Ahad, 15 April 2012


RPH MINGGU 14

Tarikh : 2.4 12

Hari     : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Sintaksis – simpulan bahasa
Objektif
- menyatakan  maksud sebahagian daripada simpulan bahasa berdasarkan
  gambar  yang  diberi
- memadankan 4 daripada 6 simpulan bahasa dengan maksud yang diberi
FU
 5.0
FS
  5.2 (2.1 )
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
peribahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan perlu bimbingan guruMata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
3 dan 4
Tajuk
Kata Tugas – kata penyambung ayat
Objektif
-          Membina  sekurang-kurangnya  5 ayat berdasarkan kata hubung  yang diberikan
-          Melengkapkan  5 daripada 7 ruangan kosong dalam petikan yang diberikan
FU
FS
2.0, 8.0,
2.2(1.2), 8.5(1.1)
Aktiviti
-          Membaca  contoh yang diberikan
-          Penerangan guru
-          Membina ayat
-          Melengkapkan petikan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Pengetahua n  am
nilai
kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P & p berjalan dengan lancar dan pelajar dapat membuat latihan dengan baikTarikh    : 3.4.12

Hari        : SelasaMata pelajaran
BM
Kelas
2L /2B
Masa
5 dan 6  / 8 dan 9
Tajuk
 Komsas –  capa rengat
Genre
cerpen
Objektif
-menceritakan secara ringkas cerpen cepa rengat
- memberi maksud beberapa perkataan sukar dalam cerpen
-- membuat rumusan keseluruhan dari segi tema, persoalan dan sebagainya
FU
8.0,10.0
FS
8.1 (1.3)  10.4 (2.1)
aktiviti
-Menceritakan secara ringkas
-Memberi maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan/Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar dapat menceritakan secara ringkas cerpen /(P&P BAGI  2L DITUNDA KERANA T2 ADA PERHIMPUNAN )Tarikh : 4.4.12

Hari     : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
Kata Tugas – kata penyambung ayat
Objektif
-          Membina  sekurang-kurangnya  5 ayat berdasarkan kata hubung  yang diberikan
-          Melengkapkan  5 daripada 7 ruangan kosong dalam petikan yang diberikan
FU
FS
2.0, 8.0,
2.2(1.2), 8.5(1.1)
Aktiviti
-          Membaca  contoh yang diberikan
-          Penerangan guru
-          Membina ayat
-          Melengkapkan petikan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Pengetahua n  am
nilai
kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P & p berjalan dengan lancar dan pelajar dapat membuat latihan dengan baikKelas
3M
Masa
6 dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hidup bermasyarakat
Tajuk
Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar tanggungjawab bersama
objektif
-menjawab separuh daripada soalan dengan tepat
- menyatakan jenis-jenis bahan yang boleh  dimasukkan dalam tong kitar semula mengikut warna
Hasil pembelajaran
-melibatkan  diri dalam memelihara dan memulihara alam sekitar
Aktiviti
-membaca petikan
-mencari maklumat
-menjawab soalan secara lisan
penerapan
geografi
nilai
kesedaran , bertanggungjawab
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar mencari maklumat tentang jenis-jenis bahan yang dikitar semulaMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Warga emas –sajak  ibuku tersayang
Objektif
- membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul
FU
 11.0
FS
  11.2 (1.1,  2.1)
aktiviti
-membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul
-perbincangan maksud sajak dengan tepat
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
bertanggungjawab, kesedaran, kasih sayang
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat membaca sajak dengan intonasi yang betul

Tarikh  : 5.4.12

Hari       : Khamis

Kelas
3D
Masa
1 dan 2
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hidup bermasyarakat
Tajuk
Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar tanggungjawab bersama
objektif
-menjawab separuh daripada soalan dengan tepat
- menyatakan jenis-jenis bahan yang boleh  dimasukkan dalam tong kitar semula mengikut warna
Hasil pembelajaran
-melibatkan  diri dalam memelihara dan memulihara alam sekitar
Aktiviti
-membaca petikan
-mencari maklumat
-menjawab soalan secara lisan
penerapan
geografi
nilai
kesedaran , bertanggungjawab
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar mencari maklumat tentang jenis-jenis bahan yang dikitar semulaMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Pemulihan – imbuhan ber
Objektif
- menyebut perkataan dengan sebutan yang betul
FU
 11.0
FS
  11.2 (2.1,  3.1)
aktiviti
-menyebut perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul
-melengkapkan ayat dengan jawapan yang betul
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
 kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat melengkapkan ayat dengan jawapan yang tepatMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8  dan 9
Tajuk
 PROGAM NILAM
Objektif
- membaca seberapa banyak buku cerita
-memahami isi dan jalan cerita dalam buku yang dibaca
FU
 -
FS
  -
aktiviti
-Membaca buku cerita
-mencatat maklumat buku yang dibaca dalam buku rekod nilam
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Pengetahuan am, kesusasteraan melayu
nilai
Kerajinan, kesedaran
BBM/rujukan
Buku cerita di perpustakaan
Komen /refleksi
Berjalan lancar /SATU MASA SAHAJA SEBAB  SESI PETANG BALIK PUKUL 5.45 PETANGTarikh  : 6.4.12

Hari      : Jumaat

CUTI UMUM – GOOD FRIDAY

Tiada ulasan:

Catat Ulasan