Ahad, 14 April 2013

RPH MINGGU 14 2013


RPH MINGGU  14  2013
Tarikh   : 1 .4.13
Hari       : Isnin
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Morfologi –penjodoh bilangan
 Objektif
- menyatakan sebahagian daripada penjodoh bilangan berdasarkan  petikan yang diberi
- memberi penjodoh bilangan yang bersesuaian dengan gambar
FU
 1.0
FS
  1.3 (1.1,2.1 )
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pendidikan seni
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P &P hari ini ditunda kerana CRK

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
5 dan 6
Tajuk
Bab 3 – Ancaman komunis dan pengisytiharan darurat
Sub topic
a.Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis
b. penubuhan PKM
Objektif
-mengetahui dan mengenalpasti cara penyusupan masuk fahaman komunis
- menyatakan tujuan penubuhan PKM
Hasil pembelajaran
1.1   menyatakan cara penyusupan masuk anasir komunis di tanah melayu
1.2   mengemukakan tujuan penubuhan parti komunis di tanah Melayu
Aktiviti
-penerangan guru
-membuat catatan
Penerapan
bekerjasama
KBT
menganalisa
Patriotisme
-jati diri bangsa
BBM/rujukan
Buku teks, cerita bukit kepong
Komen/refleksi
DITUNDA KERANA CRK


Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Kata kerja –tunggal dan terbitan
Objektif
- menyenaraikan kata kerja tunggal dalam petikan
-menyenaraikan kata kerja terbitan dalam petikan
FU
2.0, 8.0
FS
2.5 (1.5)     8.3  (1.3)
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan petikan dan kata tunggal serta kata terbitan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks,
Komen /refleksi
DITUNDA KERANA CRK

Tarikh    : 2.4.13
Hari       : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas – cerpen Dendam

Genre
cerpen
Objektif
-menceritakan secara ringkas cerpen dendam
- memberi maksud beberapa perkataan sukar dalam cerpen
-- membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan dan sebagainya
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.4 (2.1)
aktiviti
-Menceritakan secara ringkas
-Memberi maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
P & p  berjalan lancar

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Kata kerja –tunggal dan terbitan
Objektif
- menyenaraikan kata kerja tunggal dalam petikan
-menyenaraikan kata kerja terbitan dalam petikan
FU
2.0, 8.0
FS
2.5 (1.5)     8.3  (1.3)
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan petikan dan kata tunggal serta kata terbitan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks,
Komen /refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti kata kerja tunggal dan kata kerja terbitan

Tarikh : 3.4.13
Hari     : Rabu
Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas-sajak persahabatan
genre
Puisi moden
Objektif
-mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul
-menyatakan maksud sajak rangkap demi rangkap
-membuat rumusan sajak secara keseluruhan dari segi tema dan sebagainya
- memberi sekurang-kurangnya 2 nilai dan pengajaran sajak
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.5 (1.4) ,10.5 (1.4)
aktiviti
-membaca sajak
- perbincangan maksud sajak 
-perbincangan maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Menghormati rakan , berprasangka baik,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Pelajar dapat memahami maksud sajak secara keseluruhan

Mata pelajaran
BM
Kelas
2N
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Karangan jenis laporan berita
Objektif
- menghasilkan satu karangan jenis laporan berita dengan baik
-menyatakan dan menghuraikan  isi –isi dengan jelas
FU
12 .0 ,7.0
FS
12.4 (3.1) 7.2 (2.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan contoh karangan jenis laporan berita
-menulis karangan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Isu-isu semasa
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks / surat khabar
Komen /refleksi
 pelajar cuba menulis karanagan dengan baik

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Morfologi – penjodoh bilangan
Objektif
- menyenaraikan kata nama yang sesuai dengan penjodoh bilangan yang diberi
FU
 1.0
FS
  1.3 (3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan pelajar
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pendidikan seni
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan bekerjasama antara rakan untuk melengkapan jadualTarikh  : 4.4.13
Hari      : Khamis
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  dan 7
Tajuk
 Sajak – apa khabar sungai
Objektif
- membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang baik
FU
 5.0
FS
  15.2 (1.1 , 2.1)
aktiviti
-penerangan guru
- mendeklamasikan sajak
-perbincangan kosa kata
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
Sastera / geografi
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan Berjaya mendeklamasikan sajak

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
3C
Masa
9
Tajuk
Bab 3 – Ancaman komunis dan pengisytiharan darurat
Sub topic
a.Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis
b. penubuhan PKM
Objektif
-mengetahui dan mengenalpasti cara penyusupan masuk fahaman komunis
- menyatakan tujuan penubuhan PKM
Hasil pembelajaran
1.3   menyatakan cara penyusupan masuk anasir komunis di tanah melayu
1.4   mengemukakan tujuan penubuhan parti komunis di tanah Melayu
Aktiviti
-penerangan guru
-membuat catatan
Penerapan
bekerjasama
KBT
menganalisa
Patriotisme
-jati diri bangsa
BBM/rujukan
Buku teks, cerita bukit kepong
Komen/refleksi
Mengenalpasti kemasukan komunis ke tanah melayu

Tarikh   : 5.4.13
Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2C
Masa
2 dan 3
Tajuk
 Karangan fakta – Punca –punca dan langkah-langkah atasi kesesakan lalu lintas
Objektif
- menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi punca dan 3 isi langkah-langkah
-menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas serta contoh yang logic
FU
12.0,2.0
FS
12.2 (3.1) 2.2 (3.2)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan isi dan contoh
-menulis karangan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama

Rujukan PMR kertas 2
Komen /refleksi
Perbincangan  isi berjalan dengan lancar

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Sintaksis- ayat penyata
Objektif
- menyenaraikan ayat penyata yang diberi  dalam petikan
- membina sekurang-kurangnya 1 ayat penyata berdasarkan gambar yang diberi
FU
 5.0
FS
  5.2 (1.2 .2.2 )
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan pelajar dalam kumpulan
-membina ayat penyata dalam kumpulan
- Membaca ayat yang telah dibincangkan tadi
- membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan /penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan bekerjasama antara rakan untuk membina ayat dalam kumpulan


Tiada ulasan:

Catat Ulasan