Selasa, 25 September 2012

RPH MINGGU 37 2012


RPH MINGGU 37 2012

Tarikh   : 10 .9.12

Hari       : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1  dan  2
Tajuk
Ayat  perintah
Objektif
Menyata dan menyalin kata perintah yang diberikan
FU
7.0
FS
7.3 (1.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Menyatakan ayat perintah yang diberikan dalam petikan
-          Menyalin ayat perintah dalam petikan selain  daripada yang diberikan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan dan penulisan
Penerapan
Sastera
Nilai
Hemah tinggi , kejujuran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Para pelajar  dapat menyatakan ayat perintah lain selain daripada yang diberikan.

 

Tarikh  : 11.9.12

Hari      : Selasa

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L / 2B
Masa
3 dan 4 /    7   dan  8
Tajuk
 Komsas- prosa tradisional Hikayat Inderaputera
Objektif
-menceritakan secara ringkas  prosa yang diberikan
-memberi maksud beberapa perkataan sukar
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menceritakan secara ringkas prosa yang telah dibaca
- memberi maksud kosa kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Bekerjasama, hemah tinggi
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas jalan prosa  yang ada

 

Tarikh  :12.9.12

Hari      : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2B  / 2L
Masa
1 dan 2 / 6 dan 7
Tajuk
 Komsas- prosa tradisional Hikayat Anggun Cik Tunggal
Objektif
-menceritakan secara ringkas  prosa yang diberikan
-memberi maksud beberapa perkataan sukar
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menceritakan secara ringkas prosa yang telah dibaca
- memberi maksud kosa kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Kasih sayang, perihatin
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas jalan prosa  yang ada

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8  dan  9
Tajuk
Menyatakan pandangan- keistimewaan kereta Gen 2
Objektif
Dapat memberi 2 keistimewaan kereta Gen 2
FU
11.0
FS
11.4 (2.1)
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan tentang petikan yang diberi
-          Secara berpasangan menceritakan keistimewaan kereta Gen
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan
Penerapan
Sains dan teknologi
Nilai
 Bekerjasama , bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Para pelajar  dapat memberi 2 keistimewaan kereta gen 2

 

Tarikh   :13.9.12

Hari        : Khamis

Kelas
3D
Masa
3 dan 4
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tajuk
ULANGKAJI SENDIRI UNTUK PERCUBAAN PMR 3

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan  6
Tajuk
Kereta impian
Objektif
Menghasilkan karangan pendek berdasarkan maklumat yang diberi
FU
11.0
FS
11.4 (2.1, 3,1)
Aktiviti
-          Membaca contoh
-          Penerangan guru
-          Menulis karangan pendek
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
Sains dan teknologi/ kejuruteraan
Nilai
 Bekerjasama , bangga, gembira
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Para pelajar  dapat menulis karangan pendek

 

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas – antologi cerpen maaf ku pinta
Objektif
-menceritakan secara ringkas cerpen yang diberikan
- menyatakan beberapa maksud perkataan sukar dalam cerpen
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.6 (2.1)
Aktiviti
-Menceritakan secara ringkas
-Memberi maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 lisan/Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
P & p  berjalan lancar

 

Tarikh   : 14.9.12

Hari       : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
2 dan 3
Tajuk
 Komsas – antologi cerpen maaf ku pinta
Objektif
-menceritakan secara ringkas cerpen yang diberikan
- menyatakan beberapa maksud perkataan sukar dalam cerpen
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.6 (2.1)
Aktiviti
-Menceritakan secara ringkas
-Memberi maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 lisan/Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
P & p  berjalan lancar

 

Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Mata pelajaran
BM
Tajuk
TIADA P & P (SESI PETANG BALIK AWAL)

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan