Sabtu, 30 April 2011

RPH MINGGU 17

RPH MINGGU 17
Tarikh : 25.4 2011
Hari      : Isnin


CUTI PERISTIWA – ESTHER MONDAYTarikh  : 26 .4.2011
Hari      : Selasa


Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Komsas-Sajak burung-burung pagi dan ketenangan
Objektif
- menceritakan secara ringkas  maksud sajak keseluruhan
-menyatakan tema ,persoalan, bahasa dan sebagainya
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-membaca sajak
-mencari maksud perkataan sukar
-memberi maksud sajak
-membuat rumusan keseluruhan
-BEBERAPA ORANG PELAJAR MELAKSANAKAN PLBS
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar
Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
tajuk
Bab 5: kegemilangan Melaka
Sub-tajuk
Kematangan hubungan Luar- hubungan antarabangsa
Objektif
-Menyatakan negeri-negeri luar yang berhubung dengan Melaka
-menyatakan hubungan Melaka pada peringkat antarabangsa
Hasil pembelajaran
1.1 menjelaskan konsep hubungan diplomatik
-1.2 menyenaraikan  negara luar yang menjalinkan hubungan dengan Melaka
    
Aktiviti
-sesi soal jawab
-penerangan guru
-pelajar menjawab soalan-soalan yang dikemukakan secara ringkas
penerapan
Kegigihan, , bertanggungjawab
patriotisme
 Bertindak dengan bestari
BBM/rujukan
Buku teks,
Komen/refleksi
P & p berjalan lancarTarikh : 27.4.11
Hari      : Rabu


Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Komsas-Sajak burung-burung pagi
Objektif
- menceritakan secara ringkas  maksud sajak keseluruhan
-menyatakan tema ,persoalan, bahasa dan sebagainya
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-membaca sajak
-mencari maksud perkataan sukar
-memberi maksud sajak
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancerMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Komsas-Sajak Laut dan warkah  kepada generasi
Objektif
- menceritakan secara ringkas  maksud sajak keseluruhan
-menyatakan tema ,persoalan, bahasa dan sebagainya
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-membaca sajak
-mencari maksud perkataan sukar
-memberi maksud sajak
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancer
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Sintaksis- ayat penyata
Objektif
- menyenaraikan ayat penyata yang diberi  dalam petikan
- membina sekurang-kurangnya 1 ayat penyata berdasarkan gambar yang diberi
FU
 5.0
FS
  5.2 (1.2 .2.2 )
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan pelajar dalam kumpulan
-membina ayat penyata dalam kumpulan
- Membaca ayat yang telah dibincangkan tadi
- membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan /penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan bekerjasama antara rakan untuk membina ayat dalam kumpulanTarikh :28.4.11
Hari     : Khamis

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
Kitar semula
Objektif
- menyenarai 2 kebaikan kitar semula
- memberi 2 keburukan tidak mengitar semula
FU
 9.0
FS
  9.2 (1.1 .2.1,3.1 )
aktiviti
-membaca petikan
-perbincangan isi petikan
-membincangkan maksud perkataan sukar
-secara berkumpulan pelajar berbincang tentang kebaikan amalan kitar
  semula dan keburukan jika tidak dikitar semula
- pembentangan hasil perbincangan
-ulasan guru hasil perbincangan pelajar
-membuat latihan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan /penulisan
penerapan
Cintakan alam sekitar
nilai
Bekerjasama, pentingnya jaga kebersihan, bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan pelajar bekerjasama  dalam kumpulanMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
9
tajuk
Bab 5: kegemilangan Melaka
Sub-tajuk
Pusat pengembangan agama Islam
a.       Kedatangan agama islam ke Melaka
b.      Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran agama islam
Objektif
-Menyatakan 2 cara kedatangan islam di Melaka
-menyatakan 2 sebab keunggulan Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam di Melaka
Hasil pembelajaran
1.1  menjelaskan kedatangan agama islam ke Melaka
1.2   menyenaraikan faktor-faktor kedatangan agama islam ke Melaka
2.2 menghubungkaitkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran islam
    
Aktiviti
-sesi soal jawab
-penerangan guru
-pelajar dapat menceritakan secara ringkas kedatangan islam berdasarkan soalan yang dikemukakan
penerapan
Kegigihan, , bertanggungjawab,bekerjasama
patriotisme
 Toleransi beragama
BBM/rujukan
Buku teks,  rujukan sejarah PMR
Komen/refleksi
P & p berjalan lancar dan memuaskan
Tarikh  : 29.4.11
Hari      : Jumaat

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Kata prafrasa- kata bantu
Objektif
- menenalpasti kata-kata yang tergolong dalam kata prafrasa
-melengkapkan sebahagian daripada petikan dengan kata bantu yang sesuai
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.4 (1.1)   10.2 (1.1)
aktiviti
-mengenalpasti kata-kata dalam kata prafrasa
-membaca conto  kata –kata prafrasa
-membaca contoh kata bantu
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan, penulisan
penerapan
Kesihatan
nilai
Bekerjasama,bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar dapat melengkapkan petikan dengan kata bantu yang sesuaiMata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
4  dan 5
Tajuk
 Komsas-Sajak ketenangan
Objektif
- menceritakan secara ringkas  maksud sajak keseluruhan
-menyatakan tema ,persoalan, bahasa dan sebagainya
FU
10 .0
FS
10.1 (1.1) 10.2 (1.1)
aktiviti
-membaca sajak
-mencari maksud perkataan sukar
-memberi maksud sajak
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  & 7
Tajuk
Pemulihan – melengkapkan ayat penyata
Objektif
- melengkapkan 3 daripada 5 ayat yang diberikan
FU
 9.0
FS
  9.2 (3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan ayat
- membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan /penulisan
penerapan
am
nilai
Bekerjasama,  bertanggungjawab
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P&P  DITUNDA, PEMBERSIHAN DI SEKITAR LUAR KELAS DILAKSANAKAN (masa 7 tidak ada – sesi petang balik 5.45 pm)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan