Jumaat, 28 Januari 2011

Minggu 1

MINGGU 1
Tarikh    : 3.1.2011
Hari        : Isnin


Kelas
Peralihan
Mata pelajaran
BM


  -Minggu   orientasi untuk pelajar peralihan dan t1-Kelas
2F
Masa
3 dan 4
Mata pelajaran
BM
Tajuk
-          Pengenalan format kertas 1 dan kertas 2
-          Imbas kembali komsas t1 secara ringkas
-          Kata adjektif

objektif
-mengenal pasti format soalan k1 dan k2
-mengingat kembali komsas t1 khasnya berkaitan dengan novel
-menulis  5 ayat dengan menggunakan kata adjektif
FU
FS
1.0,2.0
1.1 (1.1) , 2.1 (2.1)
Aktiviti
-          Guru menerangkan maklumat-maklumat tentang format k1 dan k2
-          Perbincangan ringkas komsas khasnya novel t1
-          Membuat latihan dengan membina ayat
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan/penulisan
penerapan
Umum
nilai
Bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan lancarTarikh   :4.1.2011
Hari      :Selasa


Kelas
1A
Mata pelajaran
Sejarah

-          Minggu Suai kenal-Kelas
2F
Masa
1 dan 2
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan  jenis pengalaman – pengalaman masa cuti
objektif
Menceritakan pengalaman  pada masa cuti di kampung halaman
FU
FS
1.0   ,7.0,11.0
1.2 (1.1)   ,7.2 (1.2) , 11.1 (1.1)
aktiviti
-penerangan contoh karangan jenis pengalaman
-membuat latihan karangan berpandukan buku teks
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Geografi
nilai
Kerajinan,kesedaran,bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan dengan bimbingan guruKelas
2L
Masa
8 dan 9
Mata pelajaran
BM
Tajuk
-          Pengenalan format kertas 1 dan kertas 2
-          Imbas kembali komsas t1 secara ringkas
-          Kata adjektif

objektif
-mengenal pasti format soalan k1 dan k2
-mengingat kembali komsas t1 khasnya berkaitan dengan novel
-menulis  5 ayat dengan menggunakan kata adjektif
FU
FS
1.0,2.0
1.1 (1.1) , 2.1 (2.1)
Aktiviti
-          Guru menerangkan maklumat-maklumat tentang format k1 dan k2
-          Perbincangan ringkas komsas khasnya novel t1
-          Membuat latihan dengan membina ayat
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Lisan/penulisan
penerapan
Umum
nilai
Bekerjasama
ABM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Perbincangan berjalan lancarTarikh    : 5 .1.2011
Hari        : Rabu

Kelas
2L
Masa
1 dan 2
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Karangan  jenis pengalaman – pengalaman masa cuti
objektif
Menceritakan pengalaman  pada masa cuti di kampung halaman
FU
FS
2.0   ,7.0,11.0
1.2 (1.1)   ,7.2 (1.2) , 11.1 (1.1)
aktiviti
-penerangan contoh karangan jenis pengalaman
-membuat latihan karangan berpandukan buku teks
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Penulisan
penerapan
Geografi
nilai
Kerajinan,kesedaran,bekerjasama
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
Pelajar dapat menghasilkan karangan dengan bimbingan guruKelas
1A
Mata pelajaran
Sejarah

-          Minggu Suai kenal-Kelas
Peralihan
Mata pelajaran
BM

-          Minggu Suai kenal-


Tarikh   : 6.1.11
Hari       : Khamis


Kelas
2F
masa
1 ,2
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Kata Nama – Khas dan Am
Objektif
Menggariskan atau mengasingkan kata nama Am dankata nama Khas dalam petikan
Aktiviti
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
FU
FS
1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Geografi
Nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancarKelas
Peralihan
masa
5,6
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Ibu bapa penyayang-menjawab soalan
Objektif
-membaca petikan dengan lancar.
-Menjawab 2 daripada 4 soalan yang dikemukakan
Aktiviti
-bacaan beramai-ramai
-perbincangan petikan
-perbincangan soalan
-membuat latihan
FU
FS
1.0, 7.0
1.3 (1.1)  7.2 (1.2)
Sistem bahasa
Perbendaharaan kata
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Sastera
Nilai
 bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Segelintir tidak memahami bahasa melayu dan ada yang diberi pemulihan
Tarikh    : 7.1.11
Hari        :Jumaat


kelas
1A
Masa
1
Mata pelajaran
Sejarah
Topik
Memperkenalkan topic-topik t1
objektif
Mengenal dan mengetahui topic-topik yang akan dipelajari dalam t1
aktiviti
Guru memperkenalkan topic topic t1
Penerapan nilai
Kesedaran , bekerjasama
patriotisme
Cintakan negara
KBT
Mengetahui perkembangan sejarah  diri, keluarga, masyarakat, negara
BBM/rujukan
Buku teks
Komen/refleksi
P dan p berjalan lancarKelas
2L
masa
4,5
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Kata Nama – Khas dan Am
Objektif
Menggariskan atau mengasingkan kata nama Am dankata nama Khas dalam petikan
Aktiviti
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
FU
FS
1.0, 7.0
1.2, 7.1
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Geografi
Nilai
Kesedaran, bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancarKelas
peralihan
masa
5,6
Mata pelajaran
BM
Tajuk
Kata Nama – Khas dan Am
Objektif
-Mencatatkan  3 kata nama am dan khas dalam petikan
- menyenaraikan  3 kata nama am dan 3 kata nama khas berdasarkan 
   maklumat yang diberikan
Aktiviti
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dalam petikan
-Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata nama Khas dalam petikan
FU
FS
1.0
1.1 (1.1)  1.2(2.1)
Sistem bahasa
Tatabahasa
Aspek bahasa
Pemahaman
Penerapan
Geografi
Nilai
 bekerjasama
BBM/Rujukan
Buku Teks
Komen/Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar


Tiada ulasan:

Catat Ulasan