Isnin, 27 Februari 2012


MINGGU 7 2012

Tarikh   : 13.2.12

Hari       : Isnin                                                  

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
AYAT TUNGGAL – membina ayat
Objektif
-          Membina ayat tunggal dengan menggunakan  perkataan yang diberi
FU
FS
8.0
8.1 ( 3.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-pelajar membina ayat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
 am
Nilai
bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
 pelajar menentukan ayat tunggal dalam petikan dan  menyalin ayat tersebut dengan tepatMata pelajaran
BM
Kelas
2B
Masa
3 dan  4
Tajuk
BACAAN NILAM
Objektif
MEMBACA DENGAN BERKESAN
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Membaca   buku cerita
-          Membuat catatan

Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
lisan
Penerapan
 am
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku cerita
Komen/refleksi
 pelajar membaca buku dengan berkesanTarikh :14.2.12

Hari     : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L / 2B
Masa
 5 dan 6     /      8 dan 9
Tajuk
Di  sebalik wajah
-          Bab 4 dan 5
Genre
novel
objektif
-Menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan yang dikemukakan dengan betul.
- menyatakan sekurang-kurangnya 3 perkataan sukar dalam bab 4 dan 5.
FU
7.0,11.0
FS
7.5 (2.1) 11.3 (2.1)
Aktiviti
-menceritakan bab  4 dan 5 secara ringkas
-mencari maksud perkataan sukar
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
 pelajar dapat menjawab soalan dengan tepatTarikh : 15.2.12

Hari     : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan  4
Tajuk
BACAAN NILAM
Objektif
MEMBACA DENGAN BERKESAN
FU
FS
-
-
Aktiviti
-          Membaca   buku cerita
-          Membuat catatan

Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
lisan
Penerapan
 am
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku cerita
Komen/refleksi
 pelajar membaca buku dengan berkesanKelas
3M
Masa
6 dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hubungan kekeluargaan
Tajuk
Kasih  sayang  dan   fahamilah  jiwaku
objektif
a.       Menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara menunjukkan kasih sayang
b.      Menyatakan 2 dpd 4 keperluan anggota keluarga
Hasil pembelajaran
a.       Memahami  cara menunjukkan kasih sayang
b.      Peka kepada  keperluan  anggota keluarga
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Membuat catatan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
Bertanggungjawab / bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan berdasarkan buku teksMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
AYAT TUNGGAL – membina ayat  berdasarkan simpulan bahasa
Objektif
-          Memberi maksud  simpulan bahasa yang diberi
-          Melengkapkan ayat tunggal dengan menggunakan  simpulan bahasa yang diberi
FU
FS
8.0
8.1 ( 3.1)
Aktiviti
-penerangan guru
- membuat latihan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
 am
Nilai
bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
 pelajar melengkapkan ayat tunggal dengan simpulan bahasa yang tepat
Tarikh  : 16.2.12

Hari      : Khamis

Kelas
3D
Masa
1 dan 2
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Hubungan kekeluargaan
Tajuk
Kasih  sayang  dan   fahamilah  jiwaku
objektif
c.       Menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara menunjukkan kasih sayang
d.      Menyatakan 2 dpd 4 keperluan anggota keluarga
Hasil pembelajaran
c.       Memahami  cara menunjukkan kasih sayang
d.      Peka kepada  keperluan  anggota keluarga
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Membuat catatan
penerapan
Pendidikan moral
nilai
Bertanggungjawab / bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan berdasarkan buku teks

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
–menyusun  perkataan menjadi ayat tunggal
-          Membina ayat tunggal berdasarkan gambar
Objektif
-          Menyusun 3 dpd 4 ayat tunggal dengan tepat
-          Membina 3 dpd ayat tunggal berdasarkan gambar dengan sempurna
FU
FS
8.0
8.1 ( 2.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan
- membuat latihan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
 Am / psv
Nilai
Bekerjasama /kerajinan
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
 pelajar menyusun  dan membina  ayat  dengan  tepat
Kelas
2L
masa
8 dan 9
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan – surat tidak rasmi
Objektif
-Menghasilkan surat  tidak rasmi dengan format yang betul
- menghuraikan  maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jelas
Aktiviti
-membaca contoh surat  tidak  rasmi
- perbincangan isi petikan
-penerangan format oleh guru
-menulis surat  tidak  rasmi
FU
FS
12.0  ,8.0
12.3, 12.4   (1.3)    8.4 (1.2)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
geografi
Nilai
Kasih sayang, , bertanggungjawab
BBM/Rujukan
Buku teks, buku rujukan
Komen/Refleksi
Pelajar dapat menghasilkan surat tidak  rasmi dengan sempurnaTarikh  : 17.2.12

Hari      : JumaatKelas
2B
masa
4 dan 5
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan – surat tidak rasmi
Objektif
-Menghasilkan surat  tidak rasmi dengan format yang betul
- menghuraikan  maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jelas
Aktiviti
-membaca contoh surat  tidak  rasmi
- perbincangan isi petikan
-penerangan format oleh guru
-menulis surat  tidak  rasmi
FU
FS
12.0  ,8.0
12.3, 12.4   (1.3)    8.4 (1.2)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
Penerapan
geografi
Nilai
Kasih sayang, , bertanggungjawab
BBM/Rujukan
Buku teks, buku rujukan
Komen/Refleksi
Pelajar dapat menghasilkan surat tidak  rasmi dengan sempurnaMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  dan 7
Tajuk
Amalan hidup sihat
-          Makanan untuk kesihatan
Objektif
-          Menyatakan jenis-jenis makanan berdasarkan kumpulan
-          Menyatan jenis makanan yang baik untuk kesihatan
FU
FS
1.0
1.3 (1.1 , 2.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan tentang gambar makanan
- membuat latihan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sistem bahasa
istilah
Aspek bahasa
pemahaman
Penerapan
 Sains kesihatan
Nilai
Bertanggungjawab / kesedaran
BBM/Rujukan
Buku teks / pyramid makanan
Komen/refleksi
 pelajar  dapat mengenalpasti makanan yang seimbang dan baik untuk kesihatan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan