Isnin, 27 Februari 2012


RPH MINGGU 8 2012Tarikh   : 19.2.12

Hari      : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
Kata kerja
Objektif
-Menyatakan kata kerja daripada petikan
- menggariskan kata kerja yang terdapat dalam ayat.
FU
1.0
FS
1.3 (1.1) (2.1)
aktiviti
-Membaca petikan
-menyatakan kata kerja dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
 Pendidikan kesihatan
nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca tidak mengenalpasti kata kerja.Mata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
3 dan 4
Tajuk
Kata ganti nama diri dang anti nama tanya
Objektif
-Melengkapkan petikan yang diberikan dengan kata ganti nama yang sesuai
- membina 4 dpd 6 ayat dengan kata ganti nama diri tanya dengan tepat
FU
FS
3.0, 7.0
3.3(2.2), 7.5(1.5)
Aktiviti
-          Penerangan tentang kata ganti nama
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Menghormati
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menyiapkan latihan dalam masa yang ditetapkanTarikh  : 20.2.12

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L/2B
Masa
5 dan 6  / 8 dan 9
Tajuk
 Komsas-pantun empat kerat(agama)
genre
puisi
Objektif
-menyatakan maksud pantun rangkap demi rangkap
-menyatakan tema dan rumusan keseluruhan pantun
FU
1.0   , 10.0
FS
1.4 (1.4) ,10.6 (2.1)
aktiviti
-membaca pantun
-perbincangan maksud
-perbincangan /membuat rumusan tentang pantun
-membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Perpaduan,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Pelajar dapat menyatakan  maksud  pantunTarikh :21.2.12

Hari     : Rabu

Kelas
3M
Masa
6 dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hubungan kekeluargaan
Tajuk
latihan
objektif
a.       Menjawab sekurang-kurangnya 3  dpd 5 soalan objektif yang diberikan
b.      Menjawab 6 dpd 10 soalan subjektif yang diberikan
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti

-          Perbincangan soalan
-          Membuat latihan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
kerajinan / bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab separuh dpd soalan berdasarkan buku teksMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
Ayat tunggal –Frasa nama+ Frasa kerja
Objektif
-Mengenalpasti ayat tunggal dalam petikan
-memadankan frasa nama dan frasa kerja supaya dapat membina ayat tunggal yang lengkap
FU
6.0
FS
6.4 (2.1) (3.1)
aktiviti
-Membaca petikan
-menyatakan ayat tunggal dalam petikan
-membuat latihan dengan memadankan frasa yang diberikan untuk
membina ayat tunggal
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
 Sastera
nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca tidak mengenalpasti ayat tunggal dalam petikanMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
Kata ganti nama diri dang anti nama tanya
Objektif
-Melengkapkan petikan yang diberikan dengan kata ganti nama yang sesuai
- membina 4 dpd 6 ayat dengan kata ganti nama diri tanya dengan tepat
FU
FS
3.0, 7.0
3.3(2.2), 7.5(1.5)
Aktiviti
-          Penerangan tentang kata ganti nama
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
Menghormati
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menyiapkan latihan dalam masa yang ditetapkanTarikh    : 22.2.12

Hari        : KhamisKelas
3D
Masa
1  dan 2
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hubungan kekeluargaan
Tajuk
latihan
objektif
c.       Menjawab sekurang-kurangnya 3  dpd 5 soalan objektif yang diberikan
d.      Menjawab 6 dpd 10 soalan subjektif yang diberikan
Hasil pembelajaran
-
Aktiviti

-          Perbincangan soalan
-          Membuat latihan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
kerajinan / bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab separuh dpd soalan berdasarkan buku teksMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 ayat majmuk gabungan
Objektif
-mencantumkan dua ayat tunggal untuk membentuk ayat majmuk gabungan
FU
8.0
FS
8.2 (1.1) (2.2)
aktiviti
-Membaca contoh ayat yang diberikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
 Pendidikan kesihatan
nilai
Bekerjasama, kesedaran,menjaga kesihatan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar-pelajar dapat membina ayat dengan bimbingan guruMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
Rumusan – bahagian B
objektif
-Menyatakan  sekurang-kurangnya 3 isi  yang  berkaiatan dengan soalan yang dikemukakan dengan  betul.
- menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas
FU
2.0 ,8.0
FS
2.2  (1.2) , 8.2 (1.2)
Aktiviti
-penerangan oleh guru
-perbincangan isi dan memberi contoh huraian
-membuat rumusan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Isu-isu semasa - am
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Buku rujukan kertas 2
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan  rumusan dengan berkesan

Tarikh : 23.2.12

Hari     JumaatMata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
4 dan 5
Tajuk
Rumusan – bahagian B
objektif
-Menyatakan  sekurang-kurangnya 3 isi  yang  berkaiatan dengan soalan yang dikemukakan dengan  betul.
- menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas
FU
2.0 ,8.0
FS
2.2  (1.2) , 8.2 (1.2)
Aktiviti
-penerangan oleh guru
-perbincangan isi dan memberi contoh huraian
-membuat rumusan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Isu-isu semasa - am
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Buku rujukan  kertas 2
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan  rumusan dengan berkesanMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  dan 7
Tajuk
Ayat induk dan ayat kecil
Objektif
-Membina 2 ayat induk dan ayat kecil berdasarkan contoh secara lisan
-membuat latihan dengan mengasingkan  ayat induk dan  ayat kecil berdasarkan soalan yang dikemukakan
FU
8.0
FS
8.2(3.1)
aktiviti
-Membaca contoh ayat yang diberikan
- membina ayat induk dan ayat kecil secara lisan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
 Pendidikan kesihatan
nilai
Bekerjasama, kesedaran,menjaga kesihatan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar-pelajar dapat membina ayat dengan bimbingan guru

1 ulasan: