Ahad, 22 Mei 2011

RPH minggu 19

RPH MINGGU 19



Tarikh : 9.5.2011

Hari     : Isnin



Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
 1 & 2
Tajuk
Susunan ayat songsang
Objektif
- membentuk sekurang-kurangnya 6 daripada 10 ayat sususnan biasa menjadi ayat susunan songsang
FU
 2.0
FS
  2.3 (  1.12.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-membaca petikan perbualan
- membentuk ayat susunan songsang
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman/ penulisan
penerapan
Sains, kemahiran hidup
nilai
Bekerjasama,  tanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P & p berjalan lancar , namun pelajar masih memerlukan bimbingan guru






Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas-novel –tema dan persoalan
Objektif
- menjelaskan tema novel secara terperinci
-menyatakan dan menghuraikan persoalan-persoalan yang ada dalam novel
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama,kesedaran
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan antara pelajar berjalan lancar





Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
3
tajuk
Bab 5: kegemilangan Melaka
Sub-tajuk
Latihan  
Objektif
-Menjawab sebahagian daripada soalan objektif yang diberikan
Hasil pembelajaran
-
    
Aktiviti
-pelajar membuat latihan
penerapan
Kegigihan, , bertanggungjawab,bekerjasama
patriotisme
 Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks,  buku latihan sejarah
Komen/refleksi
 memuaskan



Tarikh   : 10.5.2011

Hari      : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Komsas-antologi – anak penggunting rambut
Objektif
- menceritakan  peristiwa dalam cerpen secara ringkas
-menyatakan sekurang-kuranhnya 7 maksud kosa kata dalam petikan
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dan pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Kasih sayang, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Pembentangan pelajar berjalan lancar







Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
tajuk
Bab 5: kegemilangan Melaka
Sub-tajuk
Latihan  
Objektif
-Menjawab sebahagian daripada soalan subjektif yang diberikan
Hasil pembelajaran
-
    
Aktiviti
-pelajar membuat latihan
penerapan
Kegigihan, , bertanggungjawab,bekerjasama
patriotisme
 Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks,  buku kerja sejarah
Komen/refleksi
 Memuaskan



Tarikh  :11.5.11

Hari     : Rabu



Mata pelajaran
BM
Kelas
2F  / 2L
Masa
1 dan 2 / 5dan 6
Tajuk
 Karangan fakta
Objektif
- menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi
-menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas serta contoh yang logic
FU
12.0,2.0
FS
12.2 (3.1) 2.2 (3.2)
aktiviti
-penerangan guru
-pembahagian kumpulan dan tajuk/soalan bagi setiap kumpulan
-perbincangan dalam kumpulan
-pembentangan kumpulan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama

Rujukan PMR kertas 2
Komen /refleksi
Perbincangan  dan pembentangan setiap kumpulan berjalan lancar







Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 & 9
Tajuk
Nelayan laut dalam
Objektif
- menceritakan tugas nelayan sebelum, semasa dan selepas
-menyatakan alat-alat tangkapan yang digunakan di tepi pantai dan laut dalam
FU
 9.0
FS
  9.3 ( 1.1,  2.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan dalam kumpulan
- pembentangan
-ulasan guru
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan
penerapan
Geografi
nilai
Bekerjasama,  kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P &p berjalan lancar




Tarikh  : 12.5.11

Hari      : Khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 & 6
Tajuk
Lukisan hasil pertanian dan nelayan
Objektif
- melukis satu daripada hasil yang berkaitan dengan tajuk yang diberi
FU
 2.0
FS
  2.1 ( 1.1,  2.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-pelajar melukis berdasarkan tajuk yang diberi
Sistem bahasa
-
Aspek bahasa
pemahaman
penerapan
PSV
nilai
Kesedaran , kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan lukisan yang menarik






Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
9
tajuk
Kegemilangan melaka
Sub-tajuk
Latihan  
Objektif
-Menjawab sebahagian daripada kedua-dua bahagian soalan
Hasil pembelajaran
-
    
Aktiviti
-perbincangan soalan
penerapan
bekerjasama
patriotisme
 Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks,  buku kerja sejarah
Komen/refleksi
 Memuaskan





Tarikh : 13.5.11

Hari     : Jumaat



Mata pelajaran
BM
Kelas
 2L
Masa
1 dan 2
Tajuk
 PROGRAM NILAM
Objektif
- membaca sekurang-kurangnya 1 buku
FU
-
FS
-
aktiviti
-pelajar membaca buku
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
lisan
penerapan
Pengetahuan am/ sastera
nilai
kerajinan
BBM/rujukan
Buku-buku cerita/majalah/akhbar
Komen /refleksi
Berjalan lancar





Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
4 dan 5
Tajuk
 Kata prafrasa- kata penguat
Objektif
- mengenalpasti jenis kata penguat
-membina sekurang-kurangnya 2 ayat bagi setiap kata penguat yang ada
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
aktiviti
-mengenalpasti jenis-jenis kata penguat
-membina ayat
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
am
nilai
kesedaran,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat membina ayat dengan tepat



Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 & 6
Tajuk
Menulis karangan pendek – kehidupan sehari nelayan di laut
Objektif
Menulis karangan pendek berdasarkan maklumat yang diberi
FU
 9.0
FS
  9.3 ( 3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-pelajar menulis karangan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
geografi
nilai
bekerjasama kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan pendek dengan bantuan guru



Tiada ulasan:

Catat Ulasan