Ahad, 13 Mac 2011

RPH MINGGU 6

RPH MINGGU 6
Tarikh  :7.2.2011
Hari      : Isnin

Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
1 dan 2
Tajuk
Kata kerja
Objektif
-Menyatakan kata kerja daripada petikan
- menggariskan kata kerja yang terdapat dalam ayat.
FU
1.0
FS
1.3 (1.1) (2.1)
aktiviti
-Membaca petikan
-menyatakan kata kerja dalam petikan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
 Pendidikan kesihatan
nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca tidak mengenalpasti kata kerja.Mata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
3
tajuk
Bab 1 – Sejarah dan kita
Sub-tajuk
Latihan
Objektif
-          Menjawab sebahagian daripada soalan objektif yang diberikan.
-          Menjawab sebahagian daripada soalan subjektif yang dikemukakan
aktiviti
-Perbincangan soalan bersama-sama
-pelajar membuat pembetulan jawapan
penerapan
Kesedaran
patriotisme
Bangga mempelajari sejarah
KBT
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku kerja
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan lancerMata pelajaran
BM
Kelas
2L
Masa
8 dan 9
Tajuk
Novel-Di  sebalik wajah
-          Bab 5 dan 6
objektif
-Menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan yang dikemukakan dengan betul.
- menyatakan sekurang-kurangnya 7 perkataan sukar dalam bab 5 dan 6.
FU
7.0,11.0
FS
7.5 (2.1) 11.3 (2.1)
Aktiviti
-menceritakan bab5 dan 6 secara ringkas
-mencari maksud perkataan sukar
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
P&p berjalan dengan lancarTarikh :8.2.2011
Hari     : Selasa


Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
3 dan 4
Tajuk
Novel-Di  sebalik wajah
-          Bab 5 dan 6
objektif
-Menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan yang dikemukakan dengan 
  betul.
- menyatakan sekurang-kurangnya 7 perkataan sukar dalam bab 5 dan 6.
FU
7.0 , 11.0
FS
7.5 (2.1) , 11.3 (2.1)
Aktiviti
-menceritakan bab5 dan 6 secara ringkas
-mencari maksud perkataan sukar
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
P&p berjalan dengan lancarMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
tajuk
Bab  2 – Zaman Prasejarah
Sub-tajuk
Latihan
Objektif
-          Menjawab sebahagian daripada soalan objektif yang diberikan.
-          Menjawab sebahagian daripada soalan subjektif yaag dikemukakan
aktiviti
-Perbincangan soalan bersama-sama
-pelajar membuat pembetulan jawapan
penerapan
Kesedaran
patriotisme
Bangga mempelajari sejarah
KBT
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku kerja
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan lancarTarikh  : 9.2.2011
Hari      : Rabu


Mata pelajaran
BM
Kelas
2F /2L
Masa
1 dan 2  / 3 dan 4
Tajuk
Rumusan – bahagian B
objektif
-Menyatakan  sekurang-kurangnya 3 isi  yang  berkaiatan dengan soalan yang dikemukakan dengan  betul.
- menghuraikan ketiga-tiga isi dengan jelas
FU
2.0 ,8.0
FS
2.2  (1.2) , 8.2 (1.2)
Aktiviti
-penerangan oleh guru
-perbincangan isi dan memberi contoh huraian
-membuat rumusan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Kesihatan
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Kertas soalan/ bahan bercetak
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan dengan lancerMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
8 dan 9
Tajuk
Ayat tunggal –Frasa nama+ Frasa kerja
Objektif
-Mengenalpasti ayat tunggal dalam petikan
-memadankan frasa nama dan frasa kerja supaya dapat membina ayat tunggal yang lengkap
FU
6.0
FS
6.4 (2.1) (3.1)
aktiviti
-Membaca petikan
-menyatakan ayat tunggal dalam petikan
-membuat latihan dengan memadankan frasa yang diberikan untuk
membina ayat tunggal
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
 Sastera
nilai
Bekerjasama, kesedaran
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Segelintir pelajar terutama yang tidak tahu membaca tidak mengenalpasti ayat tunggal dalam petikanTarikh : 10.2.2011
Hari     : Khamis


Mata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
5 dan 6
Tajuk
Ayat tunggal dan ayat majmuk
Objektif
-Membina 2 ayat tunggal berdasarkan setiap gambar
-mencantumkan dua ayat tunggal untuk membentuk ayat majmuk
FU
8.0
FS
8.2 (1.1) (2.2)
aktiviti
-Membaca contoh ayat yang diberikan
- membina ayat sendiri berdasarkan gambar yang diberikan secara lisan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
 Pendidikan kesihatan
nilai
Bekerjasama, kesedaran,menjaga kesihatan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar-pelajar dapat membina ayat dengan bimbingan guruMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
9
tajuk
Bab 3- kerajaan awal di Asia Tenggara
Sub-tajuk
Pengenalan  ,kerajaan agraria (Angkor dan Funan)
Objektif
-menyatakan kerajaan awal di AT
-mencirikan 2 ciri kerajaan agraria
-memberi dua contoh hasil kerajaan agraria
Hasil pembelajaran
1.2 mencirikan kerajaan agraria
1.3 memberikan contoh hasil pengeluaran
2.2 membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan awal
aktiviti
-penerangan guru
-pelajar membuat catatan
-kuiz pendek
penerapan
Kesedaran, bangga
patriotisme
Kemegahan terhadap tamadun awal
KBT
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P & p berjalan lancarTarikh : 11.2.2011
Hari     : Jumaat


Mata pelajaran
BM
Kelas
2L /2F
Masa
1 dan 2  / 4 dan 5
Tajuk
Kata adjektif
objektif
-Melengkapkan sekurang-kurangnya separuh daripada petikan dengan kata adjektif yang sesuai
- menggariskan sebahagian daripada   kata adjektif terbitan  dalam petikan yang diberikan.
FU
3.0 , 1.0
FS
3.2  (1.2) , 1.1 (1.1)
Aktiviti
-penerangan oleh guru berdasarkan contoh yang diberi
-perbincangan jawapan bersama rakan
-membuat latihan
Sistem bahasa
tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Sains , sejarah
nilai
Bekerjasama, bangga
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan dengan lancar  dan pelajar dapat menjawab soalan dengan mudahMata pelajaran
BM
Kelas
Peralihan
Masa
6  dan 7
Tajuk
Ayat induk dan ayat kecil
Objektif
-Membina 2 ayat induk dan ayat kecil berdasarkan contoh secara lisan
-membuat latihan dengan mengasingkan dua ayat induk dan  ayat kecil berdasarkan soalan yang dikemukakan
FU
8.0
FS
8.2(3.1)
aktiviti
-Membaca contoh ayat yang diberikan
- membina ayat induk dan ayat kecil secara lisan
-membuat latihan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
 Pendidikan kesihatan
nilai
Bekerjasama, kesedaran,menjaga kesihatan
BBM/rujukan
Buku teks
Komen /refleksi
Pelajar-pelajar dapat membina ayat dengan bimbingan guru Tarikh :12.2.2011
Hari     : SABTU ( Selasa)


Mata pelajaran
BM
Kelas
2F
Masa
3 dan 4
Tajuk
Novel-Di  sebalik wajah
-          Bab 7 dan 8
objektif
-Menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan yang dikemukakan dengan 
  betul.
- menyatakan sekurang-kurangnya 7 perkataan sukar dalam bab 7 dan 8.
FU
7.0 , 11.0
FS
7.5 (2.1) , 11.3 (2.1)
Aktiviti
-mencari maksud perkataan sukar
-menjawab soalan
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
penerapan
Kesusasteraan melayu
nilai
Kerajinan,bekerjasama, menghormati orang lain
BBM/rujukan
Teks komsas
Komen/refleksi
PELAJAR DAPAT MENJAWAB SOALANMata pelajaran
Sejarah
kelas
1A
masa
7
tajuk
Bab  3 – KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
Sub-tajuk
Latihan
Objektif
-          Menjawab sebahagian daripada soalan objektif yang diberikan.
aktiviti
Pelajar menjawab soalan
penerapan
Kerajinan
patriotisme
Bangga mempelajari sejarah
KBT
Cintakan negara
BBM/rujukan
Buku kerja
Komen/refleksi
Pelajar dapat menjawab soalan dengan merujuk buku teksTiada ulasan:

Catat Ulasan