Selasa, 7 Februari 2012

RPH MINGGU 3
Tarikh : 16
1 2012
Hari :
Isnin


Kelas


peralihan
masa


1 dan 2
Mata pelajaran


BM
Tajuk


Kata Nama – Khas dan Am
Objektif


-Mencatatkan 3 kata nama am dan khas dalam petikan
- menyenaraikan 3 kata nama am dan 3 kata nama khas berdasarkan
maklumat yang diberikan
Aktiviti


-Menyenaraikan
sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan
sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
FU
FS


1.0
1.1 (1.1) 1.2(2.1)
Sistem bahasa


Tatabahasa
Aspek bahasa


Pemahaman
Penerapan


Geografi
Nilai


bekerjasama
BBM/Rujukan


Buku Teks
Komen/Refleksi


Pengajaran dan pembelajaran
berjalan lancar

Mata pelajaran


BM
Kelas


2L /2B
Masa


3 dan 4 /6 dan 7
Tajuk


Antologi : Pantun 2 kerat (nasihat)
Objektif


Memberi maksud sekurang-kurangnya 3 rangkap pantun
FU
FS


7.0, 10.0
7.5(1.5),10.3, 10.5(1.4)
Aktiviti


-
Membaca pantun
-
Perbincangan maksud pantun
-
Membuat rumusan keseluruhan dari segi tema,
persoalan, bahasa, bentuk, nilai dan pengajaran
Sistem bahasa


Kosa kata
Aspek bahasa


Pemahaman/lisan
Penerapan


Pendidikan moral
nilai


Kesedaran
BBM/rujukan


Buku teks/komsas/antologi
Komen/refleksi


Pelajar dapat memberi maksud dengan jelasTarikh :
17.1.12
Hari :
Selasa


Mata
pelajaran


BM
kelas


2L
masa


1
dan 2
tajuk


Ringkasan

-langkah-langkah
tingkatkan mutu sukan negara
objektif


-menyatakan
sekurang-kurangnya 5 isi penting daripada petikan
-menghasilkan
ringkasan yang baik
Fu


1.0
, 8.0
FS


1.1
(1.1) 8.2 (1.2)
Aktiviti


-Membaca petikan dan perbincangan petikan
-Menggariskan
isi-isi penting yang berkaitan
-Membuat
ringkasan
Sistem
bahasa


Kosa
kata
Aspek
bahasa


penulisan
penerapan


Pendidikan kesihatan
nilai


Bertanggungjawab ,
bekerjasama
BBM/rujukan


Kertas soalan
Komen/refleksi


Pelajar dapat menghasilkan
satu ringkasan yang baikTarikh : 18.1.12
Hari :
Rabu


Kelas


3M/3D
Masa


3
dan 4 / 6 dan 7
Mata
pelajaran


Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan
Tema


Pencapaian
Kendiri
TajukTokoh
yang dikagumi
objektif


a.
Menjawab sebahagian daripada soalan yang dikemukakan
b.
Menyatakan kejayaan-kejayaan yang dicapai mengikut tempoh yang
dikehendaki
Hasil
pembelajaran


i.
mengenal pasti kepentingan mengembangkan potensi diri
ii.
menghargai tokoh-tokoh yang dikagumi
Aktiviti


-
membaca petikan
-
Perbincangan petikan
-
Perbincangan soalan
-
Perbincangan kejayan-kejayaan yang dicapai dalam tempoh yang
ditetapkan
-
Pembentangan setiap kumpulan
-
Ulasan guru
penerapan


Bimbingan
dan kerjaya
nilai


Bertanggungjawab
/ keyakinan / bangga
ABM/rujukan


Buku
teks
Komen/refleksi


Perbincangan
berjalan lancar

Kelas


peralihan
masa


8 dan 9
Mata pelajaran


BM
Tajuk


Kata Nama – Khas dan Am
Objektif


-Mencatatkan 5 kata nama am dan 5 kata nama khas berdasarkan

maklumat yang diberikan(
kenderaaan,tempat,benda dan haiwan )
Aktiviti


-Menyenaraikan
sekurang-kurangnya kata nama am dan
kata nama khas seperti yang dikehendaki
FU
FS


1.0
1.1 (1.1) 1.2(2.1)
Sistem bahasa


Tatabahasa
Aspek bahasa


Pemahaman
Penerapan


am
Nilai


bekerjasama
BBM/Rujukan


Buku Teks
Komen/Refleksi


Pengajaran dan pembelajaran
berjalan lancarTarikh :
19.1.12
Hari :
Khamis


Kelas


2B /2L
masa


1 dan 2 /7 dan 8
Mata pelajaran


BM
Tajuk


Kata Nama – Khas dan Am
Objektif


Menggariskan atau mengasingkan
kata nama Am dan kata nama Khas dalam petikan
Aktiviti


-Menyenaraikan
sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan
sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
- menyalin semula petikan
dengan ejaan kata nama khas yang tepat
FU
FS


1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa


Tatabahasa
Aspek bahasa


Pemahaman
Penerapan


Geografi
Nilai


Kesedaran, bekerjasama
BBM/Rujukan


Buku Teks
Komen/Refleksi


Pengajaran dan pembelajaran
berjalan lancar

Mata pelajaran


BM
Kelas


Peralihan
Masa


5 dan 6
Tajuk


Ayat tunggal
Objektif


-
Menyatakan 3 ayat tunggal daripada petikan
-
Membina ayat
tunggal yang ringkas
FU
FS


5.0
5.1(1.1)
Aktiviti


-
Membaca petikan
-
Perbincangan petikan
-
Membuat latihan
Sistem bahasa


Tatabahasa
Aspek bahasa


Pemahaman
Penerapan


Geografi dan kesihatan
Nilai


Bersimpati, menghargai, bertanggungjawab
BBM/Rujukan


Buku teks
Komen/refleksi


p&p berjalan lancar namun ada segelintir pelajar kurang memahami ayat tunggalTarikh : 20.1.12
Hari : Jumaat


Kelas


2B
masa


3 dan 4
Mata pelajaran


BM
Tajuk


pemahaman
Objektif


Menjawab 2 daripada 3 soalan
yang diberikan dengan tepat
Aktiviti


-perbincangan soalan
- menjawab dan membuat latihan
FU
FS


1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa


Kosa kata
Aspek bahasa


Pemahaman
Penerapan


Pendidikan kesihatan
Nilai


Kesedaran, bertanggungjawab
BBM/Rujukan


Petikan dan buku rujukan
Komen/Refleksi


Pelajar cuba menjawab soalan
secara perbincangan dengan rakan

Mata pelajaran


BM
Kelas


Peralihan
Masa


6 dan 7
Tajuk


TIADA P & P- SESI PETANG
BALIK AWAL (5.10 PM)
Objektif


-

FU
FS


-
Aktiviti


-
Sistem bahasa


-
Aspek bahasa


-
Penerapan


-
Nilai


-
BBM/Rujukan


-
Komen/refleksi


-

Tiada ulasan:

Catat Ulasan