Rabu, 27 April 2011

RPH MINGGU 16

RPH MINGGU 16
Tarikh   : 18. 4.2011
Hari      : Isnin


Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 Negara Bersih Rakyat Sihat
Objektif
- menjawab ketiga-tiga pantun teka-teki yang diberikan
-menyatakan 2 langkah bagi menjaga kebersihan berdasarkan gambar
FU
 1.0
FS
  1.3  (1.1,  2.1)
aktiviti
-membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul
-perbincangan jawapan pantun teka-teki
-memberi cara –cara menjaga kebersihan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan
penerapan
Kewarganegaraan
nilai
bertanggungjawab, kesedaran, pentingnya menjaga kebersihan dan kesihatan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan perlu bimbingan guruMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
3
tajuk
Bab 5: kegemilangan Melaka
Sub-tajuk
Latihan
Objektif
-Menjawab separuh daripada soalan objektif yang dikemukakan
-menjawab separuh daripada soalan subjektif yang diberikan
Hasil pembelajaran

     -
Aktiviti
-          Menjawab soalan
penerapan
Kegigihan, , bertanggungjawab
patriotisme
 Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks, buku kerja
Komen/refleksi
Pelajar menjawab soalan dengan bersungguh-sungguh

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas-bab 16 hingga 21
Objektif
- menceritakan secara ringkas bab demi bab
-menjawab sebahagian daripada soalan yang diberikan
FU
7.0  ,10 .0
FS
7.2 (3.2) ,10.1 (1.1)
aktiviti
-menceritakan secara ringkas peristiwa –peristiwa yang ada
-mencari maksud perkataan sukar
-menjawab soalan
-BEBERAPA ORANG PELAJAR MELAKSANAKAN PLBS
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar


Tarikh : 19.4.2011
Hari     : Selasa

Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Komsas-bab 16 hingga 21
Objektif
- menceritakan secara ringkas bab demi bab
-menjawab sebahagian daripada soalan yang diberikan
FU
7.0  ,10 .0
FS
7.2 (3.2) ,10.1 (1.1)
aktiviti
-menceritakan secara ringkas peristiwa –peristiwa yang ada
-mencari maksud perkataan sukar
-menjawab soalan
-BEBERAPA ORANG PELAJAR MELAKSANAKAN PLBS
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar
Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
tajuk
Bab 5: kegemilangan Melaka
Sub-tajuk
Kematangan hubungan Luar-hubungan serantau
Objektif
-Menyatakan negeri-negeri serantau yang berhubung dengan Melaka
Hasil pembelajaran
1.1 menjelaskan konsep hubungan diplomatik
-1.2 menyenaraikan kerajaan-kerajaan melayu serantau   yang menjalinkan hubungan dengan Melaka
    
Aktiviti
-sesi soal jawab
-penerangan guru
-pelajar menjawab soalan-soalan yang dikemukakan secara ringkas
penerapan
Kegigihan, , bertanggungjawab
patriotisme
 Bertindak dengan bestari
BBM/rujukan
Buku teks,
Komen/refleksi
P & p berjalan lancar


Tarikh :20.4.2011
Hari    :Rabu

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F dan 2L
Masa
1 dan 2     , 5 dan 6
Tajuk
KARANGAN -CERAMAH
Objektif
-menulis ceramah dengan format yang betul
-menghuraikan isi-isi ceramah dengan jelas
FU
2.0 ,12.0
FS
2.2 (3.2)  , 12.2 (3.1)
aktiviti
-membaca contoh ceramah
-perbincangan isi ceramah
-penerangan format oleh guru
-menulis ceramah
-BEBERAPA ORANG PELAJAR MELAKSANAKAN PLBS
Sistem bahasa
Kosa kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pendidikan kesihatan
nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks, rujukan BM PMR kertas 2
Komen /refleksi
Pelajar  menulis ceramah dengan  bimbingan guru
Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Morfologi –penjodoh bilangan
 Objektif
- menyatakan sebahagian daripada penjodoh bilangan berdasarkan  petikan yang diberi
- memberi penjodoh bilangan yang bersesuaian dengan gambar
FU
 1.0
FS
  1.3 (1.1,2.1 )
aktiviti
-Membaca petikan
-perbincangan penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pendidikan seni
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan perlu bimbingan guruTarikh : 21.4.2011
Hari     :Khamis


Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Morfologi – penjodoh bilangan
Objektif
- menyenaraikan kata nama yang sesuai dengan penjodoh bilangan yang diberi
FU
 1.0
FS
  1.3 (3.1 )
aktiviti
-penerangan guru
-perbincangan pelajar
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
penulisan
penerapan
Pendidikan seni
nilai
bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Berjalan lancar dan bekerjasama antara rakan untuk melengkapan jadual
Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
9
tajuk
-
Sub-tajuk
-
Objektif
-
Hasil pembelajaran
-
aktiviti
-
penerapan
-
patriotisme
 -
BBM/rujukan
-
Komen/refleksi
P &P TIDAK DILAKSANAKAN –SESI PETANG BALIK AWALTARIKH : 22.4.2011
HARI       : JUMAAT


CUTI UMUM – GOOD FRIDAY


Tiada ulasan:

Catat Ulasan