGGU 35 2013
Tarikh   :26.8.13
Hari       : Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Latihan pengayaan- menentukan ayat yang betul
Objektif
Menjawab 3 dpd 5 soalan yang diberikan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
- menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepat
-perbincangan jawapan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku kerja T1
Komen /refleksi
Para pelajar cuba menjawab soalan yang diberikan dengan bimbingan guru

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
5 dan 6
Tajuk
Bab 7-Malaysia yang Berdaulat
Sub topic
-idea pembentukan Malaysia
-reaksi penduduk
-laporan s/jaya Cobbold
Objektif
-dapat menyatakan reaksi negara-negara terlibat,negara-negara jiran dan negara-negara barat
- menyatakan 2  isi laporan s/jaya Cobbold dan S/jaya PBB
Hasil pembelajaran
1.1   mengumpul maklumat tentang keahlian dan kepentingan  Mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel
1.3 menyatakan hasil tinjauan S/jaya Cobbold dan S/jaya PBB
Aktiviti
-penerangan guru
-pelajar membuat catatan
-sesi soal jawab
Penerapan
Bekerjasama,bertanggungjawab
KBT
menganalisa
Patriotisme
Mempertahankan hak negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar-pelajar dapat menyatakan reaksi penduduk secara ringkas
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
8  dan 9
Tajuk
 Simpulan bahasa
Objektif
- memadankan simpulan bahasa dan maksudnya
FU
1.0 , 7.0
FS
1.2 (1.1, 1.2) 7.1 (1.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-membaca petikan dan menggaris simpulan bahasa
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar  cuba membuat latihan

Tarikh  :27.8.13
Hari      ; Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas – inflkasta
Objektif
-menceritakan secara ringkas  drama tersebut
-memberi maksud beberapa perkataan sukar
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menceritakan secara ringkas
- memberi maksud kosa kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas jalan cerita yang ada

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
8  dan 9
Tajuk
 Simpulan bahasa
Objektif
- memadankan simpulan bahasa dan maksudnya
FU
1.0 , 7.0
FS
1.2 (1.1, 1.2) 7.1 (1.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-membaca petikan dan menggaris simpulan bahasa
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar  cuba membuat latihan

Tarikh  : 28.8.13
Hari      : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas – inflkasta
Objektif
-menceritakan secara ringkas  drama tersebut
-memberi maksud beberapa perkataan sukar
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menceritakan secara ringkas
- memberi maksud kosa kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas jalan cerita yang ada

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Latihan pengayaan- membentuk perkataan
Objektif
Membina  sekurang-kurangnya 10 perkataan berdasarkan huruf-huruf yang diberi
FU
-
FS
-
Aktiviti
- membentuk perkataan –perkataan yang sesuai
-perbincangan jawapan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Am
Nilai
kesedaran
BBM/rujukan
-
Komen /refleksi
Para pelajar cuba membentuk perkataan-perkataan yang ada

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Karangan fakta- cara merealisasikan konsep 1 Malaysia
Objektif
- menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi
-menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas serta contoh yang logik
FU
12.0,2.0
FS
12.2 (3.1) 2.2 (3.2)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dalam kumpulan
-pembentangan kumpulan
-ulasan guru tentang pembentangan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Rujukan PMR kertas 2
Komen /refleksi
Setiap kumpulan dapat memberikan sekurang-kurangnya 1 isi

Tarikh  :29.8.13
Hari      : Khamis
Kelas
PERALIHAN
Masa
6  dan 7
Tajuk
 Simpulan bahasa
Objektif
- memadankan simpulan bahasa dan maksudnya
FU
1.0 , 7.0
FS
1.2 (1.1, 1.2) 7.1 (1.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-membuat latihan
-perbincangan jawapan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku rujukan simpulan bahasa
Komen /refleksi
Pelajar  cuba memadankan jawapan

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
9
Tajuk
Bab 7-Malaysia yang Berdaulat
Sub topic
-perjanjian Malaysia
-pengisytiharan malaysia
-perpisahan Singapura
Objektif
-dapat menyatakan 2 isi perjanjian malaysia
- menyatakan sebab perpisahan singapura
Hasil pembelajaran
1.2   menyatakan isi-isi utama perjanjian malaysia
1.3   menceritakan tentang perisytiharan Malaysia
2.1 menceritakan perpisahan Singapura
Aktiviti
-penerangan guru
-pelajar membuat catatan
-sesi soal jawab
Penerapan
Bekerjasama,bertanggungjawab
KBT
menganalisa
Patriotisme
Mempertahankan hak negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar-pelajar dapat menceritakan sedikit perisytiharan Malaysia

Tarikh  : 30.8.13
Hari      : Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
2  dan 3
Tajuk
 Karangan fakta- cara merealisasikan konsep 1 Malaysia
Objektif
- menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi
-menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas serta contoh yang logik
FU
12.0,2.0
FS
12.2 (3.1) 2.2 (3.2)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dalam kumpulan
-pembentangan kumpulan
-ulasan guru tentang pembentangan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Rujukan PMR kertas 2
Komen /refleksi
Setiap kumpulan dapat memberikan sekurang-kurangnya 3 isi

Kelas
PERALIHAN
Masa
6  dan 7
Tajuk
 ejaan
Objektif
- mengeja 10 perkataan yang diberikan dengan tepat
FU
1.0
FS
1.2 (1.1)
Aktiviti
-ejaan
-pembetulan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
-
Komen /refleksi
Pelajar  cuba mengeja dengan tepatTiada ulasan:

Catat Ulasan