Ahad, 24 Julai 2011

RPH MINGGu 29

RPH MINGGU 29

Tarikh  : 18.7 .11

Hari      : Isnin

Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Sintaksis – ayat majmuk
Objektif
- melengkapkan ayat dengan kata majmuk yang sesuai
FU
6.0
FS
6.3 ( 1.1)
Aktiviti
- membaca petikan pengumuman beramai-ramai
-perbincangan petikan
- menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
am
Nilai
Bekerjasama , peka
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P & p berjalan lancarMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
3
Tajuk
Bab 7 :  Johor menegakkan semula kewibawaan kesultanan melayu  
              Melaka
Sub-tajuk
b-kegemilangan kerajaan johor- perkembangan persuratan Melayu
c. kemerosotan  kerajaan johor – perang johor -jambi
Objektif
i.menyatakan penulis-penulis terkenal johor dan hasil tulisannya
ii.menyatakan sebab-sebab kemerosotan Johor
Hasil pembelajaran
1.3 menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan Johor
2.1 membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan
1.3 menceritakan tentang Perang Johor - jambi
Aktiviti
- sesi soal jawab pelajaran lepas
- pembentangan pelajar (ikut kumpulan) 
- rumusan guru
penerapan
 Bekerjasama, cekal ,keberanian
patriotisme
Menghargai warisan karya agung bangsa kita ,Berwaspada  terhadap anasir yang boleh yang boleh merosakkan negara
BBM/rujukan
Buku teks dan buku rujukan i-nota sejarah PMR
Komen/refleksi
 Pembentangan  berjalan lancarMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas – novel (plot, bahasa, nilai ,pengajaran )
Objektif
-mengetahui teknik-teknik plot yang digunakan dalam novel
- menyatakan jenis gaya bahasa yang ada dan beberapa nilai serta pengajaran dalam novel
FU
10.0 , 7.0
FS
10.6 (3.1)  7.1(1.1)
Aktiviti
-penerangan guru tentang topik berkaitan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
P & p  berjalan lancarTarikh : 19.7.11

Hari     : SelasaMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Komsas – novel (plot, bahasa, nilai ,pengajaran )
Objektif
-mengetahui teknik-teknik plot yang digunakan dalam novel
- menyatakan jenis gaya bahasa yang ada dan beberapa nilai serta pengajaran dalam novel
FU
10.0 , 7.0
FS
10.6 (3.1)  7.1(1.1)
Aktiviti
-penerangan guru tentang topik berkaitan
- membuat catatan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Kesusasteraan melayu
Nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas
Komen /refleksi
P & p  berjalan lancarMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
7
Tajuk
Bab 7 :  Johor menegakkan semula kewibawaan kesultanan melayu  
              Melaka
Sub-tajuk
c. kemerosotan  kerajaan johor –perebutan kuasa
                                                  - perebutan takhta
Objektif
i.menceritakan tentang perebutan kuasa dan perebutan takhta di Johor
Hasil pembelajaran
1.1  memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan
kerajaan Johor
1.2 menceritakan penglibatan bugis dalam pemerintahan johor
Aktiviti
- sesi soal jawab pelajaran lepas
- pembentangan pelajar (ikut kumpulan) 
- rumusan guru
Penerapan
 Bekerjasama, bertanggungjawab
Patriotism
Mengamalkan sikap bersatu padu
BBM/rujukan
Buku teks dan buku rujukan i-nota sejarah PMR
Komen/refleksi
 Pembentangan  berjalan lancarTarikh  : 20.7.11

Hari      : RabuMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Pemahaman
Objektif
-menyatakan maksud  beberapa perbendaharaan kata dalam petikan
- menjawab 4 daripada 5 soalan yang diberikan
FU
1.0 , 7.0
FS
1.4 (1.1)  7.3(1.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan petikan
- mencari maksud perkataan dan perbincangan soalan
- membuat latihan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Sejarah
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P & p  berjalan lancar

Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Pemulihan – pasangan kata ganda berentak
Objektif
- melengkapkan ayat dengan  memberi pasangan kata  ganda berentak 
   yang sesuai
FU
9.0
FS
9.3 ( 1.1)
Aktiviti
-penerangan guru
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
am
Nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan sendiriTarikh  : 21.7.11

Hari      : Khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Pemahaman
Objektif
-menyatakan maksud  beberapa perbendaharaan kata dalam petikan
- menjawab 4 daripada 5 soalan yang diberikan
FU
1.0 , 7.0
FS
1.4 (1.1)  7.3(1.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan petikan
- mencari maksud perkataan dan perbincangan soalan
- membuat latihan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
 Pemahaman
Penerapan
Sejarah
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P & p  berjalan lancarKelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Bacaan luas – seni silat
Objektif
- menyatakan maksud beberapa kosa kata dalam petikan
- menjawab sebahagian daripada soalan yang diberikan
FU
9.0
FS
9.3 ( 2.1, 3.1)
Aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan petikan dan kosa kata
- menjawab soalan
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Am
Nilai
Kesedaran , bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba menjawab soalan sendiriMata pelajaran
Sejarah
Kelas
1A
Masa
9
Tajuk
Bab 7 :  Johor menegakkan semula kewibawaan kesultanan melayu  
              Melaka
Sub-tajuk
c. kemerosotan  kerajaan johor –penglibatan Bugis di Johor
                                                  - pengaruh V.O.C
Objektif
i.menceritakan tentang penglibatan Bugis di Johor
ii. menjelaskan pengaruh V.O.C  di Johor
Hasil pembelajaran
2.1 menghuraikan peranan Bugis dalam kerajaan Johor
1.4 menyatakan pengaruh V.O. C di Johor
2.2 menerangkan    tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh
      Bugis di Johor                                                                                                                        
Aktiviti
- sesi soal jawab pelajaran lepas
- pembentangan pelajar (ikut kumpulan) 
- rumusan guru
Penerapan
 Bekerjasama, bertanggungjawab
Patriotism
Taat dan setia kepada negara
BBM/rujukan
Buku teks dan buku rujukan i-nota sejarah PMR
Komen/refleksi
 Pembentangan  berjalan lancar

Tarikh  : 22.7.11

Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L/2F
Masa
1 dan 2 / 4 dan 5
Tajuk
 Kata nama terbitan  - berimbuhan awalan
Objektif
-membina  8 daripada 11 ayat dengan menggunakan kata nama terbitan berimbuhan awalan
FU
5.0. , 2.0
FS
5.1 (3.1)  2.4(1.1)
Aktiviti
-membaca contoh ayat dan menerangkan aspek makna penggunaan bagi
  setiap kata nama berimbuhan awalan
- membina ayat
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
 Penulisan
Penerapan
am
Nilai
Bekerjasama, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar cuba membina ayat dengan tepatMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Cuti-cuti Malaysia
Objektif
-menyanyikan lagu cuti-cuti Malaysia dengan berkesan
- mengenal pasti tempat-tempat pelancongan di tempat sendiri
FU
2.0
FS
2.2 (1.1, 2.1)
Aktiviti
-mendengar lagu cuti-cuti Malaysia
-menyanyi lagu tersebut dengan lirik yang betul
- mencari maksud perkataan  dalam seni kata lagu
- perbincangan maksud seni kata lagu
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
lisan
Penerapan
kewarganegaraan
Nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Buku teks , ICT (nyanyian lagu cuti-cuti Malaysia dan gambar)
Komen /refleksi
Pelajar cuba menyanyi dengan baik
2 ulasan:

 1. Terima kasih kerana telah menyediakan blog rph untuk semakan saya.

  Blog cg lengkap dan kemas. Sila kekalkan usaha "murni ini.

  It is important to understand that when you are hit with life – disrupting events, you will never be the same again. You either cope or you crumble; you become better or bitter; you emerge stronger or weaker."

  BalasPadam
 2. RPH sehingga minggu 29 sahaja. RPH minggu 30 & 31 masih belum diterbitkan.

  Sila rujuk ke jadual semakan RPH yang telah diemel oleh Pengetua pada Semester 1 dan pastikan cikgu mematuhi tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

  Terima kasih.

  htchong

  BalasPadam