Sabtu, 2 April 2011

RPH MINGGU 13

RPH MINGGU 13
Tarikh : 28.3 2011
Hari    : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
 PROGAM NILAM
Objektif
- membaca seberapa banyak buku cerita
-memahami isi dan jalan cerita dalam buku yang dibaca
FU
 6.0
FS
  6.5 (1.1)
aktiviti
-Membaca buku cerita
-mencatat maklumat buku yang dibaca dalam buku rekod nilam
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Pengetahuan am, kesusasteraan melayu
nilai
Kerajinan, kesedaran
BBM/rujukan
Buku cerita di perpustakaan
Komen /refleksi
Berjalan lancarMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
3
tajuk
Ujian Bulanan mac
Sub-tajuk
Sambungan bahagian 2
Objektif
-          Menjawab sebahagian soalan dengan tepat
Hasil pembelajaran
-TIADA-
aktiviti
-menjawab soalan ujian
penerapan
Kegigihan, tekun , kerajinan
patriotisme
 Berwawasan
KBT
-
BBM/rujukan
Kertas ujian
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan dengan tenang dan yakin

Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Komsas-sajak persahabatan
Objektif
-mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul
-menyatakan maksud sajak rangkap demi rangkap
-membuat rumusan sajak secara keseluruhan dari segi tema dan sebagainya
- memberi sekurang-kurangnya 2 nilai dan pengajaran sajak
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.5 (1.4) ,10.5 (1.4)
aktiviti
-membaca sajak
- perbincangan maksud sajak 
-perbincangan maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Menghormati rakan , berprasangka baik,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancarTarikh  : 29.3.2011
Hari      : Selasa


Mata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
3 dan 4
Tajuk
 Komsas-sajak persahabatan
Objektif
-mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul
-menyatakan maksud sajak rangkap demi rangkap
-membuat rumusan sajak secara keseluruhan dari segi tema dan sebagainya
- memberi sekurang-kurangnya 2 nilai dan pengajaran sajak
FU
7.0 ,10 .0
FS
7.5 (1.4) ,10.5 (1.4)
aktiviti
-membaca sajak
- perbincangan maksud sajak 
-perbincangan maksud perbendaharaan kata
-membuat rumusan keseluruhan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Lisan,pemahaman
penerapan
Kesusasteraan Melayu
nilai
Menghormati rakan , berprasangka baik,bersatu padu
BBM/rujukan
Teks komsas, rujukan komsas t2
Komen /refleksi
P&p berjalan lancar
Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
tajuk
Ujian Bulanan mac
Sub-tajuk
PEMBETULAN- bahagian 1
Objektif
-          Menjawab sebahagian soalan dengan tepat
Hasil pembelajaran
-TIADA-
aktiviti
-perbincangan soalan ujian
-membuat pembetulan
penerapan
Kegigihan, tekun , kerajinan
patriotisme
 Berwawasan
KBT
-
BBM/rujukan
Kertas ujian
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan lancarTarikh : 30.3.2011
Hari     : Rabu


Mata pelajaran
BM
Kelas
2F dan 2L
Masa
1 dan 2     , 5 dan 6
Tajuk
 Karangan- kepentingan sungai
Objektif
-menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi penting
-menghuraikan ketiga-tiga isi penting dengan jelas
FU
9..0 ,12 .0
FS
9.1 (1.1) ,12.4 (1.1)
aktiviti
-penerangan guru
- perbincangan dalam kumpulan 
-pembentangan setiap kumpulan
-ulasan guru
-membuat latihan karangan
Sistem bahasa
Kosa kata/perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bertanggungjawab,kesedaran
BBM/rujukan
Rujukan BM PMR
Komen /refleksi
Perbincangan berjalan lancar

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
 Kejayaan Malaysia pada Peringkat Antarabangsa
Objektif
- membaca petikan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang sesuai
-menyatakan sekurang-kurangnya  4 daripada 8 perbendaharaan kata yang diberikan
- menjawab 2 daripada 4 soalan yang diberikan
FU
 3.0
FS
  3.2 (1.1,2.1)
aktiviti
- Membaca petikan
- mencari maksud perbendaharaan kata
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bangga,menghargai
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P&p berjalan lancar dengan bimbingan guru


Tarikh : 31.3.2011
Hari     : Khamis


Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
 Kata seru
Objektif
- membaca contoh ayat seru
-melengkapkan 9 daripada  12 ayat yang diberikan dengan kata seru yang sesuai
FU
 5.0
FS
  5.2 (1.1)
aktiviti
- Membaca contoh ayat seru
- menjelaskan penggunaan kata seru kepada pelajar
-melengkapkan ayat
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Bangga,bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
P&p berjalan lancar dengan bimbingan guru

Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
9
tajuk
Ujian Bulanan mac
Sub-tajuk
PEMBETULAN- bahagian 2
Objektif
-          Menjawab sebahagian soalan dengan tepat
Hasil pembelajaran
   -
Aktiviti
-perbincangan soalan ujian
-membuat pembetulan
Penerapan
Kegigihan, tekun , kerajinan
Patriotism
 Berwawasan
KBT
-
BBM/rujukan
Kertas ujian
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan lancar
Tarikh :  1.4.2011
Hari     : Jumaat


Mata pelajaran
BM
Kelas
2L dan 2F
Masa
1 dan 2     , 4 dan 5
Tajuk
 Kata praklausa-kata seru,kata tanya dan kata perintah
Objektif
-membina sekurang-kurangnya 5 ayat seru, 5 ayat tanya dan 5 ayat perintah
-
FU
7..0 ,12 .0
FS
7.1 (1.1) ,12.2 (1.1)
aktiviti
-penerangan guru
- membaca contoh
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
kerajinan
BBM/rujukan
Buku teks,rujukan BM T2
Komen /refleksi
Pelajar dapat membina ayat dengan tepatMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6 dan 7
Tajuk
 Membina ayat tunggal daripada Kata seru
Objektif
- membaca contoh ayat seru
-melengkapkan 9 daripada  12 ayat yang diberikan dengan kata seru yang sesuai
FU
 5.0
FS
  5.2 (3.1)
aktiviti
- Membaca contoh ayat seru
- menjelaskan penggunaan kata seru kepada pelajar
-membina ayat
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman/penulisan
penerapan
Pengetahuan am
nilai
Kerajinan, bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks, rujukan bm darjah 6
Komen /refleksi
Pelajar-pelajar lemah dibenarkaan menyalin ayat daripada buku rujukan


Tiada ulasan:

Catat Ulasan