Selasa, 17 Januari 2012

RPH MINGGU 2 2012

MINGGU 2

Tarikh      : 9.1.12

Hari          : IsninKelas
Peralihan
masa
1 dan 2
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Ibu bapa penyayang
Objektif
-membaca petikan dengan lancar.
-Menjawab 2 daripada 4 soalan yang dikemukakan
Aktiviti
-bacaan beramai-ramai
-perbincangan petikan
-perbincangan soalan
-membuat latihan
FU
FS
1.0, 7.0
1.3 (1.1)  7.2 (1.2)
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Sastera
Nilai
 bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Segelintir tidak memahami bahasa melayu dan ada yang diberi pemulihanMata pelajaran
BM
Kelas
2L    /  2B
Masa
3 dan 4    / 6 dan 7
Tajuk
Novel : Di Sebalik Wajah- bab 1
Objektif
-          Menyatakan maksud sekurang-kurangnya 5 perkataan sukar/peribahasa dalam petikan
-          Menceritakan secara ringkas peristiwa dalam novel tersebut
-          Menjawab sebahagian  daripada soalan yang dikemukakan
FU
FS
1.0, 12.0
1.4(1.4), 12(12.2)
Aktiviti
-          Memberi maksud perbendaharaan kata
-          Menceritakan secara ringkas peristiwa dalam bab 1
-          Menjawab soalan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata, peribahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapaan
Bersyukur, tabah
Unsur
Kesusasteraan Melayu
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
Pelajar dapat memahami dan menghayati  cerita dalam bab 1

Tarikh  : 10.1.12

Hari      : Selasa

Kelas
2L
Masa
1  dan 2
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan  jenis pengalaman – pengalaman masa cuti
objektif
Menceritakan pengalaman  pada  masa  cuti  dan  manfaat yang diperolehi
FU
FS
1.0   ,7.0,11.0
1.2 (1.1)   ,7.2 (1.2) , 11.1 (1.1)
aktiviti
-penerangan contoh karangan jenis pengalaman
-membuat latihan karangan berpandukan buku teks
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Geografi
nilai
Kerajinan,kesedaran,bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan dengan bimbingan guruTarikh : 11.1.12

Hari     : Rabu

Kelas
3M/3D
Masa
3 dan 4  / 6 dan 7
Mata pelajaran
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tema
Pencapaian Kendiri
Tajuk
Pilihan kerjaya
objektif
a.       Menjawab sebahagian daripada soalan yang dikemukakan
b.      Menyatakan jenis-jenis kerjaya yang ada di luar dan dalam negara
Hasil pembelajaran
i.                    mengenal pasti kenapa individu perlu mengikut kehendak sendiri dalam pilihan kerjaya dan bukan mengikut kehendak orang lain
ii.                  membuat perbandingan kerjaya dari segi kelebihan dan kekurangan kerjaya yang ada di dalam dan luar negara
Aktiviti
-          membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Perbincangan soalan
-          Membuat latihan
penerapan
Bimbingan dan kerjaya
nilai
Bertanggungjawab / keyakinan
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan lancar

Kelas
Peralihan
masa
8 dan 9
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Ejaan
Objektif
-mengeja separuh daripada perkataan yang diberikan
Aktiviti
-pelajar mengeja perkataan
-pembetulan ejaan perkataan
FU
FS
1.0, 7.0
1.3 (1.1)  7.2 (1.2)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
lisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/Rujukan
-
Komen/Refleksi
Segelintir tidak memahami bahasa melayu dan ada yang  tidak dapat mengeja dengan tepatTarikh  : 12.1.12

Hari      : khamisMata pelajaran
BM
Kelas
2B /2L
Masa
1 dan 2  / 7 dan 8
Tajuk
Peribahasa – simpulan bahasa
Objektif
- membaca dialog dengan intonasi yang sesuai 
      -Menyatakan sekurang-kurangnya 5 maksud peribahasa yang diberikan
FU
FS
1.0, 10.0
1.2(2.1), 10.5(1.5)
Aktiviti
-          Membaca petikan dialog
-          Perbincangan petikan
-          Menggariskan peribahasa dalam petikan
-          Berbincang maksud peribahasa  dalam  kumpulan
-          Pembentangan maksud (setiap kumpulan satu peribahasa)
-          Membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman dan penulisan
Penerapan
Pendidikan moral
Nilai
Kerajinan, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat memberi maksud hasil perbincangan

Kelas
Peralihan
masa
5 dan 6
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Menyusun dialog
Objektif
-dapat menyusun dialog yang diberikan dengan tepat
Aktiviti
-membaca petikan beramai-ramai
-perbincangan (berpasangan)
-perbincangan susunan
-menulis dialog dengan urutan yang betul
FU
FS
1.0
1.1 (1.1)  1.1 (2.1)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
Pendidikan moral
Nilai
Hemah tinggi,kerajinan, bertanggungjawab
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/Refleksi
Pelajar dapat menyusun dialog dengan bimbingan guruTarikh  : 13.1 12

Hari     : Jumaat

Mata pelajaran
BM
kelas
2B
masa
3 dan 4
tajuk
Ringkasan
-langkah-langkah tingkatkan mutu sukan negara
objektif
-menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting daripada petikan
-menghasilkan ringkasan yang baik
Fu
1.0 , 8.0
FS
1.1 (1.1) 8.2 (1.2)
Aktiviti
  -Membaca petikan dan perbincangan petikan
-Menggariskan isi-isi penting yang berkaitan
-Membuat ringkasan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
  Pendidikan kesihatan
nilai
Bertanggungjawab , bekerjasama
BBM/rujukan
 Kertas soalan
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan satu ringkasan yang baikKelas
Peralihan
masa
6 dan 7
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Mengeja dua suku kata
Objektif
-dapat mengasingkan perkataan yang diberikan dengan menentukan suku kata yang tepat
Aktiviti
-membaca petikan beramai-ramai
-perbincangan suku kata
-membuat latihan
FU
FS
1.0
1.1 (2.1)  1.1 (3.1)
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
penulisan
Penerapan
Perdagangan
Nilai
kerajinan
BBM/Rujukan
Buku teks
Komen/Refleksi
Pelajar dapat mengeja perkataan  dengan suku kata yang betul

Tiada ulasan:

Catat Ulasan