Sabtu, 15 Oktober 2011

RPH minggu 39

MINGGU 39

Tarikh   : 3.10.11

Hari       : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan  2
Tajuk
Surat tidak rasmi
Objektif
Mengenalpasti format dalam surat tidak rasmi
FU
2.0
FS
2.2 ( 1.1 , 2.1)
Aktiviti
-membaca contoh surat
-penerangan guru tentang format surat tidak rasmi
-menyalin surat tidak rasmi
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
 kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar menyalin surat dengan format yang betulMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
3
Tajuk
Bab 10- sarawak
Sub-tajuk
- latar belakang sejarah Sarawak
-masyarakat sarawak
Objektif
-mengetahui latar belakang sarawak
-mengetahui masyarakat Sarawak dan penempatan mereka
Hasil pembelajaran
1.1  menceritakan pertalian sejarah  Sarawak dengan kesultanan Brunei
1.2  menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak
1.3  menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di sarawak
                                                      
Aktiviti
-induksi set- keletakan Sarawak dan nama ibu negeri serta jumlah bahagian di sarawak
-penerangan guru
-sesi soal jawab
Penerapan
Bekerjasama, kesedaran
Patriotisme
Semangat bermasyarakat
BBM/rujukan
Buku teks , nota bercetak
Komen/refleksi
 Pelajar mengetahui dan mengenalpasti jenis  masyarakat dan petempatan etnik di sarawakMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
8  dan  9
Tajuk
 NILAM
Objektif
-membaca seberapa banyak buku yang dapat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-membaca buku
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 lisan
Penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku cerita
Komen /refleksi
Pelajar membaca buku yang diedarkanTarikh  : 4.10.11

Hari      : SelasaMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
1 dan  2
Tajuk
 NILAM
Objektif
-membaca seberapa banyak buku yang dapat
FU
-
FS
-
Aktiviti
-membaca buku
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 lisan
Penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku cerita
Komen /refleksi
Pelajar membaca buku yang diedarkanMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
3  dan  4
Tajuk
 Pemahaman – Pelabuhan bebas cukai
Objektif
-memberi 5 maksud perbendaharaan kata dalam petikan
- menjawab 4 dpd 5 soalan yang dikemukakan
FU
3.0  ,9.0
FS
3.2 (2.1) , 9.2 (1.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan petikan dan perbendaharaan kata
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 pemahaman
Penerapan
Pengetahuan am
Nilai
Bekerjasama , bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalanMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Komen/refleksi
 Tiada P&P- pelajar t1 - cutiTarikh :5.10.11

Hari     : Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Komen/refleksi
 Tiada P&P- pelajar Peralihan  - cutiTarikh : 6.10.11

Hari     : Khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3  dan  4
Tajuk
 Pemahaman – Pelabuhan bebas cukai
Objektif
-memberi 5 maksud perbendaharaan kata dalam petikan
- menjawab 4 dpd 5 soalan yang dikemukakan
FU
3.0  ,9.0
FS
3.2 (2.1) , 9.2 (1.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan petikan dan perbendaharaan kata
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 pemahaman
Penerapan
Pengetahuan am
Nilai
Bekerjasama , bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalanMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Komen/refleksi
 Tiada P&P- pelajar Peralihan  - cutiMata pelajaran
sejarah
Kelas
1A
Masa
9
Komen/refleksi
 Tiada P&P- pelajar T1  - cutiTarikh : 7.10.11

Hari     : Jumaat

Kelas
2L/ 2F
Masa
1 dan 2  /3  dan  4
Tajuk
 Jenis-jenis frasa – FN,FK,FA,FS
Objektif
-memberi sekurang-kurangnya 5 contoh bagi setiap frasa dalam petikan
FU
3.0  ,4.0
FS
3.2 (2.1) , 4.2 (3.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan petikan
-menggariskan jenis frasa dan menyalin dalam buku latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 pemahaman
Penerapan
Pengetahuan am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba menggariskan jenis frasa  yang ada dalam petikanMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Komen/refleksi
 Tiada P&P- pelajar Peralihan  - cuti


Tiada ulasan:

Catat Ulasan