Ahad, 8 September 2013

RPH MINGGU 34 2013

RPH MINGGU 34 2013
Tarikh    :19.8.13
Hari       :Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Latihan pengayaan kata sendi
Objektif
Menjawab 4 dpd 5 soalan yang diberikan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
- menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepat
-perbincangan jawapan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku kerja T1
Komen /refleksi
Para pelajar cuba menjawab soalan yang diberikan

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
5 dan 6
Tajuk
Pembetulan peperiksaan percubaan PMR
Sub topic
-
Objektif
-dapat menyatakan separuh daripada jawapan dengan tepat
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti
-perbincangan soalan
-pelajar membuat pembetulan
Penerapan
bekerjasama
KBT
menganalisa
Patriotisme
-
BBM/rujukan
Kertas soalan
Komen/refleksi
Pelajar-pelajar cuba memberi jawapan yang tepat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
   8 dan 9
Tajuk
 Kata nama majmuk
Objektif
-membina beberapa ayat dengan menggunakan kata  nama majmuk yang berlainan.
FU
1.0 ,
FS
1.5 (2.1)
Aktiviti
-membaca contoh
-membina ayat
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 penulisan
Penerapan
am
Nilai
Bekerjasama , kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat membina beberapa ayat dengan betul

Tarikh   : 20.8.13
Hari       : Selasa
Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas –hemodialisis
Objektif
-menceritakan secara ringkas  drama tersebut
-memberi maksud beberapa perkataan sukar
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menceritakan secara ringkas
- memberi maksud kosa kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas jalan cerita yang ada

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
   8 dan 9
Tajuk
 Kata nama majmuk
Objektif
-membina beberapa ayat dengan menggunakan kata  nama majmuk yang berlainan.
FU
1.0
FS
1.5 (2.1)
Aktiviti
-membaca contoh
-membina ayat
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 penulisan
Penerapan
am
Nilai
Bekerjasama , kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat membina beberapa ayat dengan betul

Tarikh  : 21.8.13
Hari      : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas –hemodialisis
Objektif
-menceritakan secara ringkas  drama tersebut
-memberi maksud beberapa perkataan sukar
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menceritakan secara ringkas
- memberi maksud kosa kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas jalan cerita yang ada

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Latihan pengayaan kata majmuk
Objektif
Menjawab 4 dpd 5 soalan yang diberikan dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
- menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepat
-perbincangan jawapan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku kerja T1
Komen /refleksi
Para pelajar cuba menjawab soalan yang diberikan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Karangan fakta- kepentingan sungai
Objektif
- menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi
-menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas serta contoh yang logic
FU
12.0,2.0
FS
12.2 (3.1) 2.2 (3.2)
aktiviti
-penerangan guru
-pembahagian kumpulan dan tajuk/soalan bagi setiap kumpulan
-perbincangan dalam kumpulan
-pembentangan kumpulan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama

Rujukan PMR kertas 2
Komen /refleksi
Perbincangan  dan pembentangan setiap kumpulan berjalan lancar

Tarikh  :22.8.13
Hari      : Khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Latihan pengayaan- antonim
Objektif
Memberi 6 kata antonym dpd 10 dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
- menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepat
-perbincangan jawapan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku kerja T1
Komen /refleksi
Para pelajar cuba menjawab soalan yang diberikan dengan bimbingan guru

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
9
Tajuk
kuiz
Sub topic
Bab T1 –  bab1-3
Objektif
-dapat menjawab separuh soalan yang dikemukakan dengan tepat
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti
-soal jawab
Penerapan
bekerjasama
KBT
menganalisa
Patriotisme
-
BBM/rujukan
Buku rujukan t1
Komen/refleksi
Pelajar-pelajar cuba memberi jawapan dengan tepat

Tarikh  :23.8.13
Hari      : Jumaat
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
2 dan 3
Tajuk
 Karangan fakta- kepentingan sungai
Objektif
- menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi
-menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas serta contoh yang logic
FU
12.0,2.0
FS
12.2 (3.1) 2.2 (3.2)
aktiviti
-penerangan guru
-pembahagian kumpulan dan tajuk/soalan bagi setiap kumpulan
-perbincangan dalam kumpulan
-pembentangan kumpulan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama

Rujukan PMR kertas 2
Komen /refleksi
Perbincangan  dan pembentangan setiap kumpulan berjalan lancar

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Latihan pengayaan- sinonim
Objektif
Memberi 6 dpd 10 kata antonim  dengan tepat
FU
-
FS
-
Aktiviti
- menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepat
-perbincangan jawapan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku kerja T1
Komen /refleksi
Para pelajar cuba menjawab soalan yang diberikan dengan bimbingan guru


Tiada ulasan:

Catat Ulasan