Sabtu, 15 Oktober 2011

RPH MINGGU 40

RPH MINGGU 40

Tarikh   : 10.10.11

Hari       :  Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan  2
Tajuk
Morfologi – kata sendi
Objektif
Menentukan betul atau salah penggunaan kata sendi  dalam ayat yang diberikan dan menulis jawapan yang betul
FU
6.0
FS
6.5 ( 1.1 , 2.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-menyatakan beberapa kata sendi dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba membuat latihan sendiriMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
3
Tajuk
Bab 10- sarawak
Sub-tajuk
Kegiatan sosiobudaya
Objektif
-mengetahui pendidikan di sarawak
-mengenalpasti peraturan adan adat resam, kebudayaan serta agama dan kepercayaan
Hasil pembelajaran
1.4 menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di
       Sarawak
2.1menghubungkaikan kawasan petempatan kumpulan etnik di
     Sarawak dengan cara hidup dan budaya
                                                      
Aktiviti
-sesi soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
- kuiz pendek
Penerapan
Bekerjasama, kesedaran
Patriotisme
Semangat bermasyarakat
BBM/rujukan
Buku teks , nota bercetak
Komen/refleksi
 Pelajar mengetahui dan mengenalpasti kegiatan sosiobudaya dan  kaitan dengan petempatan etnik di sarawak

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
 8 da 9
Komen/refleksi
 Tiada P&P- pelajar t2 - cutiTarikh  : 11.10.11

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L/2F
Masa
 1 dan 2 / 3 dan 4
Komen/refleksi
 Tiada P&P- pelajar t2 - cutiMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 10- sarawak
Sub-tajuk
Kegiatan ekonomi
Objektif
-mengetahui pendidikan di sarawak
-mengenalpasti peraturan adan adat resam, kebudayaan serta agama dan kepercayaan
Hasil pembelajaran
1.6 menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak
                                                      
Aktiviti
-sesi soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
-menjawab soalan objektif secara lisan
Penerapan
Bekerjasama, kesedaran
Patriotisme
Semangat bermasyarakat
BBM/rujukan
Buku teks , nota bercetak
Komen/refleksi
 Pelajar mengetahui dan mengenalpasti kegiatan dan jenis ekonomi di sarawakTarikh : 12.10.11

Hari     : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan  9
Tajuk
Sintaksis- ayat pasif
Objektif
Menggariskan kata kerja pasif dalam ayat yang diberikan
FU
6.0
FS
6.5 ( 1.1 , 2.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-membaca contoh ayat pasif dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba membuat latihan sendiriTarikh  : 13.10.11

Hari      Khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan  4
Tajuk
 Ayat pasif
Objektif
Menukarkan ayat aktif transitif kepada ayat pasif
FU
4.0
FS
4.2 ( 3.1)
Aktiviti
-membaca contoh contoh ayat pasif
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks ,rujukan BM T2
Komen /refleksi
Pelajar cuba membuat latihan sendiriMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan  6
Tajuk
e-mel- cara –cara menghantar emel
Objektif
Menggariskan kata kerja pasif dalam ayat yang diberikan
FU
10.0
FS
10.1 ( 1.1) 10.2 ( 2.1)
Aktiviti
-membaca penerangan tentang langkah-langkah menghantar emel
Sistem bahasa
-
Aspek bahasa
 lisan
Penerapan
Sains dan teknologi
Nilai
 Bangga , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba mengikuti langkah-langkah menghantar emelMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
9
Tajuk
Bab 11- Sabah
Sub-tajuk
- latar belakang sejarah Sabah
-masyarakat sabah
Objektif
-mengetahui latar belakang sabah
-mengetahui masyarakat Sabah dan penempatan mereka
Hasil pembelajaran
1.1  menceritakan pertalian sejarah  Sabah dengan kesultanan Brunei dan kesultanan sulu
1.2  menyenaraikan kumpulan etnik di Sabah
1.3  menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di sabah
                                                      
Aktiviti
-induksi set- keletakan Sabah dan nama ibu negeri Sabah
-penerangan guru
-sesi soal jawab
Penerapan
Bekerjasama, kesedaran
Patriotisme
Semangat bermasyarakat
BBM/rujukan
Buku teks , nota bercetak
Komen/refleksi
 Pelajar mengetahui dan mengenalpasti jenis  masyarakat dan petempatan etnik di sabahTarikh  : 14.10.11

Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
1 dan  2
Tajuk
 Ayat seruan
Objektif
Melengkapkan ayat dengan kata seru yang sesuai
FU
3.0
FS
2.2 ( 3.1)
Aktiviti
-membaca contoh contoh ayat seruan
-membuat latihan
-perbincangan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks ,rujukan BM T2
Komen /refleksi
Pelajar cuba membuat latihan sendiriMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
4 dan  5
Tajuk
 Ayat pasif
Objektif
Menukarkan ayat aktif transitif kepada ayat pasif
FU
4.0
FS
4.2 ( 3.1)
Aktiviti
-membaca contoh contoh ayat pasif
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks ,rujukan BM T2
Komen /refleksi
Pelajar cuba membuat latihan sendiriMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan  7
Tajuk
Pemulihan- kata sendi  ‘di’
Objektif
Melengkapkan ayat dengan kata sendi yang sesuai
FU
10.0
FS
10.1 ( 3.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 penulisan
Penerapan
Sains dan teknologi
Nilai
 kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba melengkapkan ayat sendiri


1 ulasan: