Sabtu, 15 Oktober 2011

RPH MINGGU 38

RPH MINGGU 38

Tarikh : 26.9.11

Hari     : IsninMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan  2
Tajuk
Seni Mempertahankan Diri
Objektif
Menjawab 3 daripada 4 soalan yang diberikan
FU
9.0
FS
9.1  ( 2.1 , 3.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-penerangan guru
-perbincangan petikan dan kosa kata
- menjawab soalan berkaitan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
am
Nilai
 Menghargai warisan , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan sendiriMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
3
Tajuk
Bab 9 : Warisan Kesultanan Melayu
Sub-tajuk
- kegiatan ekonomi di negeri-negeri melayu  - sukatan dan timbang
                                                                        - social dan budaya
Objektif
-menyatakan  bentuk sukatan dan timbangan yang digunakan
- menyatakan jenis tarian dan adat  bagi masyarakat melayu
Hasil pembelajaran
1.6 menamakan sistem timbangan dan sukatan
1.7menamakan jenis pengangkutan
1.2menyenaraikan peranan setiap jenis susun lapis masyarakat
2.1 menjelasakan peranan susun lapis setiap masyarakat
                                                      
Aktiviti
-sesi soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
-membuat catatan
Penerapan
bekerjasama, bangga
Patriotisme
Bangga dengan warisan
BBM/rujukan
Buku teks , nota bercetak
Komen/refleksi
 Pelajar mengetahui dan mengenalpasti jenis sukatan dan timbang serta social budaya yang diamalkanMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
8  dan  9
Tajuk
 Komsas- latihan novel (teknik plot)
Objektif
-menyatakan 3 teknik plot yang digunakan dan menghuraikan ketiga-tiga  teknik tersebut
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan yang diberikanTarikh  : 27.9.11

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
1  dan  2
Tajuk
 Komsas- latihan novel (teknik plot)
Objektif
-menyatakan 3 teknik plot yang digunakan dan menghuraikan ketiga-tiga  teknik tersebut
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-pelajar menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan Melayu
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan yang diberikanMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
3  dan  4
Tajuk
 Kata adjektif – tunggal,apitan, gandaan dan majmuk
Objektif
-membina sekurang-kurangnya 2 ayat bagi setiap jenis kata adjektif
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-membaca contoh
-penerangan guru
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
Am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba membina ayat sendiriMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 9 : Warisan Kesultanan Melayu
Sub-tajuk
-Pendidikan
- adat resam
Objektif
-menyatakan  2 jenis pendidikan
- menjelaskan tentang adat resam
Hasil pembelajaran
1.6 mengumpul maklumat tentang kesenian dan adat resam
1.7 menyatakan jenis pendidikan masyarakat melayu tradisional
                                                  
Aktiviti
-sesi soal jawab pelajaran lepas
-penerangan guru
-membuat catatan
Penerapan
Bekerjasama, kesedaran
Patriotisme
Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa
BBM/rujukan
Buku teks , nota bercetak
Komen/refleksi
 Pelajar mengetahui dan mengenalpasti jenis  dan contoh pendidikan serta adat resam melayu

Tarikh  : 28.9.11

Hari      : RabuMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan  9
Tajuk
Kata nafi
Objektif
Melengkapkan  4 daripada 5 soalan yang diberikan dengan kata nafi  yang tepat
FU
9.0
FS
9.1  ( 1.1, 2.1 )
Aktiviti
-membaca petikan
-penerangan guru
-perbincangan petikan
- membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks , rujukan latihan BM  T1
Komen /refleksi
Pelajar cuba melengkapakan ayat sendiriTarikh  : 29.9.11

Hari      : KhamisMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3  dan  4
Tajuk
 pemahaman
Objektif
-menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan yang diberikan
- menyata  sebahagian daripada maksud perbendaharaan  kata dengan tepat
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Perbendahararan kata
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar  cuba menjawab sendiriMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan  6

Bacaan luas – Keunikan Kraf  Tangan  Sarawak
Objektif
Menjawab  3 daripada 5 soalan yang diberikan dengan  tepat
FU
9.0
FS
9.1  ( 1.1, 2.1 )
Aktiviti
-membaca petikan
-penerangan guru
-perbincangan petikan
- membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks , rujukan latihan BM  T1
Komen /refleksi
Pelajar cuba melengkapakan ayat sendiri

Mata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
9
Tajuk
-
Sub-tajuk
-
Objektif
-
Hasil pembelajaran
-

                                                      
Aktiviti
-
Penerapan
-
Patriotisme
-
BBM/rujukan
-
Komen/refleksi
TIADA P&P – SESI PETANG BALIK AWALTarikh  : 30.9.11

Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
1 dan  2
Tajuk
 Kata adjektif – tunggal,apitan, gandaan dan majmuk
Objektif
-membina sekurang-kurangnya 2 ayat bagi setiap jenis kata adjektif
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-membaca contoh
-penerangan guru
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba membina ayat sendiri

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
4  dan  5
Tajuk
 pemahaman
Objektif
-menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan yang diberikan
- menyata  sebahagian daripada maksud perbendaharaan  kata dengan tepat
FU
10.0 ,11.0
FS
10.5  (1.5) ,11.2 (1.2)
Aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Perbendahararan kata
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar  cuba menjawab sendiri

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan  6

Bacaan luas – Keunikan Kraf  Tangan  Sarawak
Objektif
Menjawab  3 daripada 5 soalan yang diberikan dengan  tepat
FU
9.0
FS
9.1  ( 1.1, 2.1 )
Aktiviti
-membaca petikan
-penerangan guru
-perbincangan petikan
- membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
am
Nilai
 bekerjasama , kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba melengkapkan ayat sendiri
Tiada ulasan:

Catat Ulasan